Jazykové laboratórium

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Vyučujúca anglického jazyka na našej škole Mgr. Mária Lazorová je popri projekte Digitálni štúrovci hybnou silou aj ďalšieho projektu, v ktorom bol našej škole pridelený grant pre vybudovanie počítačového jazykového laboratória pre školský rok 2006/7.

O udelení grantu sme sa dozvedeli 8. augusta 2006. V tento deň bol na webovej stránke Ministerstva školstva zverejnený zoznam škôl, ktoré získali grant pre vybudovanie laboratória.

Márii Lazorovej gratulujeme a veríme, že nové počítačové jazykové laboratórium sa škole podarí pre výučbu jazykov uviesť do prevádzky čo najskôr v priebehu najbližšieho školského roka 2006/7.

Upozorňujeme na školské diskusné fórum, kde si môžete stiahnuť text našej úspešnej žiadosti o grant na vybudovanie mobilného jazykového laboratória.

Naším počiatočným cieľom je zakúpiť 10 notebookov pre žiakov a 1 notebook pre učiteľa, avšak konečným cieľom (ktorý chceme dosiahnuť ešte v priebehu 1. polroka školského roka 2006/7) je mať v novom jazykovom laboratóriu 17 žiackych a 1 učiteľský počítač. (Keďže maximálny počet žiakov v gymnaziálnych triedach je 34.)

Vďaka poskytnutiu grantu plánujeme od konca septembra 2006 na našej škole rozbehnúť bezplatné jazykové kurzy nemčiny a angličtiny pre dospelých.