Zoznam pedagógov a zamestnancov (šk. rok 2007/2008)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
1. Mgr. Mária Švantnerová matematika riaditeľka školy
2. Mgr. Zuzana Tehlárová matematika, fyzika zástupkyňa pre G
3. Mgr. Zuzana Harichová angličtina, náboženstvo zást. pre II. st. ZŠ
4. Mgr. Mariana Bodnárová prírodopis, telesná výchova zást. pre I. st. ZŠ
 1. Renáta Horváthová, I.A
 2. Gabriela Jamrichová, I.B
 3. Oľga Mináriková, I.C
 4. Margita Beneová, II.A
 5. Juraj Molčányi, II.B
 6. Mariana Macková, II.C
 7. Martina Bistová, III.A
 8. Monika Haršányová, III.B
 9. Martina Stankovičová, III.C
 10. Jana Pavluvčíková, Lucia Pullmanová,IV.A
 11. Jarmila Vengrínová, IV.B
 12. Peter Nemec, IV.C

II.stupeň + III. stupeň

 1. Helena Mrocková, PHDr. V.A (angličtina, španielčina)
 2. Zuzana Mezeiová, Mgr. VI.A (náboženstvo, hudobná výchova)
 3. Valéria Vrábelová, Mgr. VI.B (matematika, zemepis)
 4. Katarína Brezániová, Mgr. VII.A (slovenčina, náboženstvo)
 5. Katarína Růžičková, Mgr. VII.B (chémia, prírodopis, biológia)
 6. Ľudmila Kmeťová, Mgr. VIII.A (výtvarná výchova, zemepis)
 7. Iveta Švecová, Mgr. VIII.B (angličtina, telesná výchova, občianska výchova)
 8. Ala Zuskinová, Mgr. IX.A (nemčina)
 9. Pavol Tománek, PaedDr. IX.B ( slovenčina, náboženstvo)
 10. Janáčová Oľga, Mgr. Prim.A (zemepis, geografia, telesná výchova)
 11. Sládek Daniel, Mgr. Prim.B (slovenčina, dejepis)
 12. Štefánia Brédová, Mgr. I.GA (fyzika)
 13. Lucia Opartyová, Mgr. II.GA (chémia, biológia)
 14. Monika Krajčíková, Mgr. II.GB ( slovenčina, náboženstvo)
 15. Adriana Miklová, Ing. III.GA (matematika, chémia)
 16. Karol Karlík, Mgr. III.GB (náboženstvo, náuka o spoločnosti, občianska výchova)
 17. Ľubica Kmeťová, Mgr., Anna Hellingerová, PaedDr. (nemčina)
 18. Monika Hrušovská, RNDr. pomocná triedna V.A, (matematika, biológia)
 19. Lila Ružičková, pomocná triedna VI.roč. (slovenčina, telesná výchova)
 20. Anita Zolnayová, Mgr., pomocná triedna VII.roč. (matematika, prírodopis)
 21. Adriana Vajčiová,PaedDr., pomocná triedna VIII.roč. (slovenčina, náboženstvo)
 22. Štefánia Floreková, pomocná triedna IX.roč. (matematika, fyzika)
 23. Mária Lazorová, Mgr. pomocná triedna pre primy (angličtina)
 24. Judita Poľaková, Mgr. pomocná triedna I.GA (angličtina)
 25. Rudolf Pažík, Mgr. pomocný triedny II.GA (dejepis, náuka o spoločnosti, občianska výchova)
 26. Martina Fenclová, Mgr. pomocná triedna II.GB (angličtina, náuka o spoločnosti, občianska výchova)
 27. Anna Boturová, Mgr. pomocná triedna III.GA (angličtina)
 28. Denisa Ondruššeková, Mgr. pomocná triedna III.GB (španielčina)
 29. Pavol Adamek, Mgr. pomocný triedny IV.GA (telesná výchova)
 30. Helena Lipová, (hudobná výchova)