V.C (2017/18)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

16. 6. 2017

Info pre chýbajúcich:

 • V pondelok 19. 6. 2017, prosím, priniesť rysovacie potreby na geometriu.
 • Do pondelka 26. 6. 2017 , prosím, dočítať knihu Lietajúca trieda. Čitateľský denník si urobíme v škole.
 • V pondelok 19. 6. 2017 ANJ St - písomka - vety + slovíčka: L 13; DOMA: Moja mama je nižšia ako môj otec. Táto krava je väčšia ako ostatné kravy. Toto dievča je nižšie ako ostatné dievčatá. Mačka je väčšia ako myš. Jeho sestra je vyššia ako jej brat. Ja som nižšia ako ich babka. Táto koza je menšia ako tamtá hus. Tamtá sliepka je väčšia ako ostatné. Tento kôň je menší ako tamten kôň. Jej stará mama je nižšia ako jej mama. Kate je vyššia ako Jane.
 • Premyslieť si, či sa chcete opäť zapojiť do Stroja na jednotky.


 • V pondelok píšeme výstupnú písomnú prácu zo slovenčiny:


SJL - témy na opakovanie:

Diktát - vybrané slová + veľké písmená - vlastné mená osôb, zemepisné názvy - pohoria, mestá, rieky

 • spodobovanie
 • vybrané slová
 • prepony
 • slovné druhy a určovanie gramatických kategórií
 • priama reč

čítanie - všetky poučky (nie vedieť naspamäť, ale viackrát prečítať, treba vedieť spojiť pojem s definíciou)


MAT - témy na opakovanie:

 • sčítanie a odčítanie pod seba
 • násobenie a delenie do sto
 • násobenie a delenie 10, 100 ,100
 • zátvorkové príklady (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie)
 • premieňanie jednotiek dĺžky; príklady typu: 23m 5dm = .... cm
 • slovné úlohy
 • slovné úlohy na zlomky (polovica, tretina, štvrtina)
 • zaokrúhľovanie na desiatky a stovky
 • ovládať názvy čísel pri počtových operáciách - sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie (napr. delenec, deliteľ, podiel; ...)

GEOMETRIA:

 • rysovanie trojuholníka + výpočet obvodu
 • len vypočítať obvod štvorca a obdĺžnika (vedieť si pomôcť náčrtom)
 • narysovať kruh, kružnicu, vedieť určiť priemer, polomer- Prosím, podporte projekt na získanie financií pre našu školu ČÍTACIE KÚTIKY a ak môžte, rozpošlite aj známym. Hlasovať môže len dospelá osoba a iba raz.


Fotogaléria zo ŠVP

https://goo.gl/photos/rcH5raaRWWESBKup7

https://goo.gl/photos/iu14snmLkA2HCXAg6

https://goo.gl/photos/ZuToKE8G12rjSRi18

https://goo.gl/photos/Ee43WEgbT2GemfaG6

https://goo.gl/photos/JPSF8YSPcwcbVfE98

https://goo.gl/photos/uimJWre7zaKKf6NQ8

https://goo.gl/photos/27e6rz8qE3VDArer5

https://goo.gl/photos/YJRTxSq7GEA4wJwg7

https://goo.gl/photos/YJRTxSq7GEA4wJwg7

https://goo.gl/photos/iu14snmLkA2HCXAg6

https://goo.gl/photos/ZuToKE8G12rjSRi18

https://goo.gl/photos/Ee43WEgbT2GemfaG6

https://goo.gl/photos/JPSF8YSPcwcbVfE98

https://goo.gl/photos/uimJWre7zaKKf6NQ8

https://goo.gl/photos/27e6rz8qE3VDArer5

https://goo.gl/photos/YJRTxSq7GEA4wJwg7

https://goo.gl/photos/YJRTxSq7GEA4wJwg7

31. 5. 2017

ZAJTRA máme Vincentínsku olympiádu. Prosím, aby sa deti obliekli primerane k počasiu + šiltovka a priniesli si jedlo a pitie. Ďakujem.

ŠKOLA V PRÍRODE

Deti dostali tlačivo o bezinfekčnosti, prosím Vás, pošlite mi ho obratom vyplnené. Ďakujem.

Deti, ktoré idú do ŠvP, sú z obeda odhlásené.

Deti, ktoré zostávajú v škole, budú zaradené do jednotlivých tried.

ŠvP: Prosím, pripraviť si:

 • peračník (potreby na písanie aj kreslenie)
 • lepidlo
 • nožničky
 • pravítko
 • kružidlo
 • ANJ: učebnica, PZ, zošit
 • SJL: učebnica, gramatika (zošit)
 • len zošity: prírodoveda, vlastiveda, matematika
 • kniha Lietajúca trieda29. 5. 2017

ŠvP: Prosím, pripraviť si:

 • peračník (potreby na písanie aj kreslenie)
 • lepidlo
 • nožničky
 • baterku na svietenie

DOMA:

 • zajtra píšeme písomku zo slovies
 • kniha - 3. kapitola


Podeľ sa so svojou knihou, hračkou

Milé deti, mnohé z vás majú doma veľa hračiek a kníh. Možno niektoré z týchto vecí už nepoužívate (nečítate, nehráte sa s nimi) a radi by ste sa s nimi podelili s inými deťmi. Preto vám ponúkame možnosť potešiť svojich kamarátov a kamarátky a to tak, že by ste tieto veci priniesli do ŠKD, odovzdali ich svojej p. vychovávateľke a v utorok, 13. 6. 2017, by sme ich vystavili v bifurkačke, učebni č. 55 (trieda pri herni v malej budove) a vy by ste si mohli prísť, vybrať - vymeniť - podeliť sa so svojou knihou, hračkou s inými deťmi. Ak niektoré veci zostanú, odnesieme ich do niektorého detského domova alebo škôlky, v ktorých nemajú toľko vecí a určite sa im potešia.

25. 5. 2017

 • Ešte dve deti nepriniesli tlačivo do ŠvP, prosím, zajtra priniesť. Ďakujem.

1. - 2. hod. - sv. omša

3. hod. ANj St - opakovali sme určovanie času + xerox + zajtra písomka

4. hod. - Vincentínska olympiáda - medzitriedne zápasy vo futbale a vo vybíjanej - IV. C a IV. B

5. hod. rozbor jednotlivých zápasov

DOMA:

 • gramatika - xerox
 • matematika - xerox
 • priniesť rysovacie potreby na geometriu
 • čítanie - kniha: s. 14 - 16


24. 5. 2017

Zajtra ideme na sv. omšu, zo školy odchádzame o 8. 30 hod.

 • Prosím, aby deti, ktoré idú do ŠvP, priniesli vyplnené tlačivo, ktoré dostali od pani zástupkyne minulý týždeň - ešte dve deti nepriniesli.
 • Vážení rodičia, prosím Vás, ak máte možnosť, o prispenie cenami do našej ŠvP i na Vincentínsku olympiádu. Ďakujem za pochopenie.
 • gramatika - kontrola Dú; xerox zameraný na opakovanie + kontrola; 10 slovies, ktorým sme určovali slovesné kategórie; DOMA: PZ 57
 • matematika - precvičili sme príklady ako v PZ 54 / 5 - ale len na sčítanie (aspoň šesť príkladov); xerox - opakovací učivo; xerox zameraný na premenu jednotiek dĺžky; práca v PZ alebo Uč - ľubovoľne; DOMA: PZ 63;
 • čítanie - DOMA: kniha 2. časť úvodu
 • prírodoveda - Uč 66 - 67 - dokončíme zajtra23. 5. 2017

 • Dnes deti dostali od pani zástupkyne ďalší xerox - kontakt a informácie o odchode a príchode
 • Vážení rodičia, prosím Vás, ak máte možnosť, o prispenie cenami do našej ŠvP i na Vincentínsku olympiádu. Ďakujem za pochopenie.
 • Prosím, aby deti, ktoré idú do ŠvP, priniesli vyplnené tlačivo, ktoré dostali od pani zástupkyne minulý týždeň.
 • gramatika - kontrola Dú; PZ 60; písomne do zošita: časovali sme skákať v prítomnom čase; nosiť v minulom čase; variť v budúcom čase; uvarím v budúcom čase; nové: gramatické kategórie slovies: osoba, číslo, čas: číta: 3. os.; sg.; prít. čas; budeme čítať: 1. os.; pl.; bud. čas; prišla som: 1. os.; sg.; min. čas; upečiete: 2. os.; pl.; bud. čas (20 slov; pomôžte si knihou); DOMA: PZ 58
 • matematika - Uč 70 - samostatná práca; DOMA: Uč 73 / 4; 5;
 • čítanie - nová kniha: Lietajúca trieda - s. 5 - 822. 5. 2017

 • Vážení rodičia, prosím Vás, ak máte možnosť, o prispenie cenami do našej ŠvP i na Vincentínsku olympiádu. Ďakujem za pochopenie.
 • Prosím, aby deti, ktoré idú do ŠvP, priniesli vyplnené tlačivo, ktoré dostali od pani zástupkyne minulý týždeň.
 • gramatika - kontrola Dú; opakovali sme usporiadanie slov podľa abecedy (kniha, lampáš, cibuľa, život, kutáč, kocka, žaba, cesnak, guľa, láska); nové učivo: Uč 115: nadpis + poučka + Uč 115 / 3a prepísať; DOMA: PZ 59
 • matematika - päťminútovka z násobilky a delilky; príklady ako v PZ 54 / 5 - ale len na sčítanie (aspoň šesť príkladov); premena jednotiek dĺžky: 2m 40dm;= cm; 50 dm 6 cm = mm; DOMA: xerox
 • ANJ St - xerox + v piatok písomka


18. 5. 2017

 • Zajtra sadíme kvietky. Kto môže, nech, prosím, prinesie malé náradie. Ďakujem.
 • Vážení rodičia, prosím Vás, ak máte možnosť, o prispenie cenami do našej ŠvP i na Vincentínsku olympiádu. Ďakujem za pochopenie.
 • gramatika - písomne: vyčasovať v prítomnom čase slovesá skákať, ísť; Uč 114 / 1 - celé prepísať + naspamäť; vyčasovať slovesá postaviť, kresliť, spievať v minulom čase; Uč 114 / A
 • matematika - testová strana z PZ; xerox - obrázky (nás. a del.)PZ - tretia tabletová strana
 • čítanie - 10 - 15 minút svoju knihu== 17. 5. 2017 ==


 • Dňa 18.5.2017 (štvrtok) v čase od 8,15 h sa uskutoční preventívne snímanie nožných klenieb pre prihlásených žiakov. Kto nezaplatil, prosím, priniesť 5 eur.
 • V našej triede sa vyskytli ovčie kiahne.
 • Prebrané učivo 15. 5. - 17. 5.:
 • gramatika: písomka - zámená a číslovky; písomne: Uč 106 - neurčitok - Uč 106 / 1; 2; sloveso BYŤ v prítomnom čase (ja som; ...); časovanie slovies v prítomnom čase: čítať, písať, skákať; DOMA: Uč 113 / 5
 • matematika - písomka: testové strany v PZ; malé xeroxy v malom zošite; päťminútovky z násobenia a delenia; xeroxy na násobenie a delenie (opravujem); malý xerox na zlomky; slovná úloha: Uč 52 / 4; Uč 56 / 5; DOMA: xerox
 • prírodoveda - DOMA: Uč 64 - 65 - naučiť sa + do zošita: nadpis + ružové okienko + obrázok stromu; Ďakujem za projekty.
 • čítanie - Uč 89 - 95 - nahlas

9. 5. 2017

 • rozhovor o predĺženom víkende
 • gramatika - v škole: opakovanie zámen - diktovala som slovné spojenia a čísloviek - Uč 103 / 19 + Uč 103 / C - 2x ústne: DOMA: Uč 103 / C - písomne
 • matematika - v škole: PZ 41; DOMA: 57


5. 5. 2017

DOMA:

 • ANJ St - xerox + naspamäť Uč 78 / 2 dve ľubovoľné okienka + pozrieť slovíčka; v PIATOK píšeme písomku


!!!POZOR - ZMENA informácií z 26. 4.z prírodovedy!!!

 • V stredu prírodoveda nebude, nakoľko viaceré deti idú reprezentovať školu. PÍSOMKA aj ÚSTNE SKÚŠANIE sa presúva na ŠTVRTOK 11. 5. 2017. Informácie ohľadom projektu zostávajú nezmenené.
 • Projekty z Uč 50 - 61 si treba pripraviť na 16. 5. 2017 (tvrdý papier; texty písané perom, ktoré treba vedieť zreprodukovať, obrázky hlavne kreslené rukou, ale môžu byť aj z internetu, zaujímavo výtvarne spracované, ak sa dá). Prosím, pristúpte k projektu s tvorivosťou a záujmom. Ďakujem.4. 5. 2017

 • ZAJTRA píšeme KOMPARO. PROSÍM priniesť prepisovacie pero modré alebo čierne (nie gumovacie), angličtinu (skupina St)a žiacku knižku.
 • ANJ St - DOMA: xerox
2. 5. 2017

Prosím, ak niekto máte doma, prineste, zajtra do školy knihu o Jožkovi Pletkovi. Ďakujem pekne.


28. 4. 2017

 • gramatika - kontrola Dú; zapisovanie známok; písomne: Uč 98 / 16; určovanie zámen: s mojou mamou - základné; tvoj syn - privlastňovacie; DOMA: 2 xeroxy
 • matematika - zapisovanie známok; premena jednotiek dĺžky; DOMA: PZ2 s.45, 46 + v utorok si priniesť kružidlo a trojuholníkové pravítko
 • čítanie - Uč 82 - 84 + otázky za textom; DOMA: Slniečko - celé prečítať
 • ANJ St - ústne: Uč 68 / 1; Uč 68 / 3 - naspamäť; písomne: What´s the weather like (today)? It´s cold (today). What´s the weather like (today)? It´s hot (today). = urobiť tak na všetky slovíčka z Uč 68 / 1


Fotogaleria


- ak by sa fotky nezobrazovali, treba kliknúť na modré políčko so štvorčekmi.

Fotky z Detského múzea:

Fotogaléria 1.D.

kontakt: stankovicova@vdp.sk

Skrátená adresa tejto webovej stránky

4c.vdp.sk