Digitálni štúrovci - jazyková výučba na PC

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Koncom školského roka 2005/6 získala naša škola grant v projekte Digitálni štúrovci. V projekte sa angažujú naše vyučujúce anglického a nemeckého jazyka: Mária Lazorová, Ľubica Kmeťová a Judita Poľáková.

8. augusta 2006 sme sa navyše dozvedeli skvelú novinu, že našej škole bol popri grante v projekte Digitálni štúrovci schválený aj ďalší, ešte rozsiahlejší grant v projekte Jazykové laboratórium.

Žiadosti o grant v oboch projektoch, Digitálni štúrovci i Jazykové laboratórium, vypracovala vyučujúca anglického jazyka na našej škole, Mgr. Mária Lazorová. Ďakujeme a gratulujeme jej! right Viac sa o Digitálnych štúrovcoch, vrátane podrobného popisu projektu a textu našej žiadosti o grant, dočítate v školskom diskusnom fóre.

Vďaka poskytnutiu grantu plánujeme od konca septembra 2006 na našej škole rozbehnúť bezplatné jazykové kurzy nemčiny a angličtiny pre dospelých.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR spolufinancuje projekt Digitálni štúrovci. Ďakujeme!

Čo sa podarilo v rámci projektu Digitálni štúrovci na školách

Ako je už uvedené v diskusnom fóre, z finančných prostriedkov získaných z MDPaT na tento projekt sme zakúpili pre školu jazykový softvér na výuku angličtiny a nemčiny, ako aj dataprojektor a notebook.

V júni 2006 sme sa zúčastnili školenia ohľadom práce s týmto softvérom a koncom septembra sme rozbehli kurzy angličtiny a nemčiny pre verejnosť. Do konca októbra sme v každom z troch kurzov odučili desať vyučovacích hodín.

Oponentúru projektu pripravujeme na december 2006.