Archív triedy IV.C (ZŠ – 2020/21)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Toto je archív triedy IV.C (ZŠ – 2020/21). Jej hlavnú stránku nájdete TU.
 • Domáce učenie, p. uč. Stankovičová

SÚHRN 27. 4. – 30. 4. 2020

GRAMATIKA

• Ústne si zopakuj všetky vybrané slová podľa našej tabuľky - súhrn

• Uč 70 / 6 + Uč 70 / diktát:

 texty prepíš

 červenou vyfarbi vybrané + príbuzné slová

 žltou slová s i, í po obojakých spoluhláskach – pošli spolu

• PZ SJ 44

..................................................................................................................

Online hodina – utorok (účet na gmail alebo vdp):

1. skupina B – L: 9. 00 – 9. 45 hod.

2. skupina M – Ž: 10. 00 – 10. 45 hod.

..........................................................................................................................

• PZVS: 58, 59

• Uč 71 /prepísať poučku do zošita aj s lupou + naučiť naspamäť

• Uč 72 / 3: prečítať 2x nahlas

• Uč 72 / 4

............................................................................................................................

• zopakuj si VS podľa súhrnu

• PZVS: 60, 61

• Písomne do zošita: nadpis: Podstatné mená

• Uč 73 / odpíš poučku a dobre sa ju nauč naspamäť

• Uč 74 / 3

• Uč 74 / jeden prst, dva prsty

......................................................................................................................


MATEMATIKA

• PZ 2 18, 19 / celé

.......................................................................................................................

• PZ 2 20 / cvičenia: tabuľka až 24, z toho cvičenia 0 a 6 do zošita

 cvičenie 0: (rodinky: 1.6=6; 6.1=6; 6:1=6; 6:6=1)

 cvičenie 6: (všetky možnosti kombinovania čísel medzi sebou)

........................................................................................................................

Online hodina – streda (účet na gmail alebo vdp):

1. skupina B – L: 9. 00 – 9. 45 hod.

2. skupina M – Ž: 10. 00 – 10. 45 hod.

.......................................................................................................................

• PZ 2 21, 22 (pošli spolu)

.......................................................................................................................

ČÍTANIE

• Uč 102 / Jaroslava Blažková: 2x nahlas

• Uč 103 – 104/ prečítať 2x nahlas

.......................................................................................................................

• Uč 103 – 104: prečítať 1x nahlas

• PZ 44

• počas dňa 20 minút nahlas

.......................................................................................................................

• Uč 105 – 106

• PZ 45

• počas dňa aspoň 20 minút nahlas

......................................................................................................................

• čítať nahlas aspoň 20 minút

................................................................................................................


PRÍRODOVEDA

• Uč 40: delenie živočíchov na dve základné skupiny: stavovce a bezstavovce

 2-3x prečítať žltú tabuľku + naučiť sa ju

 písomne: Uč 40 / 2, 3

........................................................................................................................

VLASTIVEDA

• Uč 30: 2x si nahlas prečítaj text + ústne odpovedz na otázky:

 Aké historické pamiatky sa nám zachovali z minulosti? (žltou)

 Aký význam majú pre nás v súčasnosti? (modrou)

 Z čoho vieme, ako žili naši predkovia kedysi? (modrou)

 Čo nám v súčasnosti pripomína život našich predkov? (zelenou)

Uč 31 / celé

..............................................................................


ANGLICKÝ JAZYK (p. uč. Stankovičová)

https://www.youtube.com/watch?v=A5r4HYLF18I


• Uč 74 / 1, 2: precvičiť si výslovnosť 1x

• Uč 76 / 1: precvičiť si výslovnosť 2x

• Uč 74 / 3: vypočuť si scénku 2x + nahlas prečítať aspoň 2x + ústne preložiť

• písomne: červené slová prepíš do zošita, čierne vety hneď prelož + pošli spolu

Celé tvary:

I have got / (hair, eyes) I have not got / (hair, eyes)

Ja mám dlhé vlasy. Ja nemám krátke vlasy.

Ja mám modré oči. Ja nemám rovné vlasy.

Ja mám kučeravé vlasy. Ja nemám čierne oči.

Ja mám hnedé oči. Ja nemám zelené oči.


Skrátené tvary:

I´ve got (čítaj: ájv got) / (hair, eyes) I haven´t got / (hair, eyes)

Ja mám hnedé vlasy. Ja nemám kučeravé vlasy.

Ja mám krátke vlasy. Ja nemám blonďavé vlasy.

Ja mám čierne oči. Ja nemám modré oči.

Ja mám modré oči. Ja nemám hnedé oči.

............................................................................................................................

https://www.youtube.com/watch?v=A5r4HYLF18I

• Písomne do zošita: !!!zamerané na tretiu osobu jednotného čísla!!!

 červené vety len prepíš

 čierne hneď prekladaj

 pošli spolu

On má .. – On nemá ...

He´s got short hair.

He hasn´t got straight hair.

On má blonďavé vlasy.

On nemá kučeravé vlasy.

On má modré oči.

On nemá hnedé oči.


Ona má .. – Ona nemá ...

She´s got short hair.

She hasn´t got straight hair.

Ona má dlhé vlasy.

Ona nemá rovné vlasy.

Ona má zelené oči.

Ona nemá čierne oči.


Ono má .. – Ono nemá ...

It´s got short hair.

It hasn´t got straight hair.

Ono má krátke vlasy.

Ono nemá hnedé vlasy.

Ono má čierne oči.

Ono nemá hnedé oči.

• Uč 76 / 1: 1x vypočuť

• Uč 76 / 2: aspoň 2-3x si vypočuť

.................................................................................................................................

Online hodina – štvrtok (účet na gmail alebo vdp):

1. skupina B – L: 9. 00 – 9. 45 hod.22. 4. 2020

VLASTVEDA:

• Uč 30: aspoň 2-3x si prečítaj text + potom vyfarbi v texte odpovede na tieto otázky:

 Aké historické pamiatky sa nám zachovali z minulosti? (žltou)

 Aký význam majú pre nás v súčasnosti? (modrou)

 Z čoho vieme, ako žili naši predkovia kedysi? (modrou)

 Čo nám v súčasnosti pripomína život našich predkov? (zelenou)


GRAMATIKA

• ústne si zopakuj všetky VS po Z

• Uč 67 / 7: písomne do zošita

• Uč 68 / 8, 9: písomne do zošita

• PZ SJ 43 / celé


MATEMATIKA

• precvič si násobilku 6 + aspoň 2-3x si povedz delilku 6

• PZN: 32/ celé

• PZN: 33 / celé


ANGLICKÝ JAZYK:

• PZ 72 – 73

• Xerox – prosím poslať


ČÍTANIE

• Uč 101: prečítať aspoň 2-3x + ústne odpovedz na otázky 1, 2

• PZ 43 / celé


21. 4. 2020

Vážení rodičia, prosím Vás, aby ste, ak dnes prídete do školy, priniesli knihu Zverinec na siedmom poschodí. Ďakujem za pochopenie.


ČÍTANIE

• Uč 98: poučka: prečítaj si aspoň 2-3x a skús povedať spamäti

• Uč 100: prečítaj nahlas 2-3x

• PZ 42/ celé

• počas dňa aspoň 20 minút nahlas


MATEMATIKA

• precvič si násobilku 6 + povedz si len násobky 2, 3, 4, 5

• PZN: 31/ celé


GRAMATIKA

• nadpis do zošita: -zývať: (- sa volá spojovník a píšeme ho bez medzery, tesne pri základe slova)

 nazývať, ozývať, pozývať, prezývať, prezývka, prizývať, vyzývať, výzva, vzývať

• Uč 67 / 4, 5: písomne do zošita

• Uč 67 / 6

• PZVS: 55 / celé


PRÍRODOVEDA:

• Uč 38/ 1

• Uč 38 / 2-3x si prečítaj žltú tabuľku + vyfarbi

 žltou informácie o dýchaní

 červenou informácie v súvislosti s prijímaním potravy

 modrou informácie o rozmnožovaní

 zelenou informácie o rôznych spôsoboch pohybu


20. 4. 2020

ANGLICKÝ JAZYK (p. uč. Stankovičová)

Fluency Time 3!

Hurry up! - Ponáhľaj sa!

Put on ... – obleč si, daj si

Take off ... – vyzleč si, daj si dole

Get dressed now!.. – Obleč sa! (Obliekaj sa!)

Sorry, I am late. – Prepáčte, meškám.


https://www.youtube.com/watch?v=2fDSoFOB-ug&t=525s (čas: 8. 42)

Uč 70 / 1: vypočuj si aspoň 2-3x + zapamätaj si vyznačené výrazy

Uč 701 / 2: vypočuj si aspoň 2x

Uč 70 / 3: písomne do zošita: tvor podobné vety na obrázky v cvičení - pošli na kontrolu

Uč 71 / 3: podľa vzoru písomne na tieto slová: scarf (šál) - cold, T-shirt – hot; T-shirt – hot; trousers – cold – pošli na kontrolu


PZ 70: celé

https://www.youtube.com/watch?v=hYxsNocrKas&t=34s

PZ 71: celéČÍTANIE

• Uč 96: prečítaj si báseň o znečistenej rieke

• Uč 97 – 98: 2x nahlas prečítať

• PZ 41 / celé

• poučka: aspoň 2-3x prečítať + pekne farebnou prepísať do zošitaMATEMATIKA

• prepíš do zošita a vypočítaj: 2.2+32:4; 14:2+6.3; 9.5-28:4; 7.5+9.4; 9:3+20:5; 8.3+6.4; 12.2+9.3; 5.10-4.0; 4.4-5.3; 30:6+25:5: pošli na kontrolu

• písomne do zošita: Násobenie a delenie číslom 6: napíš si násobilkový stĺpec a na začiatok daj 0.6=0, napíš delilkový stĺpec a na začiatok daj 0:6=0

• zopárkrát si precvič násobilkový stĺpec

• PZN: 30/ celéGRAMATIKA

• nadpis do zošita: Vybrané slová po z :

 jazyk, -zývať: nazývať, ozývať, pozývať, prezývať, prizývať, vyzývať, vzývať

• nadpis: Jazyk (písať len slová, nie vysvetlenia)

 jazýček, jazyčisko, jazylka (tenká kosť podkovovitého tvaru, od ktorej vystupuje koreň jazyka, jazyková kosť) jazykoveda (veda o jazyku, lingvistika),

jazykovedec, jazykolam (ťažko vysloviteľné slovo alebo spojenie slov), jazyčnica

 jazykový, jazykovedný

• Uč 66 / 2: rôzne významy slov jazyk: jazyk na topánke, ľudský alebo zvierací jazyk, maškrta: mačacie jazýčky, reč, školský predmet + na každé slovo vymysli

vetu – pošli na kontrolu

• PZVS: 54 / celé

• PZ SJ: 42 / 1, 2, 315. 4. 2020 – 17. 4. 2020


ANGLICKÝ JAZYK (p. uč. Stankovičová)

https://www.youtube.com/watch?v=2fDSoFOB-ug

• zopárkrát si prečítaj všetky vyfarbené slovíčka

• Uč 68 / 2: vypočuj si nahrávku aspoň 2-3x + aspoň 2-3x ju prečítaj nahlas + ústne prelož

 počúvanie zamerané na to, kto má čo vo svojom obedári; všetko jedlo je v jednotnom čísle, teda vždy tam vidíte a / an, okrem dvoch sendvičov, ktoré sú

vajíčkové: two sandwiches, they´re egg

• Uč 68 / 2: do zošita prepísať vety, no sloveso písať v celej forme: I have got, I have not got – pošli na kontrolu

• Uč 68 / 3: vypočuť

• PZ 68

__________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=2fDSoFOB-ug

• Uč 68 / 2: 1x vypočuj nahrávku + 2x prečítaj nahlas + ústne prelož

• Uč 69 / 1: cvičenie zamerané na počúvanie a vyznačovanie správnych odpovedí; cvičenie si vypočuj aspoň 2-3x

 ak môžeš, vytlač si tabuľku, nalep do zošita, pusti si nahrávku, ale nepozeraj do nej, len ju počúvaj a odpovede vyznač do tabuľky

 ak si tabuľku nemôžeš vyznačiť, tak si do zošita nakresli tri farebné obedáre a podľa nahrávky ku každému nakresli to, čo si počul

• Uč 69 / 3: cvičenie prepíš do zošita + farebne

 ak slovo začína samohláskou a, e, i, o, u, tak vtedy pred ním píšeme z dôvodu výslovnosti neurčitý člen an: an apple

 ak sa slovo začína spoluhláskou, tak píšeme pred ním neurčitý člen a: a pear

• PZ 69ČÍTANIE – čitateľský denník

• kniha Zverinec na siedmom poschodí:

 vyber si kapitolu, ktorá sa Ti páčila a znovu si ju nahlas prečítaj

 povedz si nahlas jej obsah, teda, čo sa v nej dialo

 rozprávanie napíš na papier, nie do čitateľského denníka (nie veľmi stručne, ale ani veľmi podrobne; nie viac ako dve strany!)

 oprav si chyby

 najneskôr v piatok mi pošli text na kontrolu

• čítať nahlas ľubovoľnú knihu aspoň 20 minút


MATEMATIKA

• ústne si zopakuj násobilku a delilku 2, 3, 4, 5 + len násobky (popros jedného z rodičov, aby Ťa preskúšal)

• PZ 2: 13; 14; 15( pošli na kontrolu), 16


350px


6. 4. – 14. 4. 2020

MATEMATIKA

• Opakuj si násobilku a delilku 2, 3, 4

• Zopakuj si celú násobilku 5 + nauč sa delilku 5

• PZ 2: 11, 12

• PZN 26, 27, 28 (slovné úlohy), 29


SLOVENSKÝ JAZYK

Uč 63 / pozrieť obrázky + tu zvýraznené slová prepísať do zošita:

• VYDRA:

= kunovitá šelma s cennou kožušinou žijúca pri vodách

 vydrí

• VYŽLA:

= druh poľovného psa s krátkou srsťou

 výžľa (mláďa) !!!dĺžeň!!!

 vyžlí

• VÝR:

= nočný dravý vták (najväčší v skupine sov), ktorého perie na hlave pripomína uši ; má vynikajúci zrak a sluch. Latinský názov výra je Bubo bubo.

• PZVS: 49 / celé + 50 / 13, 14

• Uč 63 / 15

________________________________________________________________


• VYHŇA:

= 1. ohnisko na rozžeravovanie kovov, ktorého teplota sa zväčšuje vháňaním vzduchu

= 2. dielňa s týmto ohniskom: kováčska vyhňa

 vyhnička

• Uč 63 / 14: písomne + farebne

• Uč 64 / 16: písomne + dve farby na vy/vý a vi/ví

• PZVS: 50 – 51

______________________________________________________________


• VYHNE:

= obec na strednom Pohroní


Len prečítať: Stará banícka, pivovarnícka, železiarska, strojárska a významná kúpeľná obec Vyhne leží na strednom Pohroní. Obec sa rozprestiera pod stredom Vyhnianskej

doliny a je vzdialená 18 km od Žiaru nad Hronom, 12 km od Banskej Štiavnice a 11 km od Žarnovice.

• PZVS / 52 – 53

• Uč 64 / dva prsty, diktát, tri prsty: na slová utvor vety


ČÍTANIE • Uč 90 – 91 + PZ 39

• Uč 92

• Uč 93 – 95 + PZ 40

• + niečo si čítať každý deňRIN: • nahrávky a pracovné listy


ANGLICKÝ JAZYK (p. uč. Stankovičová)

https://www.youtube.com/watch?v=2fDSoFOB-ug

• zopárkrát si prečítaj vyfarbené slovíčok

• vyfarbi si ďalších 7 slovíčok a precvič si ich

• Uč 64 / 3: 1x prečítaj nahlas

• do zošita farebnou:

 I have not got = I haven´t got

 Vzorová veta: I haven´t got a / an ... . = jeden kus niečoho

 Do vety doplň jeden kus niečoho: an apple, a sandwich, a drink, a banana, a biscuit, a lunch box

• Uč 65 / 3: precvič si pieseň

• PZ 65 / celé

___________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=2fDSoFOB-ug

• zopakuj si vyfarbené slovíčka

• vyfarbi si poslednú skupinu slovíčok a precvič si ich

• písomne do zošita: Uč 65 / 3 + farebne:

• Uč 67 / 1, 2

• PZ 66, 67 / celéPIATOK, 3. 4. 2020

ANGLICKÝ JAZYK – (Stankovičová)

https://www.youtube.com/watch?v=2fDSoFOB-ug

• Vyfarbi 10 slovíčok a zopárkrát si ich prečítaj nahlas + daj sa preskúšať

• Uč 64 / 1: precvičenie výslovnosti 1x

• Uč 66 / 1: precvičenie výslovnosti 1x

• Uč 64 / 3: vypočuj si nahrávku 1x a prečítaj ju 2x nahlas

• Do zošita farebnou:

 I have got = I´ve got

 Vzorová veta: I have got a / an ... . = jeden kus niečoho

 Do vety doplň jeden kus niečoho: an apple, a sandwich, a drink, a banana, a biscuit, a lunch box

 Vzorová veta: I´ ve got two ....s. = viac kusov niečoho

 Do vety doplň slová v množnom čísle: apples, sandwiches, drinks, bananas, biscuits, lunch boxes

Uč 65 / 3: nauč sa spievať pieseň


MATEMATIKA:

• ústne si zopakuj násobky 2, 3, 4, 5:

• písomne do zošita

 5.5+14; 8.5+4.5; 3.6+8.5; 72-9.5; 6.5+4.10; 2.8+4.7; 5.2.2; 7.3+5.1; 3.4-5.0; 81-9.4

 36:4+14:4; 18:3-12:2; 27:3+28:4; 4:4+5:1; 24:3-21:3; 9:3-3:3; 16:2+14:7; 32:8+32:4; 15:3-10:5; 0:4+0:5

• PZN 25 / celéČÍTANIE:

• počas dňa aspoň 20 minút čítať nahlas + podpis rodiča


GRAMATIKA:

• zopárkrát si prečítaj príbuzné slová k slovu vysoký, zvyk a povedz si ich spamäti

• nasledujúce informácie si pozorne prečítaj a potom farebnou zapíš do zošita

• nasledujúce slovíčka súvisia s vydávaním zvuku, hlasu pri rozdielnych príležitostiach:

VÝSKAŤ:

= radostne prenikavo kričať, obyčajne od veľkej radosti, šťastia, napríklad: Až do bytu mu prenikal výskot detí z ihriska.

 výskot, výskanie, zvýsknutie

 výskajúci

 zavýskať, zvýsknuť

VYŤ:

= vydávať prenikavý, ťahavý, nariekavý zvuk:!!! PES, VLK!!! pes vyje na mesiac; vlk hlasno zavýja, v diaľke počul vytie vlkov

https://www.youtube.com/watch?v=nc3lahj36cc

= aj neživé veci - sirény začali zavýjať na poplach, víchrica hrôzostrašne zavýjala, vietor v komíne zavýja, vetry zavýjajú

https://www.youtube.com/watch?v=9NkorImojEM

= človek (ale aj zviera) môže zavýjať aj od bolesti, utrpenia, trápenia

 vytie, zavytie, zavýjanie

 zavýjajúci

 zavyť, zavýjať

• viackrát si slová prečítaj, aby si si ch zapamätal/la

• Uč 62 / 10: písomne

• Uč 63 / 11: písomne

• PZVS 51 / 17; 18ŠTVRTOK, 2. 4. 2020

ANGLICKÝ JAZYK – (Stankovičová)

https://www.youtube.com/watch?v=2fDSoFOB-ug

• Uč 64 / 1, 2: precvičenie výslovnosti

• Uč 66 / 1: precvičenie výslovnosti

• písomne: do zošita založiť novú lekciu + každé slovíčko písomne precvičiť 5x

• Uč 64 / 3: vypočuj si nahrávku aspoň 2-3x a nauč sa ju čítať podľa nahrávky

• PZ 64 / celé


MATEMATIKA:

• ústne si aspoň 2-3x precvič celú násobilku 5 + potom len násobky

• PZN 23 / celé

• PZN 24 / celé


ČÍTANIE:

• počas dňa aspoň 20 minút čítať nahlas + podpis rodiča


GRAMATIKA:

• zopárkrát si prečítaj príbuzné slová k slovu vysoký a povedz si ich spamäti

• do zošita farebne:

ZVYK: (písať len príbuzné slová, nie = a zátvorky)

= ustálený spôsob správania, konania, ktorý vznikol pravidelným opakovaním nejakej činnosti

= môžeme použiť aj slová: návyk, obyčaj, tradícia

= môže ísť o každodenné činnosti (umývanie zubov) alebo vyskytujúce sa napríklad raz do roka (veľkonočná šibačka)

 návyk, zlozvyk, zvyklosť

 zvyčajný , nezvyčajný (môžeme nahradiť viacerými slovami: bežný, ne/obyčajný, ne/zaužívaný, ne/normálny, ne/tradičný, ne/obvyklý)

 navyknúť (si), navykať (si), odvyknúť (si), odvykať (si), privyknúť (si), privykať (si), zvyknúť (si), zvykať (si)

 zvyčajne, nezvyčajne (môžeme nahradiť viacerými slovami: bežne, ne/obyčajne, ne/normálne, ne/tradične, ne/obvykle)

• viackrát si slová prečítaj, aby si si ch zapamätal/la

• vyber si z každého štvorčeka jedno slovo a utvor naň vetu (prosím, pošlite mi dnešné aj včerajšie vety, rada by som si ich prečítala -

ďakujem)

• Uč 62 / 5: ústne: pomenuj zlozvyky

• PZVS 48 / celé


STREDA, 1. 4. 2020


VLASTIVEDA:

• Uč 28: 2x text prečítaj nahlas + vyfarbi v texte odpovede na tieto otázky:

 Čo všetko človek môže a má ochraňovať?

 Čo konkrétne môžeme robiť pre ochranu životného prostredia vo svojej obci?

• Uč 29 / celé


MATEMATIKA:

• Ústne si povedz celú násobilku a delilku 2, 3, 4 + potom len násobky

• Vypočítaj do zošita:

 8.2 + 6.3; 4.3+7.4; 60-6.4; 9.2 -5.3; 9.4+3.9; 7.3+2.4; 3.3-2.2;

 40:1-30:3; 28:4+20:4; 30:3:2; 12:3+16:4; 2:2:1; 24:6+24:8;

• Nadpis farebnou: Násobenie a delenie číslom 5 + napíš si násobilkový a delilkový stĺpec; na začiatok prvého daj 0.5=0, na začiatok druhého daj 0:5=0

• Aspoň 3x si povedz celú násobilku 5 + potom len násobky (Čo si si všimol/všimla?)ČÍTANIE:

• Uč 88 - 89: prečítať 2x nahlas

• PZ 38:

• počas dňa aspoň 20 minút čítať nahlas + podpis rodiča


GRAMATIKA:

• aspoň 3x si povedz všetky VS po V (nezabudnúť na predpona vy-, vý, Vyhne)

• do zošita farebnou + nepísať vysvetlenia v zátvorkách

VYSOKÝ:

(V podstate: = kto alebo čo má veľkú výšku; = kto alebo čo je hore, teda poloha; = považuje sa za viac, ako sme my)

o výška, vyvýšenina (vyvýšené miesto v teréne ), vysočina (krajina s miernymi kopcami), vysokoškolák, zvyšok, povýšenec (namyslený)

o vyšší, najvyšší, zvyšný (nadbytočný), vyšný (horný), povýšenecký

o zvýšiť, zvyšovať, povýšiť, povyšovať sa, prevýšiť, prevyšovať, navýšiť , navyšovať

o vysoko, povyše (vyššie, ďalej smerom nahor), navyše, zvysoka, vyše (viac ako)

• viackrát si slová prečítaj, aby si si ch zapamätal/la

• z každej bodky si vyber jedno slovo a utvor naň vetu

• Uč 62 / 8 a písomne

UTOROK, 30. 3. 2020

PRÍRODOVEDA:

• Uč 36: 2-3x prečítať žltú tabuľku + vyfarbiť farbičkou:

 prospieva zdraviu, chráni a posilňuje kosti a zuby

 pomáha predchádzať obezite

 najlepšie uhasí smäd

• Uč 36 / 1, 2: ústne

• Uč 36 / 2

• Uč 36 / 1, 2 (dolu): zistené informácie dopíš priamo do učebnice

• Uč 37 / modrá tabuľka (napísať vyfarbené informácie zo žltej tabuľky)

• Uč 37 / pokús sa realizovať projekt na sebe + niekto z vašej domácnosti


MATEMATIKA:

• Vypočítaj do zošita:

 9.2 + 9.3; 4.3+7.4; 54-9.4; 6.2.2; 5.4+4.4; 8.2+2.3; 7.3-3.3; 29-6.3; 7.2+9.2; 4.3+7.4

 20:5+2.1; 10-36:4; 24:4 + 4.4; 32:4:2; 27:3+28:4; 4:1:4; 0+4.1; 4.0+4; 9:3:3; 24:4+24:8;

• PZ 2: 10 / celé


ČÍTANIE:

• Uč 87: prečítať nahlas

• Uč 38: prečítať aspoň 2-3x a povedať si

• Uč 39 - 42: prečítať nahlas


GRAMATIKA:

• zopárkrát si prečítať a potom povedať všetky VS po V (nezabudnúť na predpona vy-, vý, Vyhne)

• PZ SJ: 38/ celé

• Teraz preskočíme poradie vybraných slov po v a povieme si niečo o predpone vy-, vý- (je to učivo 4. ročníka, my si povieme len základnú informáciu vzhľadom k

PZVS s. 47)

 Akákoľvek predpona je vždy na začiatku slova a vždy je súčasťou slova

 Akúkoľvek predponu môžeme od slova odtrhnúť alebo si ju môžeme len zakryť a zostane nám slovo, ktoré má aj bez predpony význam, napríklad: vypracovať -

pracovať, zaspievať - spievať, zoskočiť - skočiť

 Predponu poznáme podľa toho, že za ňou nasleduje spojovník vy-, vý-, ktorý potom nahradíme nejakým plnovýznamovým slovom, napríklad spievať, hrať, pracovať a

takto vytvoríme nové slovo: vyspievať, vyhrať, vypracovať

 Takto vieme tvoriť slovesá, ale aj podstatné mená: vykričať – výkrik; vysmiať sa – výsmech; vyhrať - výherca

• PZVS: 47 / celé
PONDELOK, 30. 3. 2020

ANGLICKÝ JAZYK – (Stankovičová)

https://www.youtube.com/watch?v=B_DuxaXXyeY&t=429s

• Uč 62 / 2: vypočuj si nahrávku a potom ju prečítaj nahlas

• Uč 63 / 1: vypočuj si nahrávku aspoň 2-3x

• Uč 63 / 2: písomne: toto cvičenie súvisí s nahrávkou, ktorú ste počúvali. V nej ste zistili, čo v dome nachádza a koľko tých miestností je. Do zošita napíšete

spolu 5 otázok a odpovedí podľa vzoru v učebnici. Prvá dvojica je zameraná na množné číslo (bedrooms) a tá druhá dvojica na jednotné číslo (kitchen).

• Uč 63 / 3: v cvičení máte zakrúžkovať samohlásky; cvičenie len prečítajte nahlas

• PZ 63: celé


MATEMATIKA:

• ústne si zopakuj celú násobilku a delilku 2, 3, 4 + len násobky

• PZ 2: 8 / 12: ústne; 8, 24: výpočty píšte priamo do PZ

• PZ 2: 9 / celé


ČÍTANIE:

• Uč 87: aspoň 2x

• PZ 37 (použite slovník vzadu v čítanke)

• počas dňa aspoň 20 minút nahlas + podpis rodiča


GRAMATIKA:

• Uč 61 / prečítať vybrané slová po V aspoň 3x

• Prepísať do zošita VS po V + pridať predpona vy-, vý, Vyhne

• Prečítať Uč 61 / Zvyk je železná košeľa: je ustálený spôsob konania, niečo, čo pravidelne robievame, pravidelne opakujeme. Iným slovom – rutina alebo denná

rutina. Zároveň platí, že zvyk sa ťažko prekonáva. Vieš, čo u seba môžeš nazvať zvykom?


• Prečítať vysvetlenie: VY = je to zámeno. Zámenom najčastejšie zamieňame podstatné mená, napríklad: nepoviem deti, ale poviem vy, nepoviem Janka, ale poviem ty,

nepoviem pani učiteľka, ale ja


• Zámeno vy sa týka:

o celej skupiny, napríklad triedy:

Deti, zvládli ste to. – Vy ste to zvládli, deti.

Deti, dnes ste pekne čítali. – Vy ste dnes pekne čítali, deti.


o len jedného človeka - staršieho, neznámeho, takého, ktorému chceme prejaviť úctu. Vtedy hovoríme o vykaní.

Pani učiteľka, vy ste mi zabudli zapísať známku.

Pani učiteľka, vy budete dnes s nami v družne?


• Dnes nevie každý správne vykať. Ide o to, že ľudia pri vykaní nesprávne spájajú dve veci – nesprávne spájajú (podčiarknuté) časti jednotného a množné čísla, z

každého zoberú len časť . Podčiarkla som to:

1. ja som hovorila 1. my sme hovorili

2. ty si hovorila 2. vy ste hovorili

3. on hovoril 3. oni/ony hovorili

3. ona hovorila 3. oni/ony hovorili

3. ono hovorilo 3. oni/ony hovorili

Vykám vtedy, keď vidím len jedného človeka, no prihováram sa mu množným číslom (akoby boli viacerí), teda nie: vy ste hovoril, vy ste hovorila, ale vy ste hovorili.


Vety prepíš správne a opravené slovo vyznač farebne:

Pani učiteľka, vy ste nám sľúbila oddychovú hodinu.

Pani učiteľka, vy ste hovorila, že to dnes nemusím doniesť.

Pani učiteľka, vy ste mi nevrátila žiacku knižku.

Pani učiteľka, opravila ste tie písomky?

Pani učiteľka, mala ste pekný víkend?

• Uč 61 / 3: ústne

• PZVS 46


PIATOK, 27. 3. 2020


ANGLICKÝ JAZYK – (Stankovičová)

https://www.youtube.com/watch?v=B_DuxaXXyeY&t=429s

• Uč 62 / 2: vypočuj si nahrávku aspoň 2-3x a pokús sa podľa nej aspoň 2-3x prečítať text nahlas + ústne prelož

• Uč 62 / 3: písomne do zošita: na základe prečítaného textu doplň vety.

• PZ 62 / celé


MATEMATIKA:

• prepíš do zošita a vypočítaj: 4.3+17; 25-3.7; 9.3+9.4; 8.4-6; 1.5.4; 4.6+0; 4.0+4.1; 72-7.4; 4.4+3.3; 8.2.2;

• PZ 2: 7 / celé


GRAMATIKA:

• Uč 58 / prosím nadiktovať diktát + vyfabri VS po S aj s príbuznými

• PZVS: 44 - 45


ČÍTANIE:

• počas dňa aspoň 20 minút nahlas + podpis rodiča


ŠTVRTOK, 26. 3. 2020


MATEMATIKA:

• ústne preopakovať násobilku a delilku 0, 1, 2, 3 ,4

• PZ 2: 6 / celé

• PZ 2: 8/ ďatelinka; 0


GRAMATIKA:

• ústne zopakovať VS po S + príbuzné (xerox)

• Uč 58 / jeden palec

• PZVS 39/5; 40, 41 - celé


ČÍTANIE:

• Uč 45: ústne zopakovať poučku

• Uč 85: prepíš bez chýb pranostiky do zošita + ilustrácia

• počas dňa aspoň 20 minút nahlas čítať + podpis rodiča


ANGLICKÝ JAZYK – (Stankovičová)

• aspoň 2-3x si nahlas prečítaj všetky vyfarbené slovíčka v zošite

• Uč 60 / 1, 2: opäť si vypočuj správnu výslovnosť slovíčok a piesne

• Uč 61 / 1, 2, 4: vypočuj si a opakuj aspoň 2-3x, hlavne cvičenie 2

• PZ 60, 61 - celé

STREDA, 25. 3. 2020

ČÍTANIE:

• Uč 88: 3x prečítať

• ústne Uč 85 / 1, 2 (všeobecne hovoria o príchode jari a o prácach v záhradách...; znak jari – vtáčatká; o tom, čo sa robí v záhradách: starostlivosť o stromy,

sadenie, k čomu určite patrí aj užitočný dážď, aby všetko vzišlo; hovoria aj o tom, že keď je jar taká, aká má byť, tak má z nej potom človek veľa úžitku)

• Uč 45: zopakuj si poučku

• PZ 36

• počas dňa aspoň 15 - 20 minút nahlas + podpis rodiča


MATEMATIKA:

• 10 príkladov LEN na násobenie 0, 1, 2, 3, 4, dieťa píše len výsledky

• 10 príkladov LEN na delenie 0, 1, 2, 3, 4, dieťa píše len výsledky

• PZN 21 / 4, 5, 6 – zápis, výpočet, odpoveď

• PZN 22 - celé


GRAMATIKA:

• SYCHRAVÝ

= (o počasí) vlhký a chladný: sychravá jeseň, sychravé počasie

o sychravosť

o sychravo: vonku je sychravo

• Uč 57 / 17

• Uč 57 / 20

• Uč 58 / tri prsty

• PZVS s.43


VLASTIVEDA:

• Uč 28: prečítaj si 3-4x text

• Ústne urob otázky Uč 28 / 1 – 5

• Prečítaj si aj Vieš, žeUTOROK, 24. 3. 2020


ČÍTANIE:

• Uč 84: prečítať aspoň 2x nahlas

• PZ 36

• Do zošita si napíš dátum, autora, nadpis v takejto podobe: Kto do Veľkej noci ... a odpíš prvé dve vety + len názvy dní (vždy s veľkým písmenom); kto chce,

nakreslí ilustráciu

• počas dňa čítať aspoň 20 minút nahlas + podpis rodiča


MATEMATIKA:

• ústne si precvičiť celú násobilku aj delilku 4 + len násobky

• PZN 20 / celé

• PZN 21 / 1, 2: zápis, výpočet, odpoveď; 3 - len vypočítať


GRAMATIKA:

• vymenovať VS po S + zopakovať si sypať, syčať, sykať

• SÝKORKA:

= drobný spevavý vták s farebným perím

o sýkora, sýkorenka

o sýkorčí

• SYSEĽ:

= hlodavec zhromažďujúci zrno do diery, v ktorej v zime spí:

o syslík

o syslí

• Uč 56 / 16 a, b, c (aj tieto slová napíš) + Uč 57 / 25 a, b

• PZVS 42 - celé


PRÍRODOVEDA:

• Uč 35: 2-3x prečítať žltú tabuľku + naučiť sa

• Uč 35 / 4, 5, modrá tabuľka
PONDELOK, 23. 3. 2020


Prosím, aby deti robili úlohy pekne a bez chýb. Ďakujem.


ANGLICKÝ JAZYK – (Stankovičová)

• Uč 59 / 3 - písomne do zošita

• Uč 59 / 4 - na tie isté obrázky písomne urobiť otázky a odpovede podľa vzoru, ktorý je urobený na obrázok č. 3

• vyfarbi si poslednú časť slovíčok a nauč sa ich

• Uč 60 / 1 - precvičiť si správnu výslovnosť podľa nahrávky + napísať každé slovíčko 5x do zošita + obrázok nakresliť alebo nalepiť (PZ128)

• Uč 60 / 2 - naučiť sa spievať pieseň + ústne preklad


ČÍTANIE:

• Uč 81 – 83: opäť prečítať nahlas

• PZ 35

• počas dňa aspoň 20 minút nahlas + podpis rodiča


MATEMATIKA:

• aspoň 2-3x si povedz celú násobilku aj delilku 4 + len násobky

• príklady prepíš do zošita a vypočítaj ich: 3.4+17; 41-3.9; 8.4+8.4; 25-4.4; 3.4.2; 9.0.2; 3.7+7.4; 6.4-8.3; 81-3.5; 7.4-9.3;

• PZN 18 / 4, 5, 6 – zápis, výpočet, odpoveď

• PZN 19


GRAMATIKA:

Slová bez chýb prepíš do zošita a ústne si ich aj precvič:

• SYČAŤ, SYKAŤ

= vydávať zvuk ako pri vyslovovaní predĺženého s: had syčí, syčanie pary, syčať od bolesti; sykať od údivu, zasykať bolesťou, zlostne zasyčal

o sykot (zvuk - sss), syčanie

o sykavosť, sykavky (spoluhlásky s, z, š, ž)

o sykavý, syčivý


PIATOK, 20. 3. 2020


Prosím, aby deti robili úlohy pekne a bez chýb. Ďakujem.


ANGLICKÝ JAZYK – (Stankovičová)

• Uč 59 / Let´s learn: aj cez dva-tri riadky farebnou prepíš vzorové vety patriace k štvrtému okienku

• podľa vzorových viet prelož vety:

 Sú Billy a Tim v izbe?

Áno, oni sú.

 Sú moje sestry v kúpeľni?

Áno, ony sú.

 Sú tvoji bratia v kuchyni?

Nie, oni nie sú.

 Sú ony v záhrade?

Nie, ony nie sú.

 Sú oni v obývačke?

Áno, oni sú.

 Sú oni v jedálni?

Nie, oni nie sú.

• vyfarbi si ďalších 10 slovíčok a nauč sa ich

• PZ 59


MATEMATIKA:

• aspoň 2-3x si povedz celú násobilku 4 + len násobky

• prosím nadiktovať do zošita 15 príkladov len na násobenie 0, 1, 2, 3, 4, dieťa píše len výsledky

• PZN 17 – celé


GRAMATIKA:

Slová bez chýb prepíš do zošita a povedz si ich aj spamäti:

• SYPAŤ (text v zátvorkách nepísať + pozrieť obrázky Uč 56):

 sýpka (budova alebo miestnosť na uskladnenie vymláteného obilia), násyp (umelo vytvorená vyvýšenina), zásyp (jemný prášok), posýpka, osýpky (detská infekčná

choroba)

 sypký (nesúdržný), nasypaný, vysypaný, posypaný, presypaný, zasypaný, dosypaný

 nasypať, dosypať, posypať, vysypať, presypať, zasypať

• Uč 55 / 9, 10


PRÍRODOVEDA:

• Uč 34: aspoň 3x si opäť pozorne prečítaj text a potom ústne odpovedz na otázky celou vetou:

Aký význam má voda pre človeka? Prečo?

Z čoho človek prijíma do svojho tela vodu?

Čo sa deje s nadbytočnou vodou v tele človeka?

Vymenuj časti vylučovacej sústavy.

Kde sa tvorí moč?

Aký význam pre organizmus človeka má tvorba moču? Prečo?

Stručne popíš celý proces vylučovania prebytočných a škodlivých látok vylučovacou sústavou.

ŠTVRTOK, 19. 3. 2020


Prosím, aby deti robili úlohy pekne a bez chýb. Ďakujem.


MATEMATIKA:

• ústne si aspoň 3-4x povedz celú násobilku 4 + len násobky

• PZN 16 – celé

• PZN 18 / 1, 2, 3: zápis, výpočet, odpoveď


GRAMATIKA:

• ústne zopakovať VS po S všetky + SYN, SYR + príbuzné slová podľa zošita

• písomne: vybrané slovo + príbuzné farebnou do zošita:

• SÝTY (významy slova len prečítať!!!)

1. kto necíti hlad: sýty človek, pes

2. niekoho niečo omrzelo: už bol presýtený jej ustavičnými otázkami

3. výdatný, výživný pokrm: sýte raňajky, sýta strava

4. veľmi výrazný, zreteľný, silný: sýty odtienok farby, sýta vôňa, sýty hlas

o sýtosť, nenásytník, nenásytnosť, nenasýtenosť

o nasýtený, presýtený, nenásytný, nenasýtený

o nasýtiť sa, presýtiť sa, dosýtiť sa

o sýto, dosýta (doplna), nenásytne

• Uč 55 / 7 + slová farebnou

• PZVS s. 39 / 5 + 40 /6


ČÍTANIE:

• Uč 81 – 83: 1x nahlas


VLASTIVEDA:

• Uč 26: 3-4x si pozorne prečítaj text a povedz si ho vlastnými slovami

• Uč 27: vyplň ostatné bodky


ANGLICKÝ JAZYK – (Stankovičová)

• Uč 59 / Let´s learn: aj cez dva-tri riadky farebnou prepíš vzorové vety patriace k tretiemu okienku

• podľa vzorových viet prelož vety:

 Kde sú Billy a Tim? Oni sú v izbe.

 Kde sú moje sestry? Ony sú v kúpeľni.

 Kde sú tvoji bratia? Oni sú v kuchyni.

 Kde sú mama a Rosy? Ony sú v záhrade.

 Kde sú jej sesternice? Ony sú v obývačke.

 Kde sú jeho bratranci? Oni sú v jedálni.

• nalep si slovíčka + vyfarbi ich 10 a nauč sa ich

• PZ 58
STREDA, 18. 3. 2020

VLASTIVEDA, 11. 3. 2020:

• Uč 25 / 3: tu skôr ide o to, čo deti plus-mínus poznajú z rodinných výletov:

• 1. stĺpec: historické: Bratislavský hrad, hrad Devín, Dóm sv. Martina, Michalská veža, Smolenický zámok, hrad Červený Kameň, zrúcanina hradu Pajštún

• 2. stĺpec: prírodné: Sad Janka Kráľa, Kamzík, Železná studnička, Koliba, Sandberg, jaskyňa Driny, Devínska Kobyla


VLASTIVEDA, 18. 3. 2020:

• Ústne odpovedz na tieto otázky podľa Uč 24:

o Čo patrí k historickým pamiatkam?

- hrady, zámky, múzeá, námestia, historické budovy

o Čo patrí k prírodným pamiatkam?

- tiesňavy, priesmyky, priepasti ...

o Vymenuj po tri, ktoré súvisia s Bratislavou a jej okolím.

- historické:

- prírodné:

o Čo pomáha turistom a cykloturistom pri orientácii v teréne?

- turistické a cykloturistické značky, mapy, plány


Do pozornosti dávam dnešný program na STV 2 o 9.15 hod.: Školský klub


 • Family and Friends[1] - tu si môžete opakovať scénky, piesne, zahrať hry, opakovať učivo...


 • SPEV.SÚŤAŽ - SLÁVIK SLOVENSKA - piesne[2]

Dobrovoľné: kto z detí sa chce zúčastniť súťaže Slávik Slovenska, pozrie si piesne a vyberie si jednu pomalú a jednu rýchlu pieseň. Treba ovládať aspoň 2 slohy.Prosím, aby deti robili úlohy pekne a bez chýb. Ďakujem.


ČÍTANIE:

• Uč 80: prepis básne krasopisne a bez chýb tak, ako je v učebnici (teda každý verš v novom riadku) + v škole oznámkujem + ilustrácia

• počas dňa aspoň 15 - 20 minút nahlas + podpis rodiča


MATEMATIKA:

• PZ 2 s. 5 – celá

• farebnou do zošita: nadpis: Násobenie a delenie číslom 4 + do zošita napísať násobilkový stĺpec a vedľa neho delilkový stĺpec + na začiatok prvého stĺpca dať

0.4=4; druhého 0:4=0


GRAMATIKA:

• zopárkrát si povedať spamäti všetky VS po S + príbuzné slová k slovu SYN

• farebnou prepísať len slová, nie zátvorky + zopárkrát si ich povedať spamäti:

• SYR:

o syrček, syrovník (koláč zo syra), syráreň (miesto, kde sa vyrába syr), syrár (človek, ktorý vyrába syr), syridlo (látka, ktorá pri výrobe syrov spôsobuje

zrážanie mlieka);

o syrový, syridlový

• písomne do zošita: Uč 55 / 5 + slová farebne

• PZVS s. 39


VLASTIVEDA:

• Ústne odpovedz na tieto otázky podľa Uč 24:

o Čo patrí k historickým pamiatkam?

o Čo patrí k prírodným pamiatkam?

o Vymenuj po tri, ktoré súvisia s Bratislavou a jej okolím.

o Čo pomáha turistom a cykloturistom pri orientácii v teréne?

• Uč 26: zopárkrát prečítať + naučiť sa

• Uč 27: písomne prvých 5 bodiek (dochádzajúci do Bratislavy môžu písať aj o svojej obci, ale môžu aj o Bratislave)

UTOROK, 17. 3. 2020


 • Family and Friends[3] - tu si môžete opakovať scénky, piesne, zahrať hry, opakovať učivo...


 • SPEV.SÚŤAŽ - SLÁVIK SLOVENSKA - piesne[4]

Dobrovoľné: kto z detí sa chce zúčastniť súťaže Slávik Slovenska, pozrie si piesne a vyberie si jednu pomalú a jednu rýchlu pieseň. Treba ovládať aspoň 2 slohy.


Prosím, aby deti robili úlohy pekne a bez chýb. Ďakujem.


ČÍTANIE:

• Uč 80: prečítať aspoň 2-3x + PZ 34

• zopakovať poučky: Uč 24, Uč 54

• počas dňa čítať aspoň 20 minút nahlas + podpis rodiča


MATEMATIKA:

• písomne: rodič diktuje, dieťa píše len výsledky:

4.3+2; 2.5+6; 21:3+4; 12:2+7; 1.2.3; 3.3.2; 2.2.1; 24:3+8; 28-9.3; 3.6-17;

• PZ 2: s. 3 / 18, 21, 24, 27, 36: výsledky písať priamo do PZ 2


GRAMATIKA:

• Uč 54: nadpis Vybrané slová po s

o prepísať všetky VS po S + zopárkrát si ich prečítať + povedať si ich spamäti

o prečítať si text v Sýty hladnému neverí

• farebnou prepísať do zošita + zapamätať si ich

• SYN:

o synček, synáčik, synak, synátor, synovec (bratov/sestrin syn), zlosyn (zlý človek)

o synovský

• písomne: Uč 54 / 2

• PZVS: 38 – celé


PRÍRODOVEDA:

• Uč 34 – zopárkrát prečítať žltú tabuľku + naučiť sa

• Uč 34 / 2; 3
PONDELOK, 16. 3. 2020


Prosím, aby deti robili úlohy pekne a bez chýb. Ďakujem.


ČÍTANIE:

• Uč 78: prečítať aspoň 2 – 3x + PZ 33

• ľubovoľná kniha – aspoň 20 minút nahlas + podpis rodiča


MATEMATIKA:

• ústne opakovať nás. a del. 0, 1, 2, 3

• PZN: 3 / cvičenia 0 – 15: výsledky píšte rovno do jednotlivých cvičení v pracovnom zošite;

o v cvičeniach 12 a 15 postupovať nasledovne: 54 – 44= 10 a nad príklad napísať výsledok násobenia, teda 30


GRAMATIKA:

• ústne zopakovať VS po R

• písomne do zošita: Uč 52 / 30 a, tri prsty, štyri prsty


ANGLICKÝ JAZYK – (Stankovičová)

https://www.youtube.com/watch?v=B_DuxaXXyeY:

 podľa nahrávky Uč 58 / 1, 2 precvičiť si výslovnosť

 podľa nahrávky Uč 58 / 3 vypočuť si zopárkrát scénku + naučiť sa ju pekne čítať

• Uč 59 / Let´s learn!: napísať druhú vzorovú vetu farebne (aj cez dva – tri riadky)


• Preklad viet:

 Je ona v kuchyni? Áno, ona je.

 Je ona v izbe? Áno, ona je.

 Je ona v záhrade? Nie, ona nie je.

 Je ona v kúpeľni? Nie, ona nie je.


 Je on v jedálni? Áno, on je.

 Je on v obývačke? Áno, on je.

 Je on v kuchyni? Nie, on nie je.

 Je on v jedálni? Nie, on nie je.


PIATOK, 13. 3. 2020


 • SPEV.SÚŤAŽ - SLÁVIK SLOVENSKA - piesne[5]

Dobrovoľné: kto z detí sa chce zúčastniť súťaže Slávik Slovenska, pozrie si piesne a vyberie si jednu pomalú a jednu rýchlu pieseň. Treba ovládať aspoň 2 slohy.


Prosím, aby deti robili úlohy pekne a bez chýb. Ďakujem.


ANGLICKÝ JAZYK – (Stankovičová)

https://www.youtube.com/watch?v=B_DuxaXXyeY:

 podľa nahrávky Uč 58 / 1, 2 precvičiť si výslovnosť

 podľa nahrávky Uč 58 / 3 vypočuť si zopárkrát scénku + naučiť sa ju pekne čítať

• Uč 59 / Let´s learn!: napísať vzorovú vetu farebne (aj cez dva – tri riadky)


• Preklad viet (where´s - where is):

 Kde je môj starý otec? On je v kuchyni.

 Kde je tvoj brat? On je v izbe.

 Kde je jeho bratranec Tim? On je v záhrade.

 Kde je jej otec? On je v kúpeľni.


 Kde je moja mama? Ona je v jedálni.

 Kde je tvoja stará mama? Ona je v kuchyni.

 Kde je jeho sestra? Ona je v izbe.

 Kde je jej sestrenica Betty? Ona je v obývačke.


MATEMATIKA:

• PZN: 15 - celé


GRAMATIKA:

• PZVS s. 30, 31


ČÍTANIE:

• počas dňa aspoň 15 - 20 minút nahlas + podpis rodičaŠTVRTOK, 12. 3. 2020
Prosím, aby deti robili úlohy pekne a bez chýb. Ďakujem.

ANGLICKÝ JAZYK – (Stankovičová)

• založiť novú lekciu Where´s Grandma

• Uč 58 / 1: slovíčka nakresliť alebo nalepiť (sú v PZ na s. 128) a pekne a bez chýb napísať 5x

https://www.youtube.com/watch?v=B_DuxaXXyeY:

 podľa nahrávky Uč 58 / 1, 2 precvičiť si výslovnosť

 podľa nahrávky Uč 58 / 3 vypočuť si zopárkrát scénku


MATEMATIKA:

• ústne opakovať nás. a del. 0, 1, 2, 3

• písomne: rodič diktuje, dieťa píše len výsledky:

1. 10 príkladov na LEN násobenie 0, 1, 2, 3

2. 10 príkladov LEN na delenie 0, 1, 2, 3

• PZN: 14 / 3, 4, 5 – kde sa dá, tak zápis, výpočet, odpoveď


GRAMATIKA:

• ústne zopakovať VS po R podľa xeroxu

• PZVS s. 28, 29


ČÍTANIE:

• počas dňa aspoň 15 - 20 minút nahlas + podpis rodiča
11. 3. 2020


Pekný deň.


Prosím, aby deti robili úlohy pekne a bez chýb. Ďakujem.


ČÍTANIE:

• Uč 74 – 77: prečítať + PZ 32

• počas dňa aspoň 15 - 20 minút nahlas + podpis rodiča


MATEMATIKA:

• ústne opakovať nás. a del. 0, 1, 2, 3

• písomne: rodič diktuje, dieťa píše len výsledky:

1. 10 príkladov na LEN násobenie 0, 1, 2, 3

2. 10 príkladov LEN na delenie 0, 1, 2, 3

• PZN: 11 / 4, 5 + 14 / 2 – kde sa dá, tak zápis, výpočet, odpoveď


GRAMATIKA:

• ústne zopakovať dosiaľ naučené VS po R

• PZVS s. 27

• nové + prepísať do zošita + naučiť sa naspamäť


RÝDZI:

1. neobsahujúci nič cudzie, čistý: rýdzi kov, rýdze zlato, rýdza reč (neporušená)

2. naozajstný, skutočný, pravý: rýdze vlastenectvo, rýdza láska

3. statočný, čestný, ušľachtilý: rýdzi človek, rýdza povaha

rýdzosť

rýdze

rýdzo


ÚRYVOK:

• časť hovoreného, písaného alebo hudobného prejavu:

- úryvky rozhovoru / z rozhovoru

- úryvky románu / z románu

- úryvky básne / z básne

- úryvky opery / z opery


VLASTIVEDA:

• aspoň 2 – 3x prečítať text, ktorý sme už preberali v škole + naučiť sa

• Uč 25 – celé

• !!!Uč 25 / 3: toto cvičenie cielime na Bratislavu a okolie: do prvého horného okienka napísať historické a do vedľajšieho okienka prírodné a dopísať

konkrétnosti týkajúce sa Bratislavy a okolia, ktoré deti poznajú z rodinných výletovUTOROK, 10. 3. 2020


Prosím, aby deti robili úlohy pekne a bez chýb. Ďakujem.


ČÍTANIE:

• Uč 65: prečítať + PZ 28

• Uč 66 – 67: prečítať + PZ 29

• Uč 72 prečítať + PZ 31

• ľubovoľná kniha – aspoň 20 minút nahlas + podpis rodiča za mesiac marec


MATEMATIKA:

• ústne opakovať nás. a del. 0, 1, 2, 3

• písomne: rodič diktuje, dieťa píše len výsledky:

1. 10 príkladov na LEN násobenie 0, 1, 2, 3

2. 10 príkladov LEN na delenie 0, 1, 2, 3

3. 10 kombinovaných príkladov : 9.2-3; 4.3-6.2; 19-5.3; 1.2+1.3; 14+7.2; 27:3+0.2; 3.7+1; 25-8.3; 3.3+1.1;

8:2+8:4

• PZN: 11 / 1, 2, 3 – kde sa dá, tak zápis, výpočet, odpoveď


GRAMATIKA:

• ústne zopakovať dosiaľ naučené VS po R

• PZVS s. 35 – celé; 26 – celé

• nové + prepísať do zošita + naučiť sa naspamäť (tieto slová v našej starej učebnici nie sú, no v novej

učebnici, ktorú naša trieda nemá, slovíčka sú)


KRYHA

- veľký uvoľnený kus ľadu

- plávajúce ľadové kryhy, ľadoborec preráža kryhy


RYHA

- vyrytá čiara, tenký žliabok, zárez, škriabanec

- ryhy na dlážke, ryhy na dlani, hlboké ryhy okolo tváre


RYK (aj rykot)

-ryčanie

- vydávanie hlasných ťahavých zvukov (o zvieratách):ryk, rykot zveri

- zmes silných prenikavých zvukov, hluk, vrava, krik: ryk zbraní, rykot bubnov, ryk víťazov, deti

spustili ryk, rykot rútiacej sa vody


TRÝZNIŤ / TRÝZNIŤ SA

- trýznenie

- trýznený

- strýzniť, trýznievať

- spôsobovať niekomu alebo niečomu veľkú bolesť, trápiť, mučiť: trýznenie ľudí, zvierat; trýzniť hladom,

smädom

- trýzniť sa: podstupovať telesné alebo duševné muky, trápiť sa, mučiť sa: trápil ho pocit viny, výčitky

svedomia, trýznil sa hladom


PRÍRODOVEDA:


• deti by už mali mať zapísaný svoj týždenný jedálny lístok v malom zošite

• do malého zošita si na stranu alebo dvojstranu nakreslia potravinovú pyramídu a vpíšu do nej slová z Uč

32 / 2 + naučia sa rozloženie naspamäť

• zopakovať Uč 30 - 33


PROJEKT:

• Termín: 24. 3. 2020 – 31. 3. 2020 (???)

• Podmienky:

- výkres A3, alebo A4 alebo aj väčší kartón, ak sa by niekto rozhodol pre 3D model napríklad tráviacej

alebo vylučovacej sústavy

- vyplniť celú plochu výkresu

- text: vlastnou rukou a farebne + vyberať informácie, ktoré potom dieťa dokáže pred triedou

odprezentovať

- obrázky nalepené alebo nakreslené


• Témy:

- potravinová pyramída

- bielkoviny

- tuky

- cukry

- vitamíny

- orechy

- ovocie

- zelenina

- zdravé recepty

- čo všetko zahŕňa zdravý životný štýl

- pitný režim

- tráviaca sústava

- vylučovacia sústava

- ľubovoľná téma súvisiaca s preberanou témou (Uč 30 – 37)
9. 3. 2020

Vážení rodičia a milé deti, sledujte, prosím, každý deň našu stránku, budú na nej úlohy počas karantény. Ďakujem za pochopenie.


 • GRAMATIKA:

- kontrola Dú: PZVS 32 / 20 + 33 - celá

- PZVS: 32 / 18, 19, 21

- nové:


KORYTO (slová pozrieť na internete)

- korýtko, korýtko riečne, korytár, korytárstvo, Korytnica: 1. minerálna voda; 2. kúpele v Nízkych Tatrách

- korytársky, korýtkový


KORYTNAČKA (slová pozrieť na internete)

- korytnačina

- korytnačí


RYŠAVÝ = RYSAVÝ (slová pozrieť na internete)

- ryšavec, Rysuľa, Ryšavka

- rysavo, ryšavo

- DOMA: naučiť sa nové slová + opakovať staré + PZVS 34 - celé


 • MATEMATIKA:

- ústne opakujeme nás. a del. 0, 1, 2, 3:

- zopakujeme si zásady násobenia a delenia 0 a 1

- povieme si celú násobilku 2

- povieme si len násobky 2 od 0 do 20 a opačne

- ukážem ľubovoľný prst a žiak povie: 4.2=8; 6.2=12...

- ukážem ľubovoľný prst a žiak povie len násobok bez príkladu: 12, 8, ...

- povieme si celú delilku, pričom sa pri niektorých delilkových spojoch spýtam: žiaci: 12:2=6 - PREČO? - lebo 2.6=12

- hovorím príklady typu: 5.2; 14:7; (2.3)+9;

- toto isté urobíme aj s číslom 3

- písomne: deti píšu len výsledky

1. 10 príkladov na LEN na násobenie

2. 10 príkladov LEN na delenie

3. KOMBINOVANÉ príklady: 4.2+3; 16-3.5; 7.3+2; 30-3.10; 6.3-17; (2.1)+(2.2); 12:6+3; (2.5)+(2.6); 8.3-5; 30-(9.3)

- kontrola + známka - zatiaľ len 0 - 2 chyby

- PZN: 9, 10, 12, 13

- DOMA: PZN 9, 10, 12, 13


ČÍTANIE:

- kontrola čitateľského denníka + nalepenie otázok k poslednej kapitole + deti teraz môžu využiť čas a opraviť si (prepísať a prelepiť) nedbanlivo a s chybami napísané

odpovede

- Uč 65 + rozbor + ústne otázky za textom

- Uč 66 - 67 + rozbor + otázky za textom

- DOMA: kniha: posledná kapitola + otázky


 • ANGLICKÝ JAZYK:

- kontrola Dú

- opakovanie pred písomkou

- písomka

- Uč 56 / 2: čítanie + preklad textu

- Uč 56 / 3 - písomne do zošita

- Uč 57 / 1 - počúvanie a číslovanie

- DOMA: Uč 56 / 2 - naučiť sa čítať + PZ 56 - 576. 3. 2020


 • GEOMETRIA:

- práca v PZ s. 22, 23

- DOMA: nie je


 • ČÍTANIE:

- DOMA: kniha: 71 - 78: otázky - prosím celou vetou a bez chýb


 • VLASTIVEDA:

- DOMA: LEN 22 - 24; stranu 25 urobíme spolu na hodine


 • GRAMATIKA:

- prosím podpísať doplňovačku v PZ 28 / 1 + oprava chýb do zošita z gramatiky

5. 3. 2020


 • GRAMATIKA:

- kontrola Dú

- ústne opakovanie VS po b, m, p

- PZ 28 / 1 - doplňovačka

- ústne opakovanie VS po R

- nové:

RÝPAŤ:

- rypák, rypáčik, rýpadlo

- rypnúť, rozrýpať

- nakresliť obrázky podľa Uč 50 / 20

RYTIER:

- rytierstvo, rytierskosť

- rytiersky

- Uč 51 / 23 + obrázok

- DOMA: nové slová + PZVS 32 /20 + 33 celé


 • MATEMATIKA:

- ústne opakovanie nás. a del. 0, 1, 2, 3

- príklady spamäti

- kontrola Dú

- 22+(3.7); 28-(6.3); (4.3)+ (2.6); (9.3)-(2.6); (8.3)+26; (3.5)+(7.3); 25-(9.2);56+(3.3)

- spočítanie spamäti, deti píšu len výsledky (od budúceho týždňa na známky)

1. násobilkové spoje: 0, 1, 2, 3

2. delilkové spoje: 0, 1, 2, 3

3. kombinovaný riadok: typy príkladov 22-(3.7); (2.5)+10; (1.1)+(2.1)

-DOMA: ústne nás. a del. 0, 1, 2, 3


 • ČÍTANIE:

- DOMA: kniha: do zajtra: 71 - 78

4. 3. 2020


GRAMATIKA:

- kontrola Dú

- ústne opakovanie VS po R;

- do zošita + odôvodniť pravopis: ostré hryzáky, zakrytá dekou, pravítko s ryskou, rysovač v rysovni, tajná skrýša, ohryzené kosti, stáli v zákryte, rysujem na rys, mesto Rím, kyslé ríbezle, chutné rizoto, nová skriňa

- PZ 30 / 3;

-nové:

STRÝC = otcov brat; dospelý muž vôbec: strýko, strýčko, stryná, strynká, strýcovský;

RYŽA: ryžovisko, ryžový, ryžovací, ryžovať;

BRYNDZA = mäkký výrobok z ovčieho mlieka: bryndziar, bryndziarka, bryndziareň, bryndzovník, bryndzový;

- Doma: nové slová naspamäť + Uč 50 / 19


MATEMATIKA:

- opakovanie nás. a del. 2

- písomka

- nové do zošita: Násobenie a delenie číslom 3 + napísať nás. aj del. + ústne nácvik

- PZ 2: s. 2;

- PZN 9, 10

- DOMA: xerox


VLASTIVEDA: Uč 24 - 25 + Uč 22 - 23

ČÍTANIE: kniha do zajtra: 71 - 74


3. 3. 2020


GRAMATIKA:

- kontrola Dú

- ústne opakovanie: ryby, rýchly, rys, ryť, hrýzť + príbuzné slová

- písomne: rybka, rýchlovlak, ryska, mesto Rím, ohryzky, rydlo, Rimavská Sobota, rybník, vyrývať, uhryznúť

- xerox - krátka samostatná práca

- nové: KRYŤ

- kryt, krytina, pokrývač, úkryt, skrýša, prikrývka, pokrývka, zákryt, skrývanie

- krycí, zakrytý, prikrytý, odkrytý, odokrytý, skryty, ukrytý, prekrytý

- skryť/skrývať, odkryť/odkrývať, prikryť/prikrývať, zakryť/zakrývať, prekryť/prekrývať, vykryť/vykrývať, ukryť/ukrývať

- DOMA: naučiť nové slová + vymyslieť na ne 7 viet + stále opakovať VS po B, M, P

ČÍTANIE:

- zhodnotenie čitateľských denníkov (zatiaľ som všetky nestihla)

- DOMA: kniha: 63 - 70 + otázky; odpovede celou vetou a bez chýb
2. 3. 2020


Dňa 27. 2. 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Za našu

triedu sa ho zúčastnili a pekne nás reprezentovali Timka, Sofinka a Terezka L. Zároveň Timka získala druhé

miesto. Dievčencom srdečne blahoželáme.


Prosím o dôkladnejšiu kontrolu pripravenosti detí na vyučovanie. Dnes na každej hodine 3 - 5 deťom chýbali

učebnice, zošity alebo nemali napísané domáce úlohy. Ďakujem za pomoc.


GRAMATIKA:

- kontrola Dú;

- Päťminútovky: 16/ ryby, rýchly;

- nové:

RYŤ

- rytectvo, rytec, rydlo, rytina

- rozryť, vyryť, Ry!

- rýľ, rýľovať

RYS

1. mačkovitá šelma – rys ostrovid;

2. výkres: rysovať, narysovať vyrysovať, prerysovať, dorysovať

rysovadlo, obrys, ryska, nárys (pôdorys, bokorys), rysovňa, rysovač

3. črty tváre = rysy tváre, spoločnosti; črty= rysy povahy

HRÝZŤ

- ohryzok, hryzadlo, hryzadielko, hryzáky, hryzovisko (starosti, trápenie, súženie),

- hryzavý

- uhryznúť, zahryznúť, odhryznúť, vyhryznúť, prehrýzť, pohrýzť, dohrýzť

- DOMA: Uč 48/8a, b + 49/12


ČÍTANIE:

-Uč 64 + rozbor;

- PZ 28/1, 2

- DOMA: kniha: 63 - 66 (ak sa dá, tak aj celú kapitolu)


MATEMATIKA:

-ústne sme opakovali celú násobilku aj delilku 2 + len násobky

- zopakovali sme si nás. a del. rodinky: 2, 12, 6; 16, 8, 2

- počítanie spamäti príklady typu: 2.8; (4.2)+2; (9.2)-4;

- PZ 4 / 1, 2, 3 (nezabudnúť na otázku); 6

- PZ 8

- DOMA: ústne zopakovať nás. a del. 2 + PZ 8


ANGLICKÝ JAZYK:

Vo štvrtok píšeme previerku zo slovíčok + xerox


28. 2. 2020

Domáce úlohy:

- čítanie: xerox 49 - 56 + kniha 57 - 62 + xerox - priniesť v pondelok

- anglický jazyk: preklad viet: Toto sú moje čierne nohavice. Toto sú jej červené šaty. Toto je jeho modré tričko. Toto je váš sveter. Toto sú vaše nové svetre. Toto sú naše ružové klobúky. Toto je jeho nový kabát. Toto sú ich ponožky. Toto je moja tepláková súprava. Toto sú jej topánky.

-vlastiveda: Uč 22 - 23
27.2. 2020

ZAJTRA máme zmenený rozvrh:

- TEV

- GEOMETRIA

- ANGLICKÝ JAZYK

- VLASTIVEDA

- kniha Zverinec: s. 48 - 55 len prečítať + priniesť čitateľský denník + pracovný zošit z násobilky


 • matematika: triedne kolo recitačnej súťaže + PZV 3 - 7; DOMA: PZN 6 - celé
 • anglický jazyk (St) - suplovaná hodina: moja skupina mala samostatnú prácu z pracovného zošita - lekcia 7 (spolu ešte cvičenia dorobíme), anglické zošity som si zozbierala, aby som mohla skontrolovať domácu úlohu
 • RIN: naučiť sa ľútosť do utorka 3.3. - je to v zošite na nalepenom papieri na zadnej strane úplne dolu. Kto by zabudol zošit, znenie ľútosti:

" Bože môj, celým srdcom ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechom urazil/a. Chcem sa polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre Krv Kristovu"

 • gramatika: známky z diktátu; zbierala som slohové zošity; nové: VS po R ryba, rýchly; DOMA: naučiť sa nové slovíčka zo zošita + Uč 47/2b + 49/5 + opakovať B, M, p
 • čítanie: kniha Zverinec s. 48 - 55
Vážení rodičia, veľmi sa ospravedlňujem za to, že som doplietla dátumy ohľadom recitácie, takže dnes sme mali

jednu vyučovaciu hodinu triedne kolo, zajtra bude len počas prvej vyučovacej hodiny. Ďakujem za pochopenie.

1. - 2. hod. - svätá omša

3. hod. - prírodoveda: Uč 30 - 31 + všetky cvičenia; DOMA: naučiť sa Uč 30 - 31

4. hod. TEV

- 5. hod. - ZMENA!!! triedne kolo - Hviezdoslavov Kubín

DOMA:

- zopakovať vybrané slová po b, m, p + násobenie 2

- čítanie: kniha po s. 48 + čitateľský denník

Odpovedaj celou vetou + bez chýb.

1. Odpíš vetu z textu, v ktorej sa dozvedáme, aké zvieratko chcel ocko pre svoju dcérku.

2. Ako by si stručne opísal správanie opičky Berty?

3. Prečo mama dvakrát plakala?

4. Čo konštatovala polícia?

3. Prečo sa Berta ocitla na opačnej strane našej republiky?
Učivo a úlohy

25. 2. 2020


SLÁVIK SLOVENSKA - piesne[6]


ZAJTRA ráno pôjdeme na svätú omšu o 8. 15 hod. Ďakujem za pochopenie.


GRAMATIKA:

- spoločné opakovanie učiva

- diktát


SLOH:

- opakovanie: Uč 15, 20, 25, 31, 39,

- nové: Reklama: Uč 45

- DOMA: Uč 45 / LEN nalepiť ľubovoľnú reklamu


ČÍTANIE:

- individuálne čítanie

- DOMA: kniha Zverinec: s. 41 - 44 - nahlas


PRÍRODOVEDA:

- stručné opakovanie učiva

- zajtra dokončíme

- DOMA: Uč 30 - 31 - naučiť sa24. 2. 2020

 • GRAMATIKA:

- ústne aj písomne sme opakovali slová s pi/pí, py/pý

- do zošita: pytliak pytliačil, pyšný Bystrík, pijaky v zošite, piliny, pikantný kečup, šikovný kopytár, čisté pyžamo, husté pyré, úspešné pytačky, vypili pivo,

pyramídy v Egypte, spytovali sa na pirátov, zábavná pyrotechnika, pyšteky, pirohy, spisovateľ, žil v prepychu, spyšnela, zapýrená pinka

- DOMA: zajtra diktát - VS po P


 • MATEMATIKA.

- písomne do zošita:

- (3.2)+29; (2.6)+38; (9.2)+56;

- 77-(7.2); 82-(5.2); 92-(6.2);

- (6.2)+(3.2); (9.2)+(3.10); (2.8)+(8.2); (4.10)+(4.2);

- (3.7)-(6.2); (5.10)-(3.3); (3.20)-(1.40); (3.30)-(2.20)

- (6.2)+27+(3.3); 39+(9.2)+(2.7);(6.3)-(2.5)+(3.3);

- DOMA: PZN 3 / 8; 9


 • ČÍTANIE:

- rozhovor o prázdninách

- zozbierala som čitateľské denníky

- DOMA: Uč 68 - 71: 1x nahlas


 • ANGLICKÝ JAZYK:

- DOMA: naspamäť privlastňovacie zámená + žlté slovíčka + xerox vetyPrajem požehnané prázdniny.


Hviezdoslavov Kubín - triedne kolo bude 28. 2. 2020


V utorok bude diktát z VS po P.


ČÍTANIE: čitateľský denník: nalepili sme si otázky: kniha po s. 40


GEOMETRIA:

 • kontrola Dú: štyri kvety z kružníc;
 • opakované rysovanie kvetov z kružníc do zošita - tiež štyri;
 • PZ 21 / 18; 19;
 • DOMA: nie je


ANGLICKÝ JAZYK:

 • kontrola Dú - 5x napísať slovíčka;
 • Uč 52 + 54: slovíčka + výslovnosť;
 • slovíčka nalepené v zošite: učili sme sa ich čítať;
 • Uč 54 - pieseň; * Uč 55/ 1 - abeceda;
 • ústne sme si precvičili his - her: his book, her hair, ...;
 • PZ 52/1, 53/1; 54/1; DOMA: PZ 50 - 54


VYV:

 • Dokončovali sme výtvarnú súťaž - ktoré z detí chce, môže si tému Mojžiša spracovať aj doma: A3


13. 2. 2020

Ospravedlňujem sa za neskoré zapísanie úloh, hneď po vyučovaní som išla na školenie.


 • MATEMATIKA:

- do zošita: farebnou

- Násobenie a delenie nulou : odpísať z tabuľky PZ 1 - s. 66

- Násobenie a delenie jednotkou: odpísať z tabuľky PZ 1 - s. 66

- Násobenie a delenie dvomi

0.2=0 0:2=0

1.2=2 2:2=1

2.2=4 4:2=2

3.2=6 6:2=3

až po desať

- PZ KM (Kamarátka násobilka) - s. 2

- DOMA: PZ KM 3 / 3, 4, 5 + naspamäť násobilku a delilku dvomi


 • ANGLICKÝ JAZYK:

- kontrola Dú

- Uč 48

- založili sme si novú lekciu: nalepili sme si slovíčka a obrázkové slovíčka

- Uč 52 + Uč 54 - slovíčka + výslovnosť

- Uč 54 - pieseň

- DOMA: napísať 5x slovíčka


 • GRAMATIKA:

- kontrola Dú

- Uč 42 / 17 + Uč 43 / 19

- PZ 25 / 5, 6

- DOMA: 26 / 8, 9, 10


12. 2. 2020


 • GRAMATIKA:

- kontrola Dú

- opakovali sme VS po P: vymenovať + príbuzné slová

- do zošita: odôvodniť pravopis: pytačky, odpykávať si, pivónia, pyskovať, pyramídy, pískať, kopytár,

zemiakové pyré, pivnica, vypýtať sa, pytón, zapýriť sa, prepychový dom, párnokopytníky, pyšteky, píšťalky,

pirohy, spyšnela

- PZ 24 / 1

- DOMA: PZ 24 2, 3 + 25 / 4


 • MATEMATIKA:

- kontrola Dú

- PZ 70 / 25, 26, 27

- DOMA: dokončiť, čo chýba zo strán 70, 71, 72; dnes sme si rozdali PZ2 + Kamarátku násobilku (zostali v

škole)


 • VLASTIVEDA:

- podmienky projektu: výkres - vyplniť celú plochu; písaný rukou + farebne; nalepiť, nakresliť obrázky;

priblížiť osobnosť vlastnými slovami

- DOMA: projekty nezodpovedajúce podmienkam znovu skontrolujem v PIATOK + niektoré deti nevedeli predstaviť

osobnosť, ktorú si vybrali


 • ČÍTANIE:

- dokončili sme prezentáciu projektov

- zhodnotenie prvých dvoch kapitol čitateľského denníka

- DOMA: kniha - 3. kapitola + tajnička - priniesť v piatok
11. 2. 2020

 • GRAMATIKA:

- ústne sme opakovali VS po B, M + príbuzné

- precvičili sme si VS po P + príbuzné

- nové:

KOPYTO: (rohovitý obal na prstoch niektorých zvierat; obuvnícka forma; rozniesť niekoho na kopytách=

zdrvujúco skritizovať)

- kopýtko, kopytár (remeselník, ktorý vyrábal kopytá pre obuvníkov)

- kopytník; párnokopytník (cicavec s párnym počtom prstov zakončených kopytami, napr. krava, jeleň);

nepárnokopytník (cicavec s nepárnym počtom prstov zakončených kopytami, napr. kôň


PYKAŤ (znášať trest, trpieť): odpykať , odpykávať si

- DOMA: VS po P naspamäť + príbuzné + písomne: Uč 42 / 12; 15


 • MATEMATIKA:

- PZ 68 / 19, 20, 21

- PZ 69 / 22, 23

- DOMA: PZ 71 / 1, 2, 3 alebo PZ 71 / 4; 5; alebo PZ 72 - podľa toho, kto má čo hotové


 • PRÍRODOVEDA:

- opakovanie pre písomkou (teplota: teplomer - Celziov stupeň + °C; objem: odmerný valec + liter + l;

hmotnosť: váhy + kilogram + kg)

- prírodovedu BUDEME MAŤ AJ V TENTO ŠTVRTOK


 • ČÍTANIE:

- Uč 61 - 62 + znaky rozprávky

- PZ 27

- DOMA: Uč 68 - 71: 1x nahlas
10. 2. 2020


 • GRAMATIKA:

- v škole:

 • kontrola Dú;
 • nové:

PÝR: = burina; = červeň na tvári;

pýriť sa, zapýriť sa;

PYSK: = predná časť papule zvieraťa; =žliabok na hrdle nádoby, ktorým sa leje tekutina;

pyštek(bozk; čajové pečivo z bielkov);

pyskatý (majúci veľké ústa, hrubé pery; bezočivo odvrávajúci, papuľnatý);

pyskovať (odvrávať, papuľovať);

PYTLIAK: = ten, kto loví zver bez povolenia;

pytliactvo, pytliacky, pytliačiť;

- DOMA: nie je


 • MATEMATIKA:

- v škole:

 • do zošita:

- sčítacia a odčítacia rodinka: 3+7=10, 7+3=10, 10-7=3, 10-3=7

- násobilková a delilková rodinka: 4.2=8, 2.4=8, 8:2=4, 8:4=2

 • do zošita:

- 3.2, 2.5, 3.4, 5.5, 3.7, 3.3, 7.1, 5.4

- 12:6, 20:5, 30:3, 10:10, 0:10, 10:1, 12:3, 16:4

 • PZ 68 / 17, 18

- DOMA: nie je


 • ANGLICKÝ JAZYK:

- v škole:

 • kontrola Dú;
 • opakovanie slovíčok a viet
 • previerka
 • xerox z Uč 48 - 48, okrem 48/3;

- DOMA: PZ 50 - 51


 • ČÍTANIE:

- v škole:

 • Uč 59 - 60; PZ 26;
 • Uč 61 - 62

- DOMA: nie je7. 2.

GEOMETRIA:

- PZ 20 / 14, 16, 17;

- do zošita dva kvety z kružníc;

- DOMA: 4 kvety z kružníc


ANGLICKÝ JAZYK:

- opakovanie slovíčok;

- do zošita: 8 viet typu: This is mum´s bag.

- do zošita: 8 viet typu: It´s mum´s bag.

- Uč 46 - 47 + vyplnenie xeroxu;

- DOMA: v pondelok previerka zo slovíčok a viet + xerox na precvičenie


VYV - výtvarná súťaž

- téme: Z tmy do svetla: kniha Exodus 1 - 24;

- pozreli sme si animovaný film o Mojžišovi


6. 2.

MATEMATIKA:

- v škole: ústne sme si pripomenuli zásady počítania 0, 1, 2 + povedali sme si násobky čísel 1, 2, 3, 4, 5;

- písomne do zošita 17 príkladov typu: 4.3=; 8.3;

- násobilkové a delilkové rodinky: 3.5=15; 5.3=15; 15:3=5; 15:5=3;

- PZ 67 - dokončiť za Dú;

- DOMA: PZ 67 - dokončiť


ANGLICKÝ JAZYK:

- v škole: prebrali sme nové slovíčka + opakovali sme si staré;

- Uč + PZ - 45;

- PZ 47 - About me;

- DOMA: naučiť sa všetky slovíčka


GRAMATIKA:

- v škole: opakovali sme VS po m + príbuzné

- diktát

- nové: Vybrané slová po P: farebnou vypísať z Uč 40 + pyré, pyramída, Pytagoras, pyžama/pyžamo, pyrotechnika,

pyrit (obrázky pozrieť na internete)

- PYŠNÝ (povýšenecký, namyslený, ale aj hrdý): pýcha, pýšiť sa, spyšnieť, prepych, prepychový

- PÝTAŤ (SA): dopyt, pytač, pytačky, opýtať sa / opytovať sa; spýtať sa / spytovať sa; vypýtať sa / vypytovať

sa; odpýtať sa / odpytovať sa (odprosiť); dopýtať sa / dopytovať sa

- DOMA: naspamäť nové slová + Uč 40 / 2 + Uč 41 / 55. 2. 2020


GRAMATIKA:

- v škole: kontrola Dú; ústne opakovanie VS po B a M; 17 slov smi/mí, my/mý; 17 slov s bi/bí, by/bý; Uč 15 -

zopakovali sme si členenie rozprávania;

- DOMA: zajtra diktát z VS po M + mi/mí


MATEMATIKA:

- škole: PZ 65 / 9; 10 + PZ 66 / tabuľka + 11; 12

- DOMA: PZ 71 / 1; 2; 3


VLASTIVEDA:

- v škole: vyhodnotenie písomiek (kto nepísal, napíše dodatočne); prešli sme si osobnosti (mali byť z

Bratislavy_ a každý si vybral jednu na spracovanie: výkres; písanie vlastnou rukou + aj farebne; obrázky

nalepiť, alebo nakresliť vlastnou ruku; vyplnená celá plocha výkresu; vedieť predstaviť vlastnými slovami

- DOMA: projekt


ČÍTANIE:

- v škole: Uč 56 - 60 - nahlas + rozhovor

- DOMA: 15 minút nahlas + podpis (zbierame podpisy do konca februára)4. 2. 2020


 • GRAMATIKA:

- v škole: rozhovor o predĺženom víkende; ústne opakovanie VS po B a M; písomné opakovanie VS po B a M + kontrola zošita;

- DOMA: PZ Päťminútovky, s. 12 - celé + vo štvrtok diktát z VS po M


 • ČÍTANIE:

- v škole: zaviedli sme si čitateľský denník

- DOMA:

1. Zverinec na siedmom poschodí - 2. kapitoly + v pondelok odovzdať na kontrolu

2. stále denne čítať nahlas 15 minút - ohodnotím na konci februára (čitateľský tam možno zahrnúť)


 • MATEMATIKA:

- škole: PZ 64;

- DOMA: PZ 65 / 6; 7; 8 + niektoré deti nemali Dú: PZ 63


 • PRÍRODOVEDA:

- v škole: opakovali sme Uč 25;

- nové: Uč 26 - 27 + pokusy;

- DOMA: Uč 22 - 27


30. 1. 2020


Zajtra si deti prinesú: PZ VS aj s úlohou, geometriu, angličtinu.

Dnes úlohy nie sú - okrem čítania.

Dnes päť detí nebolo pripravených na hodinu slovenčiny, nemali pracovný zošit alebo úlohu. Prosím o kontrolu a spoluprácu. Ďakujem za pochopenie.

Zajtra doskúšam vybrané slová po m - písomne.


250px

27. 1. 2020

GRAM:

- v škole:

- kontrola Dú;

- ústne opakovanie VS po M + príbuzné;

- Päťminútovky: celá strana 10;

- DOMA: PZ 21 / 5; 6 + previerka - VS po M + príbuzné + mi/mí


ČÍT:

- v škole:

- zbierala som zošity: prepis + ilustrácie Uč 55 - hádanky

- Uč 56 - 58: čítanie + rozbor + obrázková osnova;

- DOMA: Uč 59 - 60: prečítať 2x aj so žltou poučkou


 • matematika:

- v škole: PZ 57 + 58/1, 2, 3, 4;

- DOMA: PZ: 59 / 1; 2


 • anglický jazyk:

- v škole:

-kontrola Dú;

-precvičenie slovíčok a piesne;

-skúšala som scénku;

- Uč 45;

- zošit - vzor: mum/book: mum´s book; dad/car; brother/pen; sister/bag; Rosy/kite; Billy/teddy; Emma/dog; Lili/cat; Samuel/tiger; Terezka/pencil;

- DOMA: PZ 42 - 44

MATEMATICKÝ KLOKAN https://matematickyklokan.sk/ prihlásiť sa a zaplatiť štartovné 4 eurá môžete u triednej učiteľky do 7.2. 2020. Súťaž prebehne v pondelok 23.3. 2020 počas vyučovania23.1.

 • matematika:

-práca s vrchnáčikmi: spravodlivo rozdeľ 30 vrchnáčikov piatim deťom, ...

- xerox: vyznačovanie násobilkových spojov do štvorcovej siete

- PZ 55

- DOMA rodičia nadiktujú 10 príkladov na plus, napr. 49+58 a 10 príkladov na mínus, napr. 52-37


 • gramatika:

SMYK = náradie na rozdrvenie hrudiek pred siatím;

- smykový

- smykovať

MÝTO = poplatok za využívanie vybraných ciest

- mýtnik, mýtnica

- mýtny

- DOMA: zopakovať všetky VS po M + dať si nadiktovať 20 slov, ktoré obsahujú my/mý/mi/mí


 • anglický jazyk:

- xerox - vety - preklad

- previerka

- založenie novej lekcie

- DOMA: 5x písomne obrázkové slovíčkaRIN Naučiť sa 6 hlavných právd - je to v zošite, v otázkach, ak by zabudli zošit: 1. Boh je len jeden 2. V Bohu sú tri osoby Otec, Syn a duch Svätý 3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil 4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmieňa a zlých tresce 5. Duša človeka je nesmrteľná 6. Božia milosť je na spásu potrebná22. 1. 2020

 • gramatika:

- opakovanie VS po M v tomto poradí: my, umyť, mydlo, mýliť sa, šmýkať sa, priemysel, priesmyk, mykať, žmýkať, hmýriť sa, myslieť, myš, hmyz

- do zošita: každé dieťa odôvodnilo pravopis + aj význam slova: mydlieko, priemyslovák, minúta, zahmýrila sa, čítaj mi, mýlka, vymyslený, šmykľavka, milimeter, priesmyky, vymykať sa, umyváreň, zmija, teta Milka, mydlovnička, omylný, dômysel, mihla sa, žmýkačka, my čítame

- nové:

MYŠ:

- myška, myšička, myšacina, myšacinec, myšiak

- myšací

- zmyšiť sa

HMYZ:

- hmyzožravec

- hmyzožravý

- odhmyziť

- DOMA: naspamäť nové slová + opakovanie + Uč 36 / 18


 • matematika:

- práca s vrchnáčikmi: spravodlivo rozdeľ 30 vrchnáčikov piatim deťom, ...

- xerox: vyznačovanie násobilkových spojov do štvorcovej siete

- PZ 55

- DOMA rodičia nadiktujú 10 príkladov na plus, napr. 49+58 a 10 príkladov na mínus, napr. 52-37


 • vlastiveda:

- kontrola Dú

- opakovanie Uč 18 + rozhovor + význam športu a kultúry v našom živote

- písomne: Uč 19 / vlastné poznámky

- pozreli sme si spartakiádu

- DOMA: previerka: Uč 10, 16, 18, 48


 • čítanie:

- Rebrík: s. 4 - 5

- DOMA: denne 15 minút hlasného čítanie + podpis rodiča - v pondelok kontrola20. 1. 2020

 • gramatika:

- opakovali sme si VS po M aj VS po B: len vymenovať + príbuzné slová

- 5-minútovky: s. 9 - celé

- nové: mykať sa (prudkým pohybom poťahovať): myk, mykanie, myknutie,pomykov, mykavý, zamykať, odmykať, odomykať, vymykať, pomykať

- DOMA: nie je


 • matematika:

- práca v PZ: 52 - celé: zápis, výpočet, odpoveď

- xerox (zápis, výpočet, odpoveď):

1. Janka dala na svoje narodeniny každému zo svojich deviatich spolužiakov po dva cukríky. Koľko cukríkov Janka rozdala?

2. Danka kupovala v papiernictve gumovacie perá. Jedno stálo tri eurá. Danka kupovala perá aj pre svoje tri sestry. Koľko Danka zaplatila za perá?

3. Stará mama sa stretla so svojimi štyrmi kamarátkami v cukrárni. Každá zo žien si dala po dva zákusky. Koľko zákuskov spolu zjedli?

- DOMA: nie je


 • čítanie:

- do zošita: prepis básne Rým + ilustrácia + opakovanie vedomostí o básni

- Uč 55 - rozbor básní + úlohy v učebnici

- do zošita: odpis ľudových hádaniek o zime + ilustrácie k hádankách - známkujem prepis textu

- DOMA: Uč 56 - 58: 1x prečítať + bezchybne dokončiť prepísať hádaniek + ilustrácie k nim


 • anglický jazyk:

- DOMA: vo štvrtok písomka z viet.

1.sväté prijímanie aktualizované 18.1.

 Začínam zbierať 10 EUR na organizačné výdavky, môžete mi dať v pondelok na rodičku alebo poslať po deťoch na RIN, v obálke s menom dieťaťa... - peniaze sú na organizačné výdavky – výzdobu do kostola, kvety, pamätný list pre deti, deviatnik pred 1. sv. prijímaním, pozornosť pre organistu a zbor, obrázok s modlitbou pred a po prijímaní, obrázok s modlitbou Božieho milosrdenstva a iné drobnosti pre deti.... po prijímaní Vám pošlem vyúčtovanie, prípadne vrátim zvyšné peniaze.

Po minulé roky som kupovala kryty na sviečky, viďte v prílohe, no neosvedčili sa, neprilieha to k sviečke, deťom aj tak tečie vosk na ruky. Kryty kúpim, ak by niekto nemal nič, no je dobre uviazať na sviečku nejakú stuhu, to zabráni tečeniu, zostane to na stuhe.

Termín 1.sv- prijímania :  1.SC – v sobotu 30. 5. 10.00, v sobotu – celý kostol „náš“ , teda bude dostatok miesta, aby si všetci príbuzní mohli sadnúť 1.spoveď - v piatok 29.5.15.00

Pred 1.SC budú 2 nácviky, generálky v kostole. Predpokladaný termín generálok : 17.5. a 24.5. cca 17.00 – 18.30 – naplánujte si to, účasť je nutná, bude to vlastne nácvik priebehu 1.sv.prijímania.   Krstné listy odovzdať mne do konca februára, alebo hneď po jarných prázdninách – vypýtať cez úradné hodiny na farskom úrade, kde boli pokrstené, alebo požiadať poslať, vypíšu z matriky, dobre si pripraviť aspoň približný dátum krstu, ľahšie to nájdu.  Niektoré farnosti chcú posielať krstné listy poštou priamo na faru, my sme Farský úrad Bratislava – Prievoz, ak by sa pýtali, kam to majú poslať. V tom prípade mi nahláste, že to pošlú na faru.. poštou, to si vedia kňazi nájsť alebo rkfu@vdp.sk  Krstení v Prievoze, v Ružinove nemusia nosiť krstný list  krstení - Trnávka, Miletička – odtiaľ treba krstný list, nie je to naša farnosť  Krstné listy sú nepoužiteľné do budúcna, lebo ak dieťa pôjde napr. na birmovku, potrebuje iný, najviac pol roka starý, na ktorom už bude napísané, že bolo na 1.sv.prijímaní. Ak si teraz krstný list prefotíte, môže sa Vám zísť len na to, že podľa neho kňaz ľahšie nájde nabudúce v matrike  Potrebné na sv. prijímanie:  Pre dievčatá biele šaty, (pár kusov mám na požičanie, jednoduché, treba vyskúšať, mám na požičanie aj topánky) zdarma  Podľa možnosti požičajte šaty s krátkymi alebo ¾ rukávmi, ak sú dlhé, veľa vrstiev – v kostole je veľmi teplo  Chlapci nohavice, košeľu, prípadne vestu – odporúčam nie oblek, teda sako, v kostole býva horúco. Mám na požičanie chlapčenské nohavice, košele, aj vesty, skôr na drobnejšie deti, ale nohavice aj dlhšie. ( zdarma)

 Súkromné fotenie a natáčanie v priestore detí nebude dovolené, nakoľko by to narúšalo liturgiu a priebeh slávnosti. Po minule roky sme mali kameramana, ktorý chodí aj na Trnávku. Jeho syn fotí. Sú dobre zohratí, chodia spolu, poznajú dobre liturgiu. Ich cena je za video za 11,- eur a CD s fotkami – sú tam zábery všetkých detí za 7,- eur. Dobre je, že sú tam odfotené všetky deti. No v dnešnej dobe, už dosť ľudí nemá počítače na cd, na druhej strane nie je možné dávať to 60 ľuďom na usb kľúč.  Ak niekto z Vás má fotografa a kameramana, ktorý vie v týchto cenových reláciach spraviť zábery a DVD , čo najskôr mi dajte vedieť, najneskôr do 25.1., potom budem volať ja fotografovi. Treba ich objednať už teraz, kým majú voľný termín.

Kontakt: sr.katarina@vdp.sk

S uctou sr.Katarina, dkl17. 1. 2020


Hviezdoslavov Kubín - prosím do konca budúceho týždňa priniesť ukážky na posúdenie. Ďakujem


 • geometria:

- PZ 12 - 13: porovnávanie dĺžok úsečiek rysovaním

- DOMA: nie je


 • anglický jazyk:

- opakovali sme si všetky slovíčka + hra

- Uč 40: počúvanie, čítanie, preklad

- PZ 40 - 41;

- DOMA: v pondelok píšeme previerku zo slovíčok


- VYV / PRV:

- práca v Rebríku

- nahradili sme si aj hudobnú výchovu16. 1. 2020

 • matematika:

- práca s vrchnáčikmi: 3.3; 4.2; 2. 4; 5.3; 3.5; ...

- xerox - príklady sme riešili kreslením + výpočet cez sčítanie. Na základe toho sme potom urobili násobilkový spoj:

1.Roman prečíta každý deň tri strany. Koľko strán prečíta za týždeň?

2. Klárka zje každý deň v škole dve jablká. Koľko ich zje od pondelka do piatka?

3. Pukance v kine stoja štyri eurá. Koľko za ne zaplatia štyria kamaráti?

4. Každý dom má päť okien. Koľko okien má šesť domov?

5. Pred jedným domom rastú dva stromy. Koľko stromov rastie pred piatimi domami?

- PZ 49, 50

- DOMA: PZ 51 - celé


 • anglický jazyk:

- kontrola Dú

- skúšanie - scénka

- vyfarbili sme si nové slovíčka + ich precvičenie

- ústne - tvorba otázok odpovedí: Where´s the cat? The cat is under the table. It´s under the table.

- Uč 39 - abeceda

- DOMA: dokončiť PZ 36 - 39


 • gramatika:

- ústne sme opakovali my - šmýkať sa

- PZVS 10 - 11

- nové:

PRIEMYSEL

= odvetvie hospodárstva, ktoré sa zaoberá ťažbou surovín, ich spracovaním a výrobou tovarov

- priemyselník (majiteľ podniku)

- priemyslovka (priemyselná škola); priemyslovák (žiak alebo absolvent priemyslovej školy)

- priemyselný, priemyselnícky

PRIESMYK

= úzke hlboké údolie vedúce cez horský hrebeň

- priesmykový

- DOMA: precvičiť si my - priesmyk + PZVS 12 / 8; 9; 1015. 1. 2020

Hviezdoslavov Kubín - prosím do konca budúceho týždňa priniesť ukážky na posúdenie. Ďakujem.


 • gramatika:

- zbierala som zošity

- kontrola Dú

- ústne opakovanie slovíčok z domácej úlohy

- do zošita + odôvodňovali sme pravopis: mydielko, minca, bystrejší, umytý, mydlinka, minúta, bystruška, umyváreň, Milka, podaj mi, obilie, my čítame, umývanie, namydliť sa, zaspievaj mi, mydlovničky, umývačky, my vieme, mydlový, zmytý

- nové:

MÝLIŤ SA

- omyl, mýlka, omylnosť, pomýlenosť=mylnosť, neomylnosť

- mylný, omylný, neomylný

- pomýliť sa, zmýliť sa

- omylom, neomylne


ŠMÝKAŤ SA

- šmyk, šmykľavka, šmýkačka, prešmyčka (druh hádanky), šmykľavosť

- šmykľavý

- šmyknúť sa / šmýkať sa; prešmyknúť sa; pošmyknúť sa; vyšmyknúť sa / vyšmykovať sa; zošmyknúť sa / zošmykovať sa

- šmykľavo

- DOMA: naspamäť slová + 7 viet


 • matematika:

- vrchnáčiky: 2.6; 6.2; 3.4; 4.3; 4.2; 2.4;7.3; 3.7

- zošit: vzor: 3.7=7+7+7+=21 (nahlas spočítavať) 6.3; 7.4; 2.0; 1.6; 4.4; 5.5; 9.2; 3.3; 2.150; 3.100; 4.25; 2.90; 3.30;4.40;


- DOMA: PZ 39 / 1


 • vlastiveda:

- kontrola Dú - veľa detí malo pravopisné chyby!

- opakovanie a skúšanie učiva o vianočných sviatkoch

- nové: Uč 18 + 19 / 1

- DOMA: Uč 18 + Uč 19 / 2; 3


 • čítanie:

- opäť sme si zopakovali Uč 53 + PZ 23

- prebrali sme pojem RÝM Uč 54

- Uč 54: čítali sme básne + rozbor + rýmy

- zošit:

- prepísali sme si poučku a zopárkrát povedali

- prepis básne RÝM

- DOMA: čítať nahlas 15 minút svoju knihu až do pondelka + podpisy rodičov


14. 1. 2020


 • gramatika:

- kontrola Dú

- nové: umyť:

- umývať, omyť, zmyť, premyť

- umývací, vymývať

- umývadlo, umývačka, umývač, umyváreň

- mydlo:

- mydielko, mydliny, mydlovnička (miska na mydlo)

- namydlený, mydlový

- mydliť, namydliť

- DOMA: naspamäť slová + spolu 7 viet


 • matematika:

- práca s vrchnáčikmi

- zošit: vzor: 8.7=7+7+7+7+7+7+7+7+=56; 9.6; 6.4; 3.100; 2.150; 9.9; 4.10;(súčty sme počítali nahlas)

- kontrola Dú v pracovnom zošite + 48 / 28

- DOMA: ústne zopakovať + - do 100


 • prírodoveda:

- Uč 22 - 24: opakovali sme si a spoločne dopĺňali učivo v žltom rámčeku + Uč 22 / 2; 3;

- DOMA: Uč 22 - 24


 • čítanie:

- individuálne čítanie Uč 51 - 53

- Uč 53 - Zimná záhada + úlohy za textom

- DOMA: 15 minút čítať nahlas

ŠKD

Podeľ sa so svojou knihou, hračkou

Milé deti,

Mnohé z vás majú doma veľa hračiek a kníh. Možno niektoré z týchto vecí už nepoužívate (nečítate, nehráte sa s nimi) a radi by ste sa s nimi podelili s inými deťmi.