Kurzy cudzích jazykov pre dospelých

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Informácie o kurzoch cudzích jazykov pre dospelých

Vďaka grantom, ktoré naša škola získala v projektoch Digitálni štúrovci a Jazykové laboratórium, máme možnosť zorganizovať kurzy angličtiny a nemčiny pre dospelých. Cieľovými skupinami sú rodičia žiakov a študentov našej školy, učitelia na našej škole, ženy v domácnosti, dlhodobo nezamestnaní a seniori. Kurzy budú pre účastníkov zdarma.

Ide o dva kurzy anglického jazyka a jeden kurz nemeckého jazyka s dotáciou dve hodiny týždenne, t.j. jedno stretnutie v rozsahu dvoch vyučovacích hodín do týždňa. V priebehu školského roka plánujeme odučiť 66 hodín, t.j. 33 stretnutí v každom kurze.

Kurz nemeckého jazyka sa bude konať vždy vo štvrtok, kurzy anglického jazyka v utorok a v stredu, vždy v čase 17:00 – 18:30. Predpokladaný začiatok kurzov je 26.9.2006. Kurzy budú odučené kombináciou klasických učebných materiálov a jazykového softvéru a budú sa konať v jazykovom laboratóriu v našej škole. Počet účastníkov v jednom kurze je max. 20.

V prípade veľkého záujmu, ktorý by prekročil kapacitné možnosti týchto kurzov, uprednostníme tých záujemcov, ktorí prihlášky odovzdali skôr a ktorí sa uvedené jazyky ešte neučili, resp. majú len veľmi slabé vedomosti.

V prípade nejasností alebo ďalších otázok kontaktujte prosím p. Lazorovú na tel.č. 0903/195 592 alebo e-mailom na lazor@vincentdepaul.sk.

Zoznam účastníkov kurzov

Žiaľ, pre veľký záujem zo strany začiatočníkov, pre ktorých je tento kurz predovšetkým určený, sa nám nepodarilo otvoriť kurz pre tých, ktorí už angličtinu študovali. Vzhľadom na kapacitné možnosti kurzov sme nemohli vyhovieť ani všetkým začiatočníkom, takže tí, ktorí odovzdali prihlášky až 13.9.2006, už neboli prijatí. Ich prihlášky však stále evidujeme a ak v priebehu októbra niekto z účastníkov vypadne, budeme ich ihneď kontaktovať.

Účastníci kurzu anglického jazyka začiatočníci, utorok

Vyučujúca: Mgr. Mária Lazorová
(Vyučovanie začne 26.9.2006 o 17:00 v počítačovej učebni č. 2 na 3. poschodí.)

 1. Augustínová Veronika
 2. Ďurčanská Lucia
 3. Elek Štefan
 4. Eleková Zuzana
 5. Hurtoňová Adriana
 6. Janetová Monika
 7. Jašková Katarína
 8. Janočko Juraj
 9. Jelenčík Branislav
 10. Kajabová Alena
 11. Karlík Karol
 12. Lazor Gabriel
 13. Mrocek Milan
 14. Pék Michal
 15. Stanová Alena
 16. Švantnerová Mária
 17. Šimek Jaroslav
 18. Šimeková Kristína
 19. Vajčiová Adriana
 20. Vojtas Jozef
 21. Zolnayová Anita
 22. Žigová Katarína

Účastníci kurzu anglického jazyka začiatočníci, streda

Vyučujúca: Mgr. Judita Poľáková
(Vyučovanie začne 27.9.2006 o 17:00 v počítačovej učebni č. 2 na 3. poschodí.)

 1. Diskantiny Monika
 2. Hammel Peter
 3. Hammelová Mariana
 4. Horváth Jozef
 5. Horvátová Lucia
 6. Chlpíková Eva
 7. Jelenčiaková Jana
 8. Juhosová Jarmila
 9. Kajaba Pavol
 10. Kurucová Mária
 11. Kyjacová Ľubomíra
 12. Matoušková Jana
 13. Mózesová Daniela
 14. Péková Terézia
 15. Pustai Juraj
 16. Sombatyová Mária
 17. Szendrey Gustáv
 18. Tichá Eva
 19. Tománek Pavol
 20. Tománková Monika
 21. Willimová Dana
 22. Žitňanská Urszula

Účastníci kurzu nemeckého jazyka začiatočníci, štvrtok

Vyučujúca: Mgr. Ľubica Kmeťová
(Vyučovanie začne 28.9.2006 o 17:00 v počítačovej učebni č. 2 na 3. poschodí.)

 1. Bodnárová
 2. Borbová
 3. Havranová
 4. Hrabovec
 5. Hubertová
 6. Janetová
 7. Jendreasová
 8. Karlík
 9. Kokošková
 10. Krištofík
 11. Martinková
 12. Négliová
 13. Olmerová
 14. Porubská
 15. Rukavica
 16. Timárová
 17. Tóth
 18. Trenčan
 19. Trenčanová
 20. Tvrdá
 21. Veliká
 22. Žatkuliaková