IV.C (ZŠ – 2020/21)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Oznamy

Od 19.10. 2020 je ranná ŠKD opäť od 7,00 hod. Ďakujeme za pochopenie. Zvoňte prosím na zvonček HERŇA.

Súťaž Všetkovedko

 • vsetkovedko.sk – veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa uskutoční 1. decembra 2020, prihlásiť sa a zaplatiť 4 eurá môžeš u triednej učiteľky do 22. októbra 2020.

ŠAMT – Športová akadémia Mateja Tótha

 • 3. a 4. ročník - utorok a štvrtok 13,40 až 14,40
 • Tréningy budú prebiehať vo veľkej telocvični našej školy, keď to epidemiologická situácia umožní - zatiaľ to nie je možné

Maksík

MAKSÍK, maksik.sk – korešpondenčná matematická súťaž – 5 kôl zábavných úloh – prihlásiť sa a zaplatiť 9,50 € môžete u triednej p. učiteľky do 23.9.

Preberané učivo

18.9.2020

oznam ŠKD

Od pondelka 21.9.2020 budu deti zo 4.C v Škd delene nasledovne:

 • V 4.A budu deti: DEVA, ČIŽMÁR, BIELKA, TKÁČ, BODOKOVÁ, GAŠŠAYOVÁ, KRESÁČOVÁ, LÁSLOVÁ, NOVICKÁ, RÓTH
 • V 4.B budu deti: ŠRAMKA, IVAN, MAAS, NOSKOVIČ,ŽILINČÁR, EGYEG, CSERYOVÁ,HORTOVÁ, MANDÚCHOVÁ, MERKOVÁ, POBOŽNÁ

učivo

 • Geometria: opäť sme rysovali trojuholníky + kontrola; DOMA: xerox
 • Anglický jazyk: Uč 6 - 7/celé; PZ /celé; napísať do zošita: a ball - balls; a car - cars; a train - trains; a doll - dolls; a teddy - teddies; a
 • puzzle - puzzles; a bike - bikes;; DOMA: Uč 7 / 1: písomne podľa vzoru + 7 / 3
 • Vlastiveda: Uč 6 - 7: opäť sme opakovali mierku mapy + Uč 7 / 3, 6, kvíz; xerox - precvičovali sme si meranie vzdialeností medzi mestami;
 • DOMA: Uč 2 - 7 - skúšam

16. 9. 2020

 • Rozvrh na štvrtok: gramatika, matematika, vlastiveda, čítanie, hudobná

Gramatika

 • do zošita: opakovanie ohybných slovných druhov: poučka + základné otázky + ku každému po päť slov
 • zopakovali sme si abecedu a zoradili podľa nej tieto slová: klobúk, kamene, kĺby, korenie, kabát, káva, kolibrík, klavír, klamstvo, kĺzať
 • zhodnotenie pravopisných cvičení a domácej úlohy

Matematika

 • opakovanie + - do 100
 • previerka 10 príkladov na +; 10 príkladov na -
 • 10 príkladov spolu do zošita: 44 + 20 +9; 72 - 8 - 30;
 • začali sme s opakovaním násobilky do 100

Anglický jazyk

 • zhodnotenie previerky Welcome song
 • opakovanie abecedy a spelovania (spelujeme slovíčka z prvej a tretej strany z každej lekcie)
 • Uč 6 / 1; 2: čítanie + práca v dvojici, trojici
 • PZ 4 - 6

14. 9. 2020

Gramatika

 • V škole: opakovali sme si slovné druhy (poučky + základné otázky) + zadeľovali sme k nim nadiktované slová; opakovali sme skrátenú abecedu; písali sme pravopisné cvičenie; zošity som vyzbierala, opravím ich;
 • Doma: úloha nie je

Matematika

 • V škole: opakovali sme + - do 100: 1. 25+29; 71-58; 2. 26+30+9;
 • Doma: v stredu previerka: 29+37; 71-45; príklady (10 a 10) precvičte do matematického zošita

Vlastiveda

 • Na hodine: precvičovali sme si orientáciu podľa svetových strán: susedné štáty, krajské mestá, nížiny, pohoria, letiská, prístavy...
 • Doma: opakovať Uč 2 - 5

Anglický jazyk

 • Na hodine: Uč 4 - 5; previerka: Uč 4 / 1

 • Doma: Uč 5 / 4: do zošita napísať po 5 viet podľa vzoru

Archív

 • Domáce učenie, p. uč. Stankovičová
Archív z minulého školského roka nájdete TU.

Skrátená adresa tejto webovej stránky

4c.vdp.sk