IV.B (ZŠ – 2014/15)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

280px|

OZNAMY

  • Vážení rodičia, vyberte si fotografie, o ktoré máte záujem, žiaci nadiktujú názvy fotografií (napr. XYZ.jpg), počet kusov tr. učiteľke a odovzdajú peniaze.

Brejky a dobitie karty

100px

Chceme poprosiť rodičov detí, ktoré majú dobíjateľnú kartu na Brejky, aby deťom nedávali vysoký kredit (20-30 € ),
nakoľko pri strate kartičky sa často stáva, že nálezca kartičku použije a kredit minie skôr , ako ju stihneme zablokovať.
Poučte deti, že kredit je pre nich, nie pre kamarátov ( zbytočne vznikajú nedorozumenia),
a vo vyšších ročníkoch sa stali prípady, že si žiaci požičanú kartu oxeroxovali a používali ju bez vedomia majiteľa.

PREBERANÉ UČIVO

ŠKD

ZMENA TERMÍNU KARNEVALU. Z dôvodu lyžiarského výcviku, KARNEVAL SA PRESÚVA NA STREDU 11.2. Všetko ostatné z nižšie uvedených oznamov platí.

14.00 – 16.00 bude karneval ŠKD v telocvični. Vstup na karneval majú deti v maskách. Deti, ktoré sa karnevalu nezúčastnia je potrebné vyzdvihnúť z ŠKD do 13.30. Prosíme, aby ste pre deti neprichádzali počas karnevalu, nakoľko to ruší priebeh, vychovávateľka by musela odbiehať od ostatných svojich detí. Z tohto dôvodu deti z ŠKD počas karnevalu nevydávame. Pre deti si môžete prísť do telocvične po skončení karnevalu o 16.00. Tombolové lístky 0,50 eur si deti môžu zakúpiť u vychovávateliek od 3.2.. Získané peniaze použijeme na zakúpenie cien do tomboly. Zároveň Vás chceme poprosiť prispieť do tomboly . Ďakujeme. Vychovávateľky ŠKD

RIN

Milí rodičia, v tomto školskom roku nebudem učiť RIN v 4.B ( vychovávateľkou zostávam aj naďalej), no záleží mi na deťoch, ktoré som pripravovala na 1.sv. prijímanie, preto Vám posielam nasledujúci oznam, ktorý rozdám vytlačený v škole deťom, ktoré budú mať záujem. Posielam ho v plnom znení.sr.Katarína

Oznam: V júni 1674 sa zjavil Pán Ježiš sv. Margite Márii Alacoq a povedal jej: „Sľubujem,že moja všemohúca láska z nesmierneho milosrdenstva môjho Srdca všetkým, ktorí pristúpia k svätému prijímaniu na 1. piatky deväť mesiacov po sebe, dá milosť pokánia na konci života, že nezomrú v mojej nemilosti, ani bez prijatia sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v hodine smrti.“ Veľké prisľúbenie je nebo – večný život a keďže ide o výnimočnú milosť, treba splniť túto podmienku: 9 prijímaní ma 9 prvých piatkov mesiacov, ktoré nasledujú po sebe a nesmú byť prerušené. Na spoveď môžu ísť v niektorý deň v tom týždni, nemusí to byť presne na 1. piatok, v ten deň je potrebné sv. prijímanie. (ak si chcete prečítať viac – v brožúrke od Milana Hromníka Sväté prijímanie na prvé piatky v mesiaci) Milí rodičia, deti sú po 1. sv. prijímaní, umožnite im vykonať si pobožnosť 9 prvých piatkov. Pokiaľ nemôžte ísť s deťmi Vy, budem ich doprevádzať (spolu s kolegyňou) zo školy do kostola na sv. spoveď každý 1. piatok v mesiaci, pokiaľ nie sú prázdniny. 1. piatky v nasledujúcom školskom roku sú – 5.9., 3. 10., 7.11., 5.12., 2.1.( vianočné prázdniny) 6.2., 6. 3., 3.4.( Veľký piatok), 1.5.( štátny sviatok) ,5.6. Pokiaľ by šli deti so mnou na spoveď na 1. piatok, pribaľte im väčší olovrant. Odchádzať zo školy budeme asi o 15,30. Po vyspovedaní ideme s deťmi pod kostol, kde sa do začiatku sv. omše hrajú s animátormi. O 16.50 sa premiestnime do kostola, sv. omša je o 17.00. Pre deti môžete prísť od 17,45 – 18.00 hod. do kostola. Pozývam aj Vás pristúpiť k týmto sviatostiam. V prípade, že z dôvodu mojej neprítomnosti nebudem môcť vziať deti do kostola, dám Vám včas vedieť, taktiež prosím, aby ste mi Vy oznámili, ak v niektorí z daných termínov nemám zobrať dieťa do kostola, teda mám ho nechať v ŠKD. Aby som mohla deti zobrať z ŠKD, je potrebný Váš písomný súhlas a taktiež prosím Vaše telefónne číslo pre prípad potreby. Kontakt na mňa................. ................................................................................................ tu odstrihnúť

Súhlasím týmto, aby v škol. roku 2014 / 2015 každý 1. piatok v mesiaci sr. Katarína Jašková, v jej neprítomnosti vych. Mariana Behúňová prevzala z ŠKD môjho syna/ dcéru ......................................................., žiaka, žiačku 4. ............ a doprevádzala ho/ju do kostola sv. Vincenta , kde si ho prevezmem.

Vaše tel. číslo: ................................. podpis rodiča ..............................................

Skrátená adresa tejto webovej stránky

4b.vdp.sk