I.C (ZŠ – 2014/15)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

OZNAMY

25. 06.

Žiaci dostanú časť učebníc do II. ročníka a odnesú si ich domov. Kto ešte zabudol,zoberie si domov vrecko z TV a Vv. Prinesú si peračník, čítanku, slovníček, aktovku, jedlo a pitie.

26. 06.

Žiaci si zoberú domov výtvarné práce- treba si priniesť igelitku.


Fotky z výletu

29.06.2015

- Účasť žiakov na sv. omši - Návrat žiakov do školy, obed a aktivity v ŠKD

30.06 .

Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015

- rozdávanie školských vysvedčení.

Podľa možností rodičov je možné prísť do školy pre svoje dieťa nasledovne:

- 10,00 - odchod žiaka bez obeda

- 10,30 - obed a odchod žiaka s rodičom

- odchod žiaka z ŠKD podľa rozhodnutia rodiča

Ďakujeme p. Ottingerovej za pekné fotky z výletu, ktoré nám ochotne poskytla na zverejnenie.


Vážení rodičia, je tu koniec školského roka, ktorý bol pre Vaše deti veľmi významný ako prvý rok ich povinnej školskej dochádzky. Ďakujem Vám všetkým za spoluprácu, milé a povzbudivé slová, ktoré sú ocenením náročnej práce všetkých pedagógov. Prajem Vám a Vašim deťom príjemné prežitie prázdninových dní, aby ste načerpali silu a chuť pustiť sa v septembri na ďalšiu náročnú cestu za vzdelaním Vašich ratolestí. Prajem im veľa úspechov. Dr. Viera Rosinová
http://vdp.sk/wiki/sklad/9/99/Bee_ikona.png Anglický jazyk - oznamy a prebrané učivo


Pondelok 20. 4. 2015

Anglický jazyk

  • Príkazy uč. str.29/3
  • lekcia 8 - Telo
  • časti tela uč. str.30/34
  • PZ str.16/1
Informácie o "Školskom ovocí".

ROZVRH

Pondelok: ANJ, MAT, SJL, VYV, obed, SJL

Utorok: RIN, MAT, SJL, PRI

Streda: TEV, SJL, MAT, SJL, obed, HUV

Štvrtok: SJL, PRI, MAT, SJL

Piatok: RIN, TEV, SJL, SJL

Rozvrh pre deti

350px
100px Nabíjanie karty
Chceme poprosiť rodičov detí, ktoré majú dobíjateľnú kartu na Brejky, aby deťom nedávali vysoký kredit (20-30 € ),
nakoľko pri strate kartičky sa často stáva, že nálezca kartičku použije a kredit minie skôr , ako ju stihneme zablokovať.
Poučte deti, že kredit je pre nich, nie pre kamarátov ( zbytočne vznikajú nedorozumenia),
a vo vyšších ročníkoch sa stali prípady, že si žiaci požičanú kartu oxeroxovali a používali ju bez vedomia majiteľa.

Skrátená adresa tejto webovej stránky

1c.vdp.sk