I. stupeň – školský rok 2010/2011

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Výlet na Červený Kameň

V utorok 15. júna 2011 sa žiaci III.B a III.C spolu so svojimi pedagógmi rozhodli navštíviť hrad Červený Kameň, o ktorom
už čo-to počuli aj v rámci vlastivedy - hrad s najväčšími pivničnými priestormi v Strednej Európe. Výlet začal u sokoliarov:

left|thumb|300px|

žiaci mohli vidieť rôzne dravé vtáky, vypočuť si pútavú prednášku spojenú
s ukážkami sokoliarskeho umenia. Tí šťastnejší si mohli vtákov aj pohladiť.
Počas prehliadky hradu sa žiaci mohli dozvedieť veľa zaujímavostí, napr.
prečo sa Červený Kameň volá červený, prečo mali Pálfiovci v erbe jeleňa,
prečo mali turecké meče otvor v strede čepele, a mnoho ďalších. Na záver
celej akcie veľa detí využilo možnosť zakúpenia suveníru na pamiatku.
Video: youtube

left|thumb|200px|left|thumb|200px|


Vlastivedná vychádzka „Poznaj svoje mesto“ – Múzeum hodín

Žiaci IV. A a IV. B triedy v rámci pokračovania projektu Vypni telku, zapni seba absolvovali dňa 14. 6. 2011 exkurziu
do múzea hodín. Pracovníčky múzea veľmi pútavým slovom oboznámili deti o histórii jednotlivých vystavených exponátov

left|thumb|250px|

a na záver sme si mohli vypočuť z nahrávky hudbu z hracích hodín. Videli sme
pomyselný „Kľúč od mesta“, iluzívne „okno – neokno“, sochu sv. Mikuláša i Morový
stĺp na Rybnom námestí. Plní zážitkov sme sa veselým krokom prešli po nábreží
späť do školy.

left|thumb|200px|left|thumb|200px|

Športom za duševné zdravie

Do projektu Športom za duševné zdravie sú zapojení žiaci 2. - 4. ročníka pod vedením p. zástupkyne Mgr. M. Bodnárovej.
Žiaci majú popri športovaní aj jedinečnú príležitosť reprezentovať školu v turnajoch vo vybíjanej a minihádzanej, mnohokrát

left|thumb|300px|

na vzornej úrovni.left|thumb|200px|left|thumb|200px|Exkurzia v ovocných sadoch

Na exkurziu do ovocných sadov spoločnosti Boni Fructi boli pozvaní naši škôlkari a prváci z 1.C. V sade ich čakal
zaujímavý program: súťaže - lovenie jabĺčok na udicu, beh alebo skok vo vreci, omaľovanky s témou ovocia, povozili sa

left|thumb|300px|

miestnym "vláčikom" na zber ovocia a mohli si vyskúšať riadenie malého
traktora pod dozorom profesionálnych vodičov. Prvákom p. Turlík porozprával
zaujímavosti o pestovaní jabĺk, o živočíchoch, ale aj škodcoch v sade.
Občerstvené 100% ovocnou šťavou, obdarované novým tričkom a voňavým
jabĺčkom, sa deti vrátili do školy a škôlky s prísľubom, že na jeseň sa vrátia.

left|thumb|200px|left|thumb|200px|Výlet do Skalice

Dňa 7.6. 2011 sa žiaci IV.A, IV.B a III.A spolu s p. učiteľkami zúčastnili vlastivedno-poznávacieho výletu do Skalice a okolia.
Deti mali možnosť vidieť výrobu Skalického trdelníka a jedinečnej Skalickej torty. Po presunutí sa do prístavu k Baťovmu kanálu

left|thumb|300px|

sa pohrali v rámci animačného programu a previezli sa na lodičkách po kanáli.
Samozrejme navštívili technickú pamiatku Výklopník a na záver ochutnali
vynikajúci trdleník.

left|thumb|200px|left|thumb|200px|Vincentínska olympiáda

Vincentínska olympiáda je každoročné športové podujatie pre mladších i starších žiakov našej školy pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí. Koná sa v športovom areáli našej školy. Podrobný rozpis súťažných disciplín, fotografie nájdete

left|thumb|300px|

na tejto stránke: Vincentínska olympiáda 2011
Video:Štafetové behy žiakov 3. a 4. ročníka ZŠleft|thumb|200px|left|thumb|200px|Výlet historickou električkou

Je čas koncoročných výletov a naši prváci sa vybrali na výlet historickou električkou. Aby sa pomestili, prišli dokonca dve. Privítali ich
vodiči a sprievodkyne v uniformách. Deti sa usadili a električky vyštartovali. Počas jazdy im vodič cez reproduktor pútavo

left|thumb|300px|

rozprával o starých električkách, o tom, ako jazdili, a nezabudol pridať aj veľa
zaujímavostí o Bratislave. Trasa bola veľmi pestrá, ale deti najväčšmi potešil prejazd
tunelom, keď sa, na ich žiadosť, v električke nesvietilo.

left|200px|thumb|left|thumb|200px|Vypni telku, zapni seba!

Počas týždňa od 23. 5 do 29. 5. 2011 sa naše triedy zapoja do týždňa kampane organizovanej Hnutím kresť. spoločenstiev detí eRko

left|thumb|300px|

Vypni telku, zapni seba! Kampaň Vypni telku, zapni seba! je celoslovenská
kampaň pre deti a dospelých na podporu aktívneho prežívania voľného času.
Vypnutím televízie a počítačových hier sa žiakom ponúka jedinečná možnosť zmerať
silu vlastnej vôľe, získať nové skúsenosti a prehodnotiť vlastný spôsob trávenia.
voľného času. Získané skúsenosti a úspechy/neúspechy si žiaci budú môcť
porovnať medzi sebou v triede, počas vyučovania bude deťom každý deň
prezentovaná spoločenská hra, súťaž alebo aktivita. Cieľom celého podujatia nie
je vylúčiť celkovo zo svojho života média či počítačové hry, ale poukázať na
možnosť tráviť voľný čas aj inak a zároveň kvalitne, prehĺbiť vzájomné vzťahy
v rodine i škole.

left  • Fotografie a ďalšie informácie z týždňa kampane si môžete pozrieť na tejto stránke: Vypni telku, zapni seba!
  • Ďalšie fotografie z tejto akcie na našej škole si môžete pozrieť na stránke eRka: fotogaléria

Tehlička pre Sudán

V pôstnom období sa naši žiaci zapojili do charitatívnej akcie Tehlička pre Sudán. Celkovo sa vyzbieralo 810.- €. Najviac tehličiek sa
predalo v triedach 3.C, 1.C a 1.B. Pre najúspešnejšie triedy sa 13.5. uskutočnila beseda so saleziánskym misijným dobrovoľníkom

left|thumb|300px|

Marekom, ktorý prežil v Sudáne celý rok. Porozprával deťom o živote ich rovesníkov
v tejto časti Afriky a premietol im fotografie, ktoré nafotil počas svojho pobytu.
Porovnával, ako žijú deti tu, a v jednej z najchudobnejších oblastí sveta. Malým
Sudáncom často chýbajú základné veci do školy, oblečenie a veľmi často sú
Nechýba im však radosť z malých vecí, sú športovo nadané a vynaliezavé v hrách.
hladné. Cieľom besedy bolo oboznámiť deti s problémami chudobných krajín
a budovať pocit spoluzodpovednosti a solidarity.

left|150px|thumb|left|thumb|150px|

Význam vody

V stredu 18. mája sa žiaci IV.A a IV.B zapojili do projektu Ochrana života a zdravia, ktorý pripravili študenti Gymnázia Matky Alexie
v Bratislave. Deťom boli prednesené informácie súvisiace s významom vody v prírode, dôležitosťou jej šetrenia, pitím povrchovej
left|thumb|300px|
vody, vzácnosťou minerálnych vôd a pod. Žiakov najviac zaujali pokusy
s presakovaním vody a pracovné aktivity, v ktorých pracovnou formou
preukázali získane vedomosti.


left|150px|thumb|left|thumb|150px|


Druháci u hasičov

V pondelok 16. mája 2011 sa žiaci 2.A, 2.B, 2.C spolu so svojimi p. učiteľkami zúčastnili v rámci vlastivedy exkurzie v Hasičskom
a záchrannom zbore na Hálkovej ulici v Bratislave. Tento zbor je špecializovaný na záchranné práce na vodných plochách - rieky, jazerá,

left|thumb|300px|

vodné nádrže,v útvare sú aj potápači. Žiaci mohli vidieť moderné hasičské auto
s plošinou (až do výšky 48 m), ktorého kabínu si mohli prezrieť i zvnútra,
prezrieť cvičebnú plochu hasičov s umelými drevenými poschodiami. Na záver
si deti mohli vyskúšať podržať hasičskú prúdnicu pri plnom výkone. Veríme,
že pre deti bola táto exkurzia spojená s poznaním, že práca hasičov nie je
ľahká a jednoduchá.

left|200px|thumb|left|thumb|200px|
iBobor aj pre tretiakov

V piatok 29. apríla 2011 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili informatickej súťaže iBobor. iBobor je medzinárodná informatická súťaž
každoročne konaná v jedenástich štátoch Európy, vlani súťaž absolvovalo až 160 136 žiakov. Tento rok sa organizátori rozhodli pozvať

left|thumb|300px|

do súťaže aj tretiačikov, keďže v tomto ročníku sa v rámci školskej reformy
informatika už vyučuje. Vznikla kategória Bobríci a v pilotnom kole sa jej
zúčastnilo 1107 tretiakov zo slovenských škôl. Spomedzi žiakov našej školy
najlepšie obstáli: Jakub Macko(78 bodov), Terézia Gurová (75 b.), Helena
Galliková (63 b.), Filip Jediný (63 b.) a Matej Koyš (63 b.).

left|200px|thumb|left|thumb|200px|
left|70px|


Dopravná výchova

Žiaci prvého stupňa sa sa počas mája zúčastnili školenia dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku v Ružinove. V úvode školenia
si žiaci s pani inštruktorkou zopakovali a zároveň rozšírili svoje poznatky z oblasti cestnej premávky. Následne si svoje teoretické

left|thumb|300px|

vedomosti mohli overiť aj prakticky na dopravnom ihrisku v rôznych úlohach -
ako chodci, bicyklisti alebo “kolobežkári”. Po úspešnom absolvovaní kurzu ziskal
každý účastník cyklistický preukaz.


left|thumb|160px|left|230px|Vyčistíme si Slovensko

Počas apríla sa žiaci našej školy zúčastnili akcie Vyčistíme si Slovensko konanej pod záštitou ministra životného prostredia.
Pod dozorom vyučujúcich sa v rámci vyučovania snažili vyčistiť areál školy a jej blízke okolie. Do akcie sa zatiaľ prihlásilo zhruba

left|thumb|300px|

100 žiakov našej školy. Každá trieda, ktorá svojou aktivitou prispeje k oslave
Svetového dňa Zeme, má možnosť zapojiť sa do súťaže o atraktívne ceny
s environmentálnym zameraním. Akcia trvá do 15. mája 2011, kedy komisia
odborníkov z Ministerstva životného prostredia určí víťazné triedy.


left|thumb|160px|left|230px|Triedime odpady v rámci Recyklohier

Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, v rámci projektu
Recyklohry budenaša škola vybavená zbernou nádobou, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili. Cieľom

left|thumb|300px|

projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť
recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere. V rámci projektu
Recyklohry bude naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné
elektrozariadenia. Zberná nádoba poskytnutá spoločnosťou ASEKOL SK bude
umiestnená v pavilóne A na prízemí. Každý žiak bude môcť do školy nosiť
nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku,
telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3,
prehrávač ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, akuskrutkovač, atď.).
Naši žiaci sa môžu zapojiť tiež do zábavných hier a súťaží, výtvarných
či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov,
ktoré bude organizátor projektu zadávať. Za nazbierané drobné elektrozariadenia
a splnené úlohy získa naša škola body, za ktoré žiakom budeme môcť obstarať
rôzne učebné pomôcky, hry aj vybavenie pre voľný čas. Katalóg odmien a ďalšie
informácie o projekte sú Vám k dispozícii na www.recyklohry.sk. :Rodičia, aj vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma
vyradené drobné elektrospotrebiče, venujte ich svojim deťom. Zaistíte tak ich recykláciu a svojim deťom pomôžete
získať body na nákup odmien.


Návšteva knižnice

Počas dvoch marcových týždňov navštívili žiaci 1. stupňa pobočku Knižnice Ružinov na Bachovej 7 v blízkosti našej školy. Na úvod si
vypočuli zaujímavé rozprávanie pani knihovníčky o histórii písma a papiera, ktoré bolo spojené s overovaním poznatkov o starostlivosti

left|thumb|300px|

a zaobchádzaní s knihami. Na záver si deti mohli prezrieť priestory knižnice
prelistovať si knihy, záujemcovia získali registračný lístok s upozornením,
že v poslednom marcovom týždni je v tejto knižnici registrácia bez poplatkov.
Vybratým tretiakom prajeme príjemnú Noc v knižnici!
  • Prezentáciu od p. vedúcej knižnice si môžete pozrieť tu: Noc v archíve

left|200px|thumb|left|thumb|200px|


Beseda s ochranárom

Dňa 10.marca prišiel medzi prvákov na besedu p. ochranár Ing. Dušan Valachovič, ktorý zvedavým prvákom prišiel porozprávať o živote
zvierat a rastlín okolia Bratislavy. Premietal nádherné fotografie prírody, ktorých autorom bol prevažne on sám. Pri premietaní fotografií

left|thumb|300px|

deti zaujal najmä rozprávaním príhod, a zaujímavých okolností, počas ktorých
sa mu podarilo tieto fotografie urobiť. Deti, ale aj my učitelia, sme sa dozvedeli
veľa zaujímavých informácií o našej tak blízkej a často aj nepoznanej prírode.
Mnohým takmer vyrazila dych informácia, že správny ochranár si na jeseň necháva
narásť vlasy a nestrihá si ich z toho dôvodu, že v zime na ulici často poletujú
netopiere, ktoré potrebujú zohriať ktorí na krku pod vlasmi poskytujú uzimeným
netopierom útočisko na zohriatie. A tak svoje malé telíčko a takými „pojazdnými
radiátormi„ sú práve dlhovlasí ochranári, napríklad ochranár, ktorý ide ráno
odprevadiť do školy svoje deti, si možno nevšimne svojho suseda, ale celkom isto
zbadá dvoch-troch netopierov. Deti boli spokojné a my učitelia dúfame, že s pánom
Dušanom Valachovičom sa ešte niekedy stretneme, a ako sám, navrhol najlepšie
niekde v prírode.

left|200px|thumb|left|thumb|200px|


Recitačné súťaže

Žiaci I. stupňa našej školy si vo štvrtok 3. marca mohli zmerať sily na školskom kole troch recitačných súťaží: Slovom o Tvojej
láske, Rozprávkové vretienko a Hviezdoslavov Kubín. Potešila najmä účasť našich najmenších - prvákov. Úspešní recitátori

left|thumb|300px|

boli odmenení vecnými cenami či sladkými odmenami a, samozrejme, postupujú
do oblastných kôl ako reprezentanti našej školy. Gratulujeme a držíme palce!
Výsledky súťaže: výsledky

left|200px|thumb|left|thumb|200px|
Ako vzniká časopis

Vo štvrtok 3. februára sa uskutočnila pre žiakov 1. stupňa beseda s p. redaktorkou časopisu Fifík. Žiaci sa mohli dozvedieť, aká dlhá
je cesta časopisu na pult novinového stánku, koľko práce sa skrýva za jeho výrobou. Pani redaktorka deťom predstavila aj časopis

left|thumb|300px|

Funny určený pre výuku anglického jazyka. Hodinová beseda vyvrcholila
otázkami pre pozorných žiakov, tí úspešnejší z nich boli odmenení časopisom,
vecnou cenou alebo sladkou odmenou.


left|200px|thumb|left|thumb|200px|


Výstavka starých predmetov

Učitelia i žiaci prvého a druhého stupňa využili možnosť navštíviť výstavu starých predmetov, ktorú pre nich pripravili žiaci
III.A, III.B a III.C. Výstavka sa konala 2. februára v III.C a nadväzovala na tému Predmety ako svedkovia doby v rámci učiva vlastivedy.

left|thumb|300px|

Téma žiakov oslovila - vystavovaných bolo viac ako 60 predmetov. Medzi exponátmi
sa nachádzalo veľa zaujímavých skvostov či muzeálnych kusov: staré kľúče,
žehličky, prístroj na výrobu ovocnej drene z druhej polovice 19. storočia, staré
vysvedčenie (1936), mince (1912,1922,...) i žiacka knižka (1976), jednotný katolický
spevník (1936) a veľa ďalších. Fotografie z výstavky: fotografie

left|200px|thumb|left|thumb|200px|


Luskáčik

Dňa 7.12.2010 sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili predstavenia Luskáčik v Bratislavskom bábkovom divadle. Netradične
spracované predstavenie (réžia Jozef Bednárik) zaujalo nielen deti ale aj dospelých. Známy balet Luskáčik bol prerozprávaný deťom

left|thumb|300px|

takým spôsobom, že napriek jeho dĺžke (1:30 hod) dokázali pozorne sledovať celý
príbeh statočného Luskáčika v boji s kráľovnou Myš. V predstavení sa vystriedalo
mimoriadne veľa divadelných žánrov: balet, činoherné, čierne aj bábkové divadlo,
divadlo masiek, čínska tieňohra svetla a, samozrejme, krásna Čajkovského hudba.

left|200px|thumb|left|thumb|200px|


...a Slovo bolo u Boha...

Naša škola mala možnosť po tretí raz organizovať krajské kolo XVIII. ročníka recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha...
Konalo sa 7. decembra a zúčastnilo sa ho 49 súťažiacich z 11 škôl celého kraja, ktorísúťažili v štyroch vekových kategóriach:

left|thumb|300px|

od 1. stupňa až po dospelých. Najúspešnejší spomedzi našich zástupcov boli
Žofia Baginová (1. miesto), Petra Melicharová (3.), Benjamín Kucej (2.),
Michaela Jánošová (3.), Ján Gajdoš. Srdečne gratulujeme!
Žiaci, ktorí skončili na prvých miestach, postupujú do celoslovenského finále
v Ružomberku. Ďakujeme rodičom a sponzorom za poskytnuté ceny pre súťažiacich.
Výsledky súťaže: výsledky, fotografie zo súťaže: fotografie, video: youtube

left|200px|thumb|left|thumb|200px|


Mikuláš

Šiesteho decembra na sv. Mikuláša našich žiakov navštívil sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi - anjelmi.
Niektorí žiaci ho privítali spevom, našli sa aj odvážlivci z radov recitátorov. Mikuláša najviac zaujímalo, ako sa deťom darí poslúchať

left|thumb|300px|

rodičov či p. učiteľky. Po priaznivom zistení (našlo sa aj veľavravné mlčanie),
si žiaci mohli osladiť a spríjemniť vyučovanie čokoládkou.


left|200px|thumb|left|thumb|200px|
Rozprávka Mrázik

V utorok 9. novembra sa tretiaci a štvrtáci mohli zúčastniť divadelného predstavenia Mrázikv Divadle nová scéna so začiatkom
o 10.00 h. Prevedenie klasickej ruskej rozprávky s legendárnymi postavami Nástenky, Ivana, Mrázika, zlej macochy, získalo

left|thumb|300px|

u detí pozitívny ohlas, podľa očakávaní najviac upútali svojrázna Marfa a Baba-Jaga
(v podaní Marcela Ochránka) - ich vystupovanie sprevádzala
hlasitá odozva a úsmev na tvárach detí.

left|200px|thumb|left|thumb|200px|


Kinderiáda

Piaty ročník oblastného kola celoslovenskej atletickej súťaže Kinderiáda sa konal 14. októbra 2010 v hale Elán na Bajkalskej
ulici v Bratislave. Reprezentáciu našej školy tvorili zástupcovia (dievča, chlapec z každého ročníka) 2., 3., 4. a 5. ročníka, ktorí si,

left|thumb|300px|

podľa ročníkov, mohli zmerať sily so svojimi rovesníkmi v disciplínach:
skok do diaľky z miesta, hod plnou loptou, hod kriketovou loptičkou (loptou)
skok do diaľky a beh na 60 m. Záver tvoril štafetový beh 4 x 60m. Získali sme
1 tretie, 2 piate a 1 šieste miesto. Celkovo naša škola obsadila v konkurencii
26 škôl z celého kraja 10. miesto. Súťažiť sa oplatilo každému, aj menej úspešným:
za veľkú snahu bol na záver každý súťažiaci odmenený vecnou cenou a sladkou odmenou.
Výsledky súťaže si môžete pozrieť na tejto stránke SAZ: 14.10.2010 Bratislava - oblastné kolo
Video: youtube

left|200px|thumb|left|thumb|200px|


Výstava svätoštefánskej koruny

Žiaci tretieho ročníka našej školy sa vo štvrtok 7. októbra zúčastnili prehliadky svätoštefánskej koruny v Dóme sv. Martina. Koruna bola

left|thumb|300px|

zložená po 105 rokoch z 87-metrovej veže bratislavskej katedrály pri príležitosti
rekonštrukcie veže - koruna z roku 1846 bola naposledy spustená v roku 1905.
Vystavené boli aj dokumenty ukryté v korune: noviny z roku 1905, listina
s menoslovom štátnych i cirkevných autorít. Video: youtube
left|75px|thumb|left|thumb|200px|left|thumb|75px|
Environmentálny deň

V piatok 1. októbra sa na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul uskutočnila ukážka sokoliarskeho umenia sokoliarmi zo spoločnosti
Zayferus z Českej republiky. Žiakom predviedli asi 30 vtákov, od malej sovičky až po 10-kilového supa, ale aj skutočný moderný lov

left|thumb|300px|

v akcii. Žiaci malimožnosť "naživo" vidieť dravých zástupcov vtáčej ríše z rôznych
kútov sveta, dozvedieť sa niečo viac zo spôsobu ich života, zabaviť sa vtipnými
príbehmi a niektorí vyvolení žiaci mohli, pod dozorom školených odborníkov, na
vlastných rukách pocítiť silu/váhu živého dravca. Na záver celého podujatia boli
spomedzi divákov vybratí tí najvnímavejší, ktorí boli odmenení zaujímavými cenami:
pexesom či kalendárom.Video: youtube

left|200px|thumb|left|thumb|200px|