Rada školy

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Zloženie Rady školy

 1. Predseda Rady školy – Iveta Švecová za pedagogických zamestnancov
 2. Podpredseda Ing. Peter Bujna – za rodičov III. stupeň
 3. Mgr. Dominik Pavol, CM – za zriaďovateľa
 4. Mgr. Peter Šaradin, CM – za zriaďovateľa
 5. Ing. Mgr. Jozef Garaj, CM – za zriaďovateľa
 6. Páter Milan Grossmann, CM – za zriaďovateľa
 7. Ing. Adriana Miklová - za pedagogických zamestnancov
 8. Ing. Magdaléna Červáková – za nepedagogických zamestnancov
 9. Ing. Peter Bílik – za rodičov (II. stupeň)
 10. MUDr. Michaela Jakubová – za rodičov (I. stupeň)
 11. Kristína Garajová – zástupca študentov G

Štatút Rady školy