Informácie k otvoreniu nového školského roka 2014/15

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Program prvého dňa – utorok 2. septembra 2014

  • 7:45 – nástup do školy

Žiaci 1. ročníka ZŠ prídu do školy so školskými aktovkami, počas sv. omše budú aktovky požehnané.

  • 8:00 – žiaci v triedach s triednymi učiteľmi
  • 8:05hymna
  • 9.00sv. omša Veni Sancte
  • od 10:30obed pre žiakov II. a III. stupňa

Žiaci veľkého gymnázia môžu ísť po sv. omši domov.

Trieda 7.OA bude mať Kurz ochrany života a zdravia (v škole 3 hodiny, teoretická časť).

Umiestnenie žiakov do nových tried

1. a 3. ročník ZŠ + 1. ročník 8-ročného gymnázia + noví žiaci

Zoznam pomôcok pre prváčikov

Nové známky a preukazy ISIC

Žiaci si už teraz (v posledný augustový týždeň) môžu prísť prevziať nové preukazy ISIC. Ostatní si takisto už dnes môžu zakúpiť novú známku do preukazov ISIC.