V.A (2017/18)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

26. 6. 2017

OZNAMY

 • Zajtra počas 2. a 3. hodiny pôjdeme aj so sestričkou na zmrzlinu. Peniaze deti nepotrebujú, minieme zostatok v triednom fonde. Každému vyjdú dve porcie.
 • Prosím tých, ktorí nemali dnes žiacku knižku, aby ju zajtra priniesli. Potrebujem si vystrihnúť strany s ospravedlnenkami.
 • P. zástupkyňa vyúčtovala ŠvP. Preplatok 7 eur na dieťa bude vracať rodičom ona vo svojej kancelárii každé ráno alebo Sr. Katarína v ŠKD, keď si prídete po dieťa. Je potrebný Váš podpis.
 • V stredu čistíme lavice. Deti nech si prinesú špongie a handričky. Ja prinesiem čistiaci prostriedok.




16. 6. 2017

 • Premyslieť si, či sa chcete opäť zapojiť do Stroja na jednotky.
 • ANJ St - písomka: vety + slovíčka


SJL - témy na opakovanie:

Diktát - vybrané slová + veľké písmená - vlastné mená osôb, zemepisné názvy - pohoria, mestá, rieky

 • spodobovanie
 • vybrané slová
 • prepony
 • slovné druhy a určovanie gramatických kategórií
 • priama reč

čítanie - všetky poučky (nie vedieť naspamäť, ale viackrát prečítať, treba vedieť spojiť pojem s definíciou)

MAT - témy na opakovanie:

 • sčítanie a odčítanie pod seba
 • násobenie a delenie do sto
 • násobenie a delenie 10, 100 ,100
 • zátvorkové príklady (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie)
 • premieňanie jednotiek dĺžky; príklady typu: 23m 5dm = .... cm
 • slovné úlohy
 • slovné úlohy na zlomky (polovica, tretina, štvrtina)
 • zaokrúhľovanie na desiatky a stovky
 • ovládať názvy čísel pri počtových operáciách - sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie (napr. delenec, deliteľ, podiel; ...)

GEOMETRIA:

 • rysovanie trojuholníka + výpočet obvodu
 • len vypočítať obvod štvorca a obdĺžnika (vedieť si pomôcť náčrtom)
 • narysovať kruh, kružnicu, vedieť určiť priemer, polomer




14. 6. 2017

 • gramatika - opakovanie neohybných slovných druhov, DOMA: do piatka zopakovať abecedu a vybrané slová
 • matematika - násobenie a delenie 10, 100, 1000
 • čítanie - DOMA: do stredy napísať čitateľský denník z knihy, ktorú si sami vybrali + do piatka aspoň raz prečítať všetky poučky v čítanke

Výstupné pís. práce píšeme 19. 6. SJL, 20. 6. MAT

Zajtra ideme na sv. omšu o 8 30 hod., deti majú možnosť ísť na sv. spoveď.


Fotogaléria zo ŠVP

https://goo.gl/photos/rcH5raaRWWESBKup7

https://goo.gl/photos/iu14snmLkA2HCXAg6

https://goo.gl/photos/ZuToKE8G12rjSRi18

https://goo.gl/photos/Ee43WEgbT2GemfaG6

https://goo.gl/photos/JPSF8YSPcwcbVfE98

https://goo.gl/photos/uimJWre7zaKKf6NQ8

https://goo.gl/photos/27e6rz8qE3VDArer5

https://goo.gl/photos/YJRTxSq7GEA4wJwg7

https://goo.gl/photos/YJRTxSq7GEA4wJwg7

13. 6. 2017

 • gramatika - v škole: Uč 127 - 128; PZ - po s. 67
 • matematika - koncoročné opakovanie: sčítanie a odčítanie pod seba;



- Prosím, podporte projekt na získanie financií pre našu školu ČÍTACIE KÚTIKY a ak môžte, rozpošlite aj známym. Hlasovať môže len dospelá osoba a iba raz.

ZOZNAM POMÔCOK PRE 4. ROČNÍK

Školský rok: 2016/2017

 • Prosím obaliť všetky učebnice; zošity a pracovné zošity obalené nevyžadujem.

ZOŠITY: PROSÍM NEPODPISOVAŤ!!! Zošit č. 440 - 1 ks, Zošit č. 444 - 2 ks, Zošit č. 464 - 1 ks Zošit č. 523 – 10 ks, Zošit č. 544 - 4 ks, Zošit č. 644 - 2 ks - malý slovníček, výkresy A3 - 10 ks, výkresy A4 - 20 ks

 • PERAČNÍK:

ceruzka č. 2 alebo HB, pero s modrou náplňou, farebné perá, farebné ceruzky, lepidlo, guma – mäkká, strúhadlo, dobré nožnice, trojuholníkové pravítko s ryskou, tridsaťcentimetrové pravítko, kvalitné kružidlo s ostrým hrotom


 • VÝTVARNÁ VÝCHOVA: PROSÍM ODOVZDAŤ VO VRECÚŠKU A PODPÍSANÉ:

ploché štetce 2 ks, okrúhle štetce 2 ks, voskové farbičky, fixky, vodové farby, temperové farby, igelit na lavicu, pracovné tričko / zástera, handra na štetce, nádoba na vodu, plastelína.


 • TELESNÁ VÝCHOVA: PROSÍM ODOVZDAŤ VO VRECÚŠKU

cvičky / tenisky s bielou protišmykovou podrážkou – telocvičňa, botasky – školský dvor, biele tričko s krátkym/ dlhým rukávom, ponožky, teplákový úbor.



 • HYGIENICKÉ POTREBY: PROSÍM PODPÍSAŤ!!!

prezuvky vo vrecku - najlepšie klasické papuče s pogumovanou podrážkou/ alebo pevné sandále, uterák s uškom, podsedák, ktorý sa dá priviazať o stoličku;

hygienické vreckovky - krabica, toaletný papier - balík, mydlo tekuté,' ] ZATIAĽ NENOSIŤ



 • OSTATNÉ:

1 balík kancelárskeho papiera

Skrátená adresa tejto webovej stránky

4a.vdp.sk