I. stupeň – školský rok 2017/2018

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.A IV.B IV.C

Výlet prvákov

Dňa 7. 6. sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili koncoročného výletu. Tentoraz to bola jazda krásnou historickou električkou.
Už pri príchode na zastávke na Súmračnej ulici na nás z otvorených dverí mávali veselí ujovia sprievodcovia.
Disciplinovane sme si nastúpili a posadali na drevené lavice. Pán sprievodca nám dal o električke a uniformách pekný výklad a deti veľmi živo reagovali zaujímavými otázkami.
No vedomosti sme získali nielen o električke. Počas celej jazdy nám veľmi pútavo vyrozprávali mnoho zaujímavostí zo starej Bratislavy, ukázali kostoly aj budovy, ulice aj tmavý tunel.
Dokonca pridali aj povesti. Samozrejme, nezabudli nám porozdávať a cvaknúť cestovný lístok.
Po vystúpení z električky na nás celých vyhrkaných čakal ujo zmrzlinár so svojimi sladkými dobrotkami.


200px 200px 200px 200px

Deň Zeme

Už tradične sme koncom apríla na 1. stupni oslávili Deň Zeme.
Našou snahou bolo pozbierať odpadky v areáli školy a tak vyčistiť aspoň malý kúsok Zeme.
Potom miesto odpadkov chodníky pred školou ozdobili kresby, ktorými deti vyjadrili svoj vzťah k Zemi.

200px 200px 180px

fotogaléria

Slávik Slovenska

Koniec mesiaca apríl patril speváckej súťaži Slávik Slovenska 2018.
„Malí aj veľkí“ si spoločne zasúťažili v prednese ľudových piesní.
Porota ocenila zanietenosť a odvahu speváčikov a víťazi postúpili do ďalšieho, okresného kola súťaže.
1.kategória
1.miesto: C. Gažúrová (III.C), 2.miesto: S. Marková (III.C), 3.miesto A. Oravcová (I.A)
2.kategória
1.miesto: M. Fülöp (IV.C), 2.miesto: B. Paulínyová (IV.A), 3.miesto T. Kötelešová (IV.A)
Pozoruhodný výkon: D.Waschek (II.A), A. Gatci (II.C), D. Waschek (IV.A), K. Janočková (IV.A)

200px 200px 200px 200px

Slovenská filharmónia

Aj tento rok naši druháci zostali verní cyklu Hudobná akadémia, ktorý pre nich pripravuje Slovenská filharmónia.
Na prvom stretnutí, Talent v hudbe, odzneli diela v podaní talentovaných huslistov na čele s Daliborom Karvayom.
Jarolím Emanuel Rúžička so svojím zoskupením „hudobných maniakov“ pritiahli deti k počúvaniu skladieb Vivaldiho, Mozarta, Bacha, ktoré zakončil hitom od F. Mercuryho 'We Are the Champions'.
Tretí, nie úplne tradičný koncert vážnej hudby predstavovala hudba z filmov - Jurošík, Perinbaba, Ružový panter... to všetko za sprievodu Slovenského komorného orchestra.
Všetky koncerty boli sprevádzané skúseným moderátorom Martinom Vanekom skúšajúcim budúcich „akademikov“ z pozorného počúvania.
Vo štvrtom, záverečnom koncerte nás čaká Hudobná detektívka. Čo to bude? fotogaléria

200px 200px 200px 200px

Návšteva SND

Predstavenie SND Nepredajme nevestu dostali možnosť vidieť 10. apríla všetci žiaci I. stupňa, od prvákov po štvrtákov a aj niekoľko piatakov.
Známu operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta predstavil deťom populárny slovenský herec Martin Vanek, ktorý je aj zanieteným znalcom
klasickej hudby a opery. Zábavným spôsobom oboznamoval deti v hľadisku Opery SND s tajomstvami operného príbehu, životom Bedřicha Smetanu
a aj s tým, ako funguje operné divadlo. Deti boli prizvané aj na javisko, kde sa stali súčasťou deja opery – tancovali polku, cvičili v cirkuse, zahrali sa na komparzistov. Fotogaléria

200px 200px 200px 200px

Beseda s misionárom z mesta Korr v Keni

Dňa 26.3. sa uskutočnila v našej škole beseda so saleziánom Lukom, ktorý pôsobil niekoľko rokov v saleziánskej misii v meste Korr.
Práve pre toto mesto je určená tohtoročná pôstna zbierka Tehlička. Výťažok zo zbierky pomôže zlepšiť systém zberu vody prostredníctvom opravy žľabového systému a inštaláciou ďalších vodných nádrží. Besedy sa zúčastnilo viacero tried z 1. stupňa, príma a kvarta z osemročného gymnázia.
Tlmočníka a sprievodcu robil Lukovi misijný saleziánsky delegát, ktorý pôsobil 15 rokov v hlavnom meste Azerbajdžanu – Baku, don Štefan Kormančík.
Salezián Luk pri tejto príležitosti poďakoval učiteľom, deťom aj ich rodičom za prejavenú ľudskosť a štedrosť, s akou pomáhajú tejto misii.

Fotogaléria z besedy

200px 200px 200px 200px

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 28. februára 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Školského kola sa zučastnilo 26 žiakov prvého stupňa, ktorí súťažili dvoch kategóriách – poézia a próza.
Víťazky súťaže Alžbetka Caránková z II. C a Barborka Paulinyová zo IV. A budú našu školu reprezentovať v obvodnom kole.
Srdečne ďakujeme všetkých súťažiacim a postupujúcim žiačkám prajeme veľa šťastia v obvodnom kole súťaže.
Výsledková listina
Poézia: 1.miesto: Alžbeta Caránková, II.C; 2.miesto: Tobiáš Mrváň, I.A; 3.miesto: Kristof Piteľ, IV.A
Próza: 1.miesto: Paulinyová Barbora, IV.A; 2.miesto: Krištof Garafa, II.C; 3.miesto: Matúš Fülöp, IV.C
Pozoruhodný výkon: Adelka Likavčanová, I. A

200px 200px 200px 200px

Múzeum dopravy

Žiaci IV.B triedy si vlastivedné učivo o cestovaní po Slovensku a histórii vývoja dopravných prostriedkov
prakticky overili návštevou Slovenského technického múzea - Múzea dopravy v Bratislave.
Výstava s názvom "Chránime technické poklady našej histórie " ponúkla žiakom vzácne historické exponáty automobilovej a železničnej dopravy.

180px 180px 200px 200px


Deti na nete

Na besedu k našim štvrtákom sme pozvali detskú psychologičku z projektu Deti na nete,
v ktorom sa venujú hrozbám na internete a učia žiakov využívať komunikačné technológie rozumne.
Interaktívnou formou sa žiaci dozvedeli o nástrahách spojených s používaním mobilov a internetu,
ale aj o závislostiach od internetu či o rizikách pri komunikovaní cez internet.
Veríme, že získané informácie pomôžu naším žiakom správať v tomto prostredí bezpečnejšie a zodpovednejšie.


180px 200px 200px 200px

Školské kolo recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha...

Dňa 25. januára 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha... .
Na prvom stupni sa do súťaže zapojilo 22 žiakov, ktorí súťažili v prednese kresťanskej poézie a prózy.
Do krajského kola za prvý a druhý ročník postupujú: Terezka Hortová a Agátka Oravcová, za tretí a štvrtý ročník: Monika Hájeková a Richard Šterbák.
Postupujúcim srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole, v ktorom budú reprezentovať našu školu.
Pochvala a úprimné poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili. Pekné výkony podali aj naši prváci.
Povzbudzujeme vás všetkých k účasti aj na ďalších recitačných súťažiach.


200px 190px 200px

Okresné kolo recitačnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko

Dňa 25. 1. 2018 sa na Základnej škole Železničná 14 v Bratislave uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko.
Víťazi školských kôl súťažili v troch kategóriách: I. kategória: 1. - 3. ročník, II. kategória: 4.- 5. ročník, III. kategória: 6. - 9. ročník.
Našu školu v I. kategórii reprezentovala Alžbetka Mária Karpatová, žiačka III. C, ktorá zároveň získala pekné 2. miesto.
Alžbetke srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalších recitačných súťažiach.

200px

Šaliansky Maťko

Dňa 14 . 12. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko pod vedením pani učiteliek Mackovej a Stankovičovej.
Víťazkou súťaže sa stala Alžbetka Mária Karpatová, žiačka III. C. Gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalších kolách.
Zároveň blahoželáme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže a prajeme veľa chuti aj do ďalších recitačných súťaží.
Výsledky školského kola – žiaci 1. stupňa:
1.Alžbetka Mária Karpatová, III. C
2.Martin Porubský, III. B
3.Marko Začka, IV. B

200px

Tvorivé dielne ÚĽUV

Dňa 5.12. sa žiaci III.A zúčastnili tvorivých dielní v Ústredí ľudovej umeleckej výroby.
Tvorivé dielne priniesli deťom možnosť nahliadnuť do histórie remesla, skúsiť si prácu s materiálmi a naučiť sa jednoduché remeselné techniky.
V aktivitách si deti rozvíjali manuálnu zručnosť, výtvarnú kreativitu. Deti navštívili dielňu drotársku, textilnú a sklársku.
Svojimi výrobkami potešili blízkych v predvianočnom čase.

230px 230px

Pytagoriáda na 1. stupni

13.12. na našej škole prebehol už 39.ročník matematickej súťaže PYTAGORIÁDA.
Deti ukázali, že vedia nie len správne, ale aj rýchlo počítať netradičné a zaujímavé príklady.
Najúspešnejšími štvrtákmi sa stali Martin Pistovčák , Norbert Barnáš a Ján Sádovský.
Z tretiakov to boli Šimon Dovičovič a Martin Porubský .
Gratulujeme a držíme vám palce do okresného kola, ktoré sa uskutoční v marci 2018.
left|130px left|120px left|130px left|130px left|120px

Slniečko oslavuje deväťdesiate narodeniny

Žiaci štvrtého ročníka sa v novembri 2017 na besede s PhDr. Ľubicou Kepštovou, šéfredaktorkou detského časopisu Slniečko,
zoznámili s osudom tohoto detského časopisu. Už desiatky rokov putuje do rúk žiakov našich škôl, učí ich kultúre slova,
zoznamuje ich s literárnou tvorbou našich významných spisovateľov a ilustráciami významných výtvarníkov, akým bol aj Martin Benka,
ktorý ilustroval prvé vydanie Slniečka v r. 1927. Pani šéfredaktorka ukázala žiakom originál tohoto vzácneho historického vydania,
ktoré čoskoro poputuje do archívu. V Slniečku uverejňovala svoje literárne dielka aj žiačka Marka Piecková – neskôr spisovateľka Mária Ďuríčková.
Žiaci so záujmom sledovali príbeh časopisu, ktorý radi čítajú. Pani Kepštovej sa zapáčili výtvarné práce našich štvrtákov a rozhodla sa dve z nich
uverejniť v budúcich číslach Slniečka. Obrázky Hanky a Terezky budú reprezentovať aj našu školu na stránkach Slniečka.
left|140px left|140px left|140px left|140px left|140px left|140px

iBobor

V stredu 8. novembra 2017 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili informatickej súťaže iBobor.
iBoborje medzinárodná informatická súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.
V kategórii Bobríci súťažilo na Slovensku 17 304 súťažiacich. Spomedzi žiakov našej školy najlepšie obstáli:
Norbert Barnáš (96 bodov z 96), Oliver Daniš (72 bodov z 96), Dávid Waschek (72 bodov z 96) a Michal Zigo (72 bodov z 96).
left|120px left|120px left|120px left|142px

Mobilné planetárium

Aj tento rok sme pozvali v novembri do našej školy Mobilné planetárium.
V telocvični vyrástla nafukovacia kupola, v ktorej prebiehali projekcie. Žiaci sa pohodlne uložili
na žinenky a filmový 3D obraz sledovali poležiačky na vypuklej kupole nad sebou.
Tento rok sme videli programy : Voda – zázrak prírody , Astronómia pre deti, Neuveriteľný vesmír.
Pani lektorka žiakov na film pripravila odborným výkladom a odpovedala aj na ich zvedavé otázky.
Na záver sme dostali pracovné listy k jednotlivým filmom.
left|140px left|140px left|140px left|140px

Beseda s Braňom Jobusom

V októbri štvrtáci zo IV.B triedy v budove Slovenského národného múzea besedovali so spisovateľom Braňom Jobusom,
ktorý im predstavil svoju literárnu tvorbu.
Dramatizovaným čítaním úryvkov z kníh v jeho v rodnom „piešťanskom nárečí“ – podfarbeným humorným komentárom autora a vlastnou hudbou –
spisovateľ žiakov veľmi zaujal. Žiaci boli „vyzbrojení“ knihami z vlastnej knižnice,
kde im s radosťou vlastnoručne napísal osobné venovania.
left|180px left|140px left|130px

Exkurzia do ovocných sadov

V stredu a vo štvrtok 13. a 14. septembra sme so žiakmi 1.stupňa navštívili
ovocné sady firmy Boni Fructi v Dunajskej Lužnej. Z týchto sadov pochádza ovocie,
ktoré dostávame v rámci projektu "Školské ovocie".
Žiaci sa oboznámili s prácou v sadoch, ochutnali jablká priamo zo stromu, nazbierali si
maliny a napili sa ovocnej šťavy. Domov si niesli nie len zážitky ale aj krásne jabĺčko.
left|120px left|120px left|120px left|120px left|120px

Predchádzajúce školske roky

Skrátené adresy tejto webovej stránky

1.vdp.sk alebo I.vdp.sk