I. stupeň – školský rok 2014/2015

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Naše triedy

I.A I.B I.C I.D II.A II.B II.C II.D III.A III.B III.C IV.A IV.B IV.C
Fotogaléria I. stupňa v šk. roku 2014/15


Výlet do Topoľčianok a Tesárskych Mlynian

V piatok 19. 6. sa žiaci III.A a IV.C vybrali na školský výlet. Prvou zastávkou
bolo arborétum Mlyňanoch. Čakali nás tvorivé dielne, poznávanie stromov, no
najzaujímavejšou bola prehliadka arboréta. Pani sprievodkyňa nám poukazovala
zaujímavé rastliny, ktoré na Slovensku vo voľnej prírode nerastú, napr. bambus,
sekvojovec, citrónovník. Očarilo nás jazierko plné rozkvitnutých lekien. Na
záver prehliadky sme si mohli kúpiť kvietok. Druhou zastávkou bol Národný žrebčín
v Topoľčiankach. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o plemenách koní, o ich chove
či trénovaní na rôzne preteky. Najviac nás potešilo, že sme si mohli koníky aj
pohladkať. Poslednou zastávkou bola zubria zvernica pri Topoľčiankach, kde sme
mali možnosť vidieť zubra európskeho, najväčšieho cicavca v Európe. Poslaním
zvernice bolo prispieť k záchrane zubra pred vyhynutím, čo sa aj podarilo, takže
dnes už zubor nepatrí medzi ohrozené živočíchy. Zubry sme mohli vidieť celkom
zblízka, keďže práve bola doba ich kŕmenia. Napokon sme sa pri zubroch trochu
vyšantili a minuli všetky peniažky (na dobroty, sladkosti a pod.).
FOTOGRAFIE: III.A a IV.C na koncoročnom výlete (145 fotografií)
left|120px left|120px left|120px left|120px

V Schaubmarovom mlyne

Na školský výlet sa prváci so svojimi p. učiteľkami vybrali do Schaubmarovho mlyna
v Pezinku. Pre deti bolo pripravené interaktívne divadelné prestavenie Dúhový
autobus, počas ktorého žiaci cestovali okolo sveta, spoznávali mnohé krajiny,
mestá a ľudí, ktorí v nich žijú. Po predstavení na deti čakala práca v tvorivej
keramickej dielni, kde sa učili pracovať s hlinou a prehliadka mlyna, ktorý je
najväčším potočným mlynom na Slovensku a jeden z najväčších mlynov svojho
druhu v Európe. V súčasnosti slúži mlyn aj ako expozícia insitného umenia a tak
sme si prezreli aj práve vystavené exponáty. Na veľkom dvore obklopenom rozľahlými
budovami mlyna si deti spravili piknik, zahrali sa a vyšantili do vôle.
FOTOGRAFIE: V Schaubmarovom mlyne (146 fotografií)
left|120px left|120px left|120px left|120px

Beseda s bratom Silvestrom a misionárskou dobrovoľníčkou

Dňa 4. 6., na sviatok Božieho Tela, sa žiaci 1. stupňa zúčastnili besedy
s bratom Silvestrom, ktorý svoj život zasvätil službe a pomoci nepočujúcim.
Deti sa dozvedeli nielen veľa zaujímavého zo života nepočujúcich, ale aj to,
že svoj sluch si treba chrániť. Najviac ich zaujala posunková reč, naučili
sa niektoré posunky a v posunkovej reči sme sa na záver pomodlili modlitbu
Sláva Otcu. V besede sme pokračovali s misionárskou dobrovoľníčkou v africkej
Angole. Krátkym filmom a fotografiami priblížila deťom život ich rovesníkov
v Afrike, v centre Kala – kala, kde dostali šancu na lepší život a vzdelanie.
Práve na toto centrum bola zameraná aj tohtoročná finančná zbierka Tehlička
pre Angolu. Mať domov, mať čo jesť či kde spať, chodiť do školy nie je pre
africké deti samozrejmosťou. Buďme preto vďační za to, čo máme a nezabúdajme
na tých, ktorí našu pomoc potrebujú. Obidve besedy sa uskutočnili vďaka
OZ Vincentínum v rámci akcie Rodičia pred tabuľou.
left|120px left|120px left|120px left|138px

Koncoročný výlet do Malých Karpát

V stredu 3. júna sa žiaci III.B a III.C vybrali na koncoročný školský výlet
do Malých Karpát. Ich prvou zastávkou bola jaskyňa Driny, ktorá je jedinou
sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku. Viac ako polhodinovú prehliadku
doprevádzanú zaujímavými informáciami p. sprievodkyne vystriedala návšteva
neďalekého múzea Molpír, v ktorom mohli žiaci získať veľa poznatkov o okolitom
kraji, napr. prezrieť si archeologické nálezy (7-6 s.p.n.l.), skameneliny,
zbierku motýľov, flóru, faunu, dozvedieť sa, kto to bol Štefan Banič a ešte
omnoho viac. Blízky Smolenický zámok bol treťou a záverečnou zastávkou.
Prehliadku krásneho zámku spolu s pútavými rozprávaním p. sprievodkyne
zavŕšila návšteva zámockej veže s nádherným výhľadom na celú krajinu,
po ktorej nastal čas na návrat domov.
FOTOGRAFIE: III.B a III.C na koncoročnom výlete (186 fotografií)
left|120px left|120px left|120px left|55px

Vincentínska olympiáda

Dňa 1.6. sa pri príležitosti MDD konala pre žiakov 1. stupňa ZŠ tradičná
Vincentínska olympiáda. Tento rok učitelia pre deti pripravili 14 športovno-
zábavných stanovíšť, na ktorých si žiaci mohli vyskúšať netradičné disciplíny
ako napr. napájanie smädnej ťavy, chytiť si vlastnú večeru, vyskúšať si prácu
čašníka na tenisovom kurte, zahrať si bowling s medicinbalom, triafať loptičkou
v rachotiacej strelnici a mnohé ďalšie. Vincentínska olympiáda vyvrcholila
finálovými zápasmi tretiakov a štvrtákov vo futbale a vyhodnotením turnajov
vo vybíjanej. Naše poďakovanie patrí žiakom III.OA, ale aj ďalším študentom
osemročného gymnázia, ktorí nám pomohli pri realizácii Vincentínskej olympiády.
FOTOGRAFIE: Vincentínska olympiáda (151 fotografií)
left|120px left|120px left|110px left|120px

Druháci na koncoročnom výlete

Žiaci druhých ročníkov sa dňa 27. 5. zúčastnili koncoročného výletu
do Vojky nad Dunajom. Program bol veľmi bohatý. Po príchode boli deti
ponúknuté rôznymi druhmi bylinkových čajov a čajovým pečivom. Po chutnej
desiatej sa vyšantili na ihrisku. Medzitým sa po skupinách povozili vo voze
ťahanom koníkmi. Po krátkej prednáške o vodnom diele sme sa previezli
na kompe. Nasledoval náučný chodník, kde sa deti naučili spoznávať rôzne
bylinky. Po znamenitom obede, výbornom guláši a palacinke, sme sa
vybrali na farmu. Deti nakŕmili kozičky a dokonca mali možnosť vyskúšať
si dojenie. Prišli sme síce trošku vetrom vyfúkaní, ale plní krásnych
dojmov.
FOTOGRAFIE: Výlet druhákov do Vojky nad Dunajom (222 fotografií)
left|120px left|120px left|120px left|120px

Voda je život

Dňa 22.5. sa žiaci I.A triedy zúčastnili interaktívnej výstavy Voda je
život v Detskom múzeu. Žiaci si na výstave zopakovali a rozšírili
hravou a pútavou formou vedomosti o vode, ktoré získali počas hodín
prírodovedy a dozvedeli sa aj odpovede na otázky, prečo máme vodou
šetriť, ktoré rastliny a živočíchy majú vo vode svoj domov, aké množstvo
zdrojov pitnej vody máme na Zemi a mnohé ďalšie. Tešíme sa na ďalšiu
zaujímavú návštevu Detského múzea.
left|120px left|120px left|120px left|120px

Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie

Dňa 22. mája žiaci druhého ročníka ukončili hudobný cyklus usporiadaný
Slovenskou filharmóniou s názvom Hudobná akadémia. Pozostávala zo štyroch častí,
v priebehu ktorých sa deti pomocou konferenciera Martina Vaneka (Kakaovníka)
oboznámili nielen so zvukmi a hudobnými nástrojmi, ale aj so slávnymi hudobnými
skladateľmi, ktorí pôsobili alebo navštívili Bratislavu. V ďalšej časti
pod názvom Filmová hudba sme si vypočuli ukážky zo známych filmov ako Piráti
z Karibiku či Hviezdne vojny. No a na poslednej časti sme si vypočuli dielo
Claudea Debussyho Čarovná skrinka spestrené bábkovým divadlom. Na záver každý
žiak - akademik dostal diplom za absolvovanie Hudobnej akadémie.
FOTOGRAFIE: Akadémia vo filharmónii (33 fotografií)
left|120px left|120px left|120px left|120px

Slávik Slovenska 2015

Dňa 21. 4. sa v našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže
Slávik Slovenska. Prinášame vám výsledky: Výsledky školského kola
V obvodnom kole Jakub Herzeg a Kristína Veliká svojím pekným prednesom
a veľkým nasadením vzorne reprezentovali našu školu. Prebojovať do ďalšieho
kola sa podarilo Lucke Olexíkovej, ktorá v konkurencii 11 detí získala
1. miesto. 3.júna ju čaká krajské kolo. Držíme palce!
FOTOGRAFIE: Slávik - školské kolo (27 fotografií)
left|120px left|120px left|120px left|120px

Exkurzia do historického centra

Dňa 20. mája sa žiaci II.A a II.C zúčastnili vlastivednej exkurzie
do historického centra Bratislavy. Tentokrát sme si prizvali pani z informačného
centra, ktorá nám porozprávala veľa zaujímavostí. Našu cestu sme začali
pri Primaciálnom paláci, prešli sme Laurinskou ulicou k Hviezdoslavovmu
námestiu. Odtiaľ sme sa presunuli k Dómu sv. Martina, pokračovali sme
Michalskou bránou popri Františkánoch až k Hlavnému námestiu.Tu sa naša
prehliadka skončila. Deti sa dozvedeli historické udalosti o Bratislave
cez zaujímavé príbehy o bránach, fontánach, súsošiach, kostoloch,
námestiach aj budovách. Už teraz sa tešíme na ich pekné slohové práce?
Pani učiteľky Chamillová a Bistová
FOTOGRAFIE: Exkurzia do historického centra (70 fotografií)
left|120px left|120px left|120px left|120px

Deň Zeme

Dňa 22.4. si žiaci prvého stupňa pripomenuli svetový Deň Zeme. Prváci nám
vyčistili okolie školy a skrášlili nám chodníky svojimi kresbami. Okrem toho
si každá prvácka trieda vytvorila svoj plagát, ktorým chceli ostatných
spolužiakov motivovať k správnemu zaobchádzaniu s odpadom. Druháci vytvárali
spoločenstvá lesných a vodných zvierat. Tretiaci si v krátkom animovanom filme
pozreli koľko zbytočného odpadu dokážu ľudia vyprodukovať. Trieda 4.B sa v rámci
exkurzie navštívili kultúrny dom Cultus, kde okrem výroby nástenky na tému
"Nelám, nešliap, netrhaj!" skrášlili okolie vysádzaním stromčekov.
left|120px left|120px left|120px left|120px

Škola v prírode

Spolu až 90 žiakov tretieho a štvrtého ročníka využilo možnosť a v dvoch
turnusoch vymenilo školské lavice za pobyt v krásnom prostredí Kysúc -
školu v prírode v penzióne Javorník v Makove.
Čakali na nich bohaté športové aj duchovné zážitky, skúsenosti podporujúce
vzájomné poznanie, úctu a spoluprácu. Tematicky bola ŠvP zameraná k Roku
zasväteného života - žiaci poznávali Dary Ducha Svätého.
Program v rámci dvoch turnusov zabezpečovali 10 pedagógovia a po duchovnej
stránke akciu viedli páter Šaradin a páter Garaj.
FOTOGRAFIE: Tretí ročník (931 fotografií)
left|120px left|120px left|120px left|120px

McDonald's Cup (obvodové kolo)

Naši futbalisti mali 16. apríla možnosť zmerať si sily so svojimi rovesníkmi
z iných škôl v rámci obvodového kola futbalového turnaja McDonald's Cup.
Nášmu tímu sa pri dobrom výkone podarilo v ťažkej konkurencii získať
z troch zápasov len 1 bod, napriek tomu našim chlapcom ďakujeme za vzornú
reprezentáciu a prajeme viac úspechov v ďalšom športovom zápolení. Najlepšími
strelcami nášho mužstva boli s tromi gólmi D. Brázda, D. Lendel, J.-G. Mrocek,
M. Šabo.
FOTOGRAFIE: McDonald's Cup (obvodové kolo) (84 fotografií)
left|120px left|120px left|120px left|52px

Tehlička

V pôstnom období sa naša škola tradične zapája do verejnej zbierky občianskeho
združenia SAVIO - "Tehlička pre deti zo SAR". Vyzbierané finančné prostriedky budú
použité pre deti ulice v SAR: na vybavenie tried lavicami, kúpu kníh a školských
pomôcok či podporu vzdelávacích, voľnočasových i športových aktivít. Deti ulice
v Stredoafrickej republike sú bez vzdelania bezbranné. Návrat do školy je ich
jedinou šancou na normálny život. I. stupeň do zbierky prispel sumou 706,52 €.
Ďakujeme!
left|120px left|120px left|120px left|120px

V televízii TA3

Dňa 31.3.2015 sa žiaci IV.C zúčastnili exkurzie v televízii TA3. Sprevádzal
ich pán Jediny- režisér a p. Grešš. Žiaci navštívili štúdio, v ktorom sa natáča
spravodajstvo, športové noviny Bago, počasie a réžiu. Vyskúšali si moderovanie
a reportáž. Zaujala ich technika, prenosový voz a veľké plazmy.
Ďakujeme za skvelú exkurziu. Žiaci IV.C
VIDEO: Trieda IV.C v televízii TA3
left|120px left|120px left|120px left|120px

Beseda s Danielom Hevierom

V piatok 20. marca nás v rámci svojho turné Hevi Tour potešil svojou návštevou
prozaik a básnik Daniel Hevier. Rozprávanie o knihách, ich písaní spisovateľ
doplnil pesničkami, ktoré sám zložil, zahral a zaspieval. Žiaci sa mohli
dozvedieť aj to, ako správne zaobchádzať s použitými batériami a prečo je
nebezpečné hodiť ich len tak do koša.
Po zaujímavých informáciách dostali priestor aj detské otázky. Žiakov zaujímalo,
ako dlho trvá napísanie knihy, ktorú knihu písal autor najdlhšie, ktorú najkratšie,
ktorú knihu má najradšej, ktorú knihu si ilustroval sám,...
Na záver dvojhodinovej akcie bola pripravená autogramiáda, podľa veľkého záujmu
zúčastnených môžeme usúdiť, že beseda našich žiakov zaujala.
FOTOGRAFIE: Beseda s Danielom Hevierom (91 fotografií)
VIDEO: Daniel Hevier - pieseň
left|120px left|120px left|120px left|120px

Autorské čítanie

Dňa 10.3. 2015 sa žiaci prvého a druhého ročníka ZŠ pri príležitosti marca
– mesiaca knihy zúčastnili autorského čítania príbehu z knihy Ady Žigovej
O snehuliakovi s horúcim srdcom. Autorské čítanie bolo obohatené aj dialógmi
a piesňami z CD s rovnomenným názvom. Príbeh snehuliaka s horúcim srdcom deti
veľmi zaujal a veríme, že aj inšpiroval k šíreniu dobra okolo seba.
left|110px left|120px left|120px left|120px

McDonald's Cup (základné kolo)

Žiaci štvrtého a tretieho ročníka absolvovali v utorok 17. marca základné kolo
17. ročníka súťaže v minifutbale McDonald's Cup, ktoré sa uskutočnilo na ZŠ
Pavla Marcelyho na Drieňovej ulici. Turnaja skupiny A sa zúčastnili tímy z troch
základných škôl, nášmu tímu sa podarilo z prvého miesta postúpiť do obvodového
kola, ktoré sa uskutoční v apríli. V obidvoch zápasoch sme vyhrali:
so ZŠ Drieňová 6:2, so ZŠ Kulíškova 12:4.
Najlepšími strelcami nášho tímu boli Dávid Brázda a Dominik Lendel (5 gólov).
FOTOGRAFIE: McDonald's Cup (92 fotografií)
left|110px left|120px left|120px left|120px

Fyzikálne pokusy

V stredu 18. februára sa v malej telocvični našej školy konala pre žiakov
1. stupňa putovná výstava Fyzikálne pokusy levického združenia Spoznávaj
vedu. Naši žiaci mali možnosť pozrieť si zaujímavé pokusy doprevádzané
odborným výkladom, aktívni dobrovoľníci mohli pri pokusoch aj priamo
asistovať.
Deti sa mohli dozvedieť, ako postaviť plechovku na hranu, ako
rozoznať vajíčko uvarené na tvrdo od obyčajného vajíčka, akým spôsobom
prepichnúť nafúknutý balón tak, aby nepraskol, škvrna z ktorého atramentu
na tričku nie je problémom a veľa ďalších poznatkov.
FOTOGRAFIE: Fyzikálne pokusy (60 fotografií)
left|120px left|120px left|120px left|120px

...a Slovo bolo u Boha...

Dňa 27. 1. 2015 sa uskutočnilo školské kolo 1. kategórie recitačnej súťaže
...a Slovo bolo u Boha.... Na súťaži sa zúčastnili žiaci - recitátori, ktorí
postúpili z triednych kôl 1. až 4. ročníka. Porota rozhodla, že víťazkou kategórie
próza sa stala Lucka Lengyelová (IV.C) a v kategórii poézia zvíťazila Dorotka
Bockaničová (III.B). Gratulujeme. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za krásny
umelecký zážitok a vynaloženú snahu. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa
šťastia v reprezentovaní našej školy v obvodnom kole súťaže.
VÝSLEDKY: Výsledky školského kola - 1. stupeň
FOTOGRAFIE: ...a Slovo bolo u Boha... (14 fotografií)
left|120px left|120px left|120px left|120px

Európske Vianoce

Prvý školský deň po vianočných prázdninách žiakom i učiteľom prvého stupňa spríjemnili
absolventi konzervatória a VŠMU v Bratislave svojím koncertom, ktorý sa uskutočnil
v Kostole sv. Vincenta de Paul. Vianočný koncert pozostával z tvorby európskych
klasikov, no vypočuli sme si a spoločne zaspievali prekrásne ľudové koledy, za ktoré
žiaci dostali od mladých talentovaných umelcov pochvalu. V pútavom sprievodnom slove
sme sa dozvedeli informácie o najznámejších vianočných piesňach, ako aj o vianočných
zvykoch a pokrmoch jednotlivých európskych národov.
FOTOGRAFIE: Európske Vianoce (10 fotografií)
VIDEO: Tichá noc
left|120px left|120px left|120px left|120px

Školská olympiáda

V stredu 17. 12. sa v hale Elán na Bajkalskej ulici konala atletická súťaž.
Zúčastnilo sa jej 24 škôl z Bratislavského kraja. Naša školu reprezentovali
až dva tímy zložené zo 16 žiakov 1. až 4. ročníka, v každom naši najlepší atléti,
jedno dievča a jeden chlapec po jednotlivých ročníkoch.
Súťažilo sa v siedmich disciplínach, medzi ktorými nechýbala prekážková dráha,
prehod loptičkou na cieľ či skok do diaľky. Našim zástupcom sa podarilo vybojovať
pekné šieste miesto, ani druhému družstvu sa neviedlo zle: skončilo šestnáste.
Gratulujeme.
FOTOGRAFIE: Školská olympiáda (65 fotografií)
left|120px left|120px left|120px left|120px

Cirkus Muzikus

Dňa 11.12.2014 sa uskutočnilo pre žiakov prvých a druhých ročníkov ZŠ interaktívne
predstavenie "CIRKUS MUZIKUS". Deti sa počas predstavenia zoznámili s niektorými
hudobnými nástrojmi, stali sa súčasťou hudobného cirkusu v podobe opíc, slonov, levov,
motýľov..., prostredníctvom ktorých sa učili, že hudba dokáže byť veselá, ale aj zázračná
a tajomná. Súčasťou predstavenia bol aj hosť z ďalekej Afriky, černošský bubeník THIERY.
Deti sa oboznámili s africkou kultúrou, učili sa hrať na africké bubny, spievali a tancovali
v afrických rytmoch. Všetkým sa vystúpenie veľmi páčilo.
FOTOGRAFIE: Cirkus Muzikus (94 fotografií)
left|120px left|120px left|120px left|120px

Škola remesiel ÚĽUV

Žiaci III.A , III.B , III.C a IV.A navštívili v mesiacoch november a december
Školu remesiel ÚĽUV v Regionálnom centre ÚĽUV v Bratislave na Obchodnej ulici.
V priebehu dvoch hodín mali žiaci možnosť nahliadnuť do histórie remesiel na Slovensku,
vyskúšať a osvojiť si jednoduché remeselné techniky v hrnčiarskej, textilnej alebo
drotárskej dielni, či techniku maľba na sklo. Práca v dielňach sa konala pod odborným
dohľadom skúsených lektorov. Deti najviac potešilo, že plody svojej práce si mohli
zobrať domov a potešiť nimi svojich blízkych.
FOTOGRAFIE: Škola remesiel - 3.B (94 fotografií)
left|120px left|120px left|120px left|120px

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 9. 12. 2014 sa uskutočnilo školské kolo 1. kategórie recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín. Na súťaži sa zúčastnilo 24 recitátorov, ktorí postúpili
z triednych kôl 1. až 3. ročníka. Porota po neľahkom rozhodovaní rozhodla,
že víťazkou kategórie próza sa stala L. Bobríkova a v kategórii poézia zvíťazil
prváčik Dominik Adamec. Gratulujeme. Ďalšie výsledky: VÝSLEDKY
Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za krásny umelecký zážitok,
vynaloženú snahu aj odvahu. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa
šťastia v reprezentovaní našej školy v obvodnom kole súťaže.
FOTOGRAFIE: Hviezdoslavov Kubín (29 fotografií)
left|120px left|120px left|120px left|120px

Sv. Mikuláš

Piateho decembra navštívil našich žiakov sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi - anjelmi.
Niektorí žiaci ho privítali pesničkou, našli sa aj odvážlivci z radov recitátorov.
Mikuláša najviac zaujímalo, ako sa deťom darí poslúchať rodičov a p. učiteľky.
Na záver Mikuláš potešil každého žiaka sladkým darčekom.
FOTOGRAFIE: Navšteva sv. Mikuláša (50 fotografií)
left|120px left|120px left|120px left|120px

iBobor

V mesiaci november sa 109 žiakov našej školy zúčastnilo informatickej
on-line súťaže iBobor. iBobor je medzinárodná informatická súťaž,
minulý rok sa konala v 30 krajinách a zúčastnilo sa jej 734 657 žiakov.
Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Tento rok
na Slovensku súťažilo 60 654 žiakov z 975 škôl, od tretiakov na ZŠ
až po gymnazistov.
Najúspešnejší žiaci z našej školy boli v kategórii:
  • BOBRÍK: M. Zigo, M. Valachy (99. percentil)
  • BENJAMÍN: E. Gábor (100. p.), Z. Pistovčáková, J. Vrábeľ (99. p.)
  • KADET: P. Debnár (97. p.)
  • JUNIOR: S. Záhorčák (98. p.)
  • SENIOR: V. Volková (96 p.)
left|120px left|120px left|120px left|52px left|60px|

Slovanská cesta históriou - Od Sama po Štefana

Šermiarsko-divadelná skupina Via Historica uskutočnila pre našich
žiakov štylizovanú hodinu dejepisu so zameraním na včasné slovenské
dejiny. Žiaci mali možnosť zoznámiť sa netradičnou formou s významnými
obdobiami slovenských dejín (Slovania, turecké nájazdy, stavovské
povstania, Jánošík, Štúr).
FOTOGRAFIE: Hodina dejepisu - 1. stupeň (44 fotografií)
left|120px left|120px left|120px left|120px

Deň ochrany zvierat

Dňa 3. 10. 2014 si žiaci 1. stupňa spolu so svojimi učiteľmi zorganizovali pri príležitosti
sviatku sv. Františka z Assisi, patróna ochrancov prírody, zvierat a vtákov, tematický deň
– Deň ochrany zvierat. Žiaci sa oboznámili so životom sv. Františka z Assisi a jeho vzťahom
ku všetkým živým stvoreniam. Prostredníctvom prezentácií, projektov, diskusií, hier a rôznych
tvorivých činností počas celého dňa, žiaci spoznávali a uvedomovali si nezastupiteľnú úlohu
zvierat v našom živote a potrebu ich ochrany.
left|120px left|120px left|70px left|120px

V ovocnom sade

Žiaci 2. - 4. ročníka navštívili počas septembra jeden z ovocných sadov v Dunajskej
Lužnej, v ktorom firma, ktorá zabezpečuje pre našu školu ovocný program, pestuje
veľa odrôd jabĺk a malín.
Počas exkurzie sa deti mohli dozvedieť, čo všetko je potrebné k tomu, aby sa ovocie
na stromoch a kroch urodilo, prečo sa stromy zakrývajú fóliou či pletivom, aké
ťažké je bojovať proti škodcom, ako odtrhnúť jablko, aby sa konár stromu nepoškodil,
čo robiť, aby kvety stromov nepomrzli, a mnoho iných zaujímavých informácií.
Po pútavom rozprávaní naši hostitelia umožnili deťom nielen ochutnať kvalitné
ovocie, ale nazbierať ho aj pre svojich blízkych, ktorých srdečne pozývajú na deň
otvorených dverí v októbri.
FOTOGRAFIE: III.A a III.B v ovocnom sade (44 fotografií)
left|120px left|120px left|120px left|120px

Predchádzajúce školske roky

Skrátené adresy tejto webovej stránky

1.vdp.sk alebo I.vdp.sk