Projekty školy v školskom roku 2010/2011

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání


Športom za duševné zdravie

Do projektu Športom za duševné zdravie sú zapojení žiaci 2. - 4. ročníka pod vedením p. zástupkyne Mgr. M. Bodnárovej.
Žiaci majú popri športovaní aj jedinečnú príležitosť reprezentovať školu v turnajoch vo vybíjanej a minihádzanej, mnohokrát

left|thumb|300px|

na vzornej úrovni.left|thumb|200px|left|thumb|200px|
Vypni telku, zapni seba!

Počas týždňa od 23. 5 do 29. 5. 2011 sa naše triedy zapoja do týždňa kampane organizovanej Hnutím kresť. spoločenstiev detí eRko

left|thumb|300px|

Vypni telku, zapni seba! Kampaň Vypni telku, zapni seba! je celoslovenská
kampaň pre deti a dospelých na podporu aktívneho prežívania voľného času.
Vypnutím televízie a počítačových hier sa žiakom ponúka jedinečná možnosť zmerať
silu vlastnej vôľe, získať nové skúsenosti a prehodnotiť vlastný spôsob trávenia.
voľného času. Získané skúsenosti a úspechy/neúspechy si žiaci budú môcť
porovnať medzi sebou v triede, počas vyučovania bude deťom každý deň
prezentovaná spoločenská hra, súťaž alebo aktivita. Cieľom celého podujatia nie
je vylúčiť celkovo zo svojho života média či počítačové hry, ale poukázať na
možnosť tráviť voľný čas aj inak a zároveň kvalitne, prehĺbiť vzájomné vzťahy
v rodine i škole.

left  • Fotografie a ďalšie informácie z týždňa kampane si môžete pozrieť na tejto stránke: Vypni telku, zapni seba!
  • Ďalšie fotografie z tejto akcie na našej škole si môžete pozrieť na stránke eRka: fotogaléria

Tehlička pre Sudán

V pôstnom období sa naši žiaci zapojili do charitatívnej akcie Tehlička pre Sudán. Celkovo sa vyzbieralo 810.- €. Najviac tehličiek sa
predalo v triedach 3.C, 1.C a 1.B. Pre najúspešnejšie triedy sa 13.5. uskutočnila beseda so saleziánskym misijným dobrovoľníkom

left|thumb|300px|

Marekom, ktorý prežil v Sudáne celý rok. Porozprával deťom o živote ich rovesníkov
v tejto časti Afriky a premietol im fotografie, ktoré nafotil počas svojho pobytu.
Porovnával, ako žijú deti tu, a v jednej z najchudobnejších oblastí sveta. Malým
Sudáncom často chýbajú základné veci do školy, oblečenie a veľmi často sú
Nechýba im však radosť z malých vecí, sú športovo nadané a vynaliezavé v hrách.
hladné. Cieľom besedy bolo oboznámiť deti s problémami chudobných krajín
a budovať pocit spoluzodpovednosti a solidarity.

left|150px|thumb|left|thumb|150px|

Význam vody

V stredu 18. mája sa žiaci IV.A a IV.B zapojili do projektu Ochrana života a zdravia, ktorý pripravili študenti Gymnázia Matky Alexie
v Bratislave. Deťom boli prednesené informácie súvisiace s významom vody v prírode, dôležitosťou jej šetrenia, pitím povrchovej
left|thumb|300px|
vody, vzácnosťou minerálnych vôd a pod. Žiakov najviac zaujali pokusy
s presakovaním vody a pracovné aktivity, v ktorých pracovnou formou
preukázali získane vedomosti.


left|150px|thumb|left|thumb|150px|


>

Vyčistíme si Slovensko

Počas apríla sa žiaci našej školy zúčastnili akcie Vyčistíme si Slovensko konanej pod záštitou ministra životného prostredia.
Pod dozorom vyučujúcich sa v rámci vyučovania snažili vyčistiť areál školy a jej blízke okolie. Do akcie sa zatiaľ prihlásilo zhruba

left|thumb|300px|

100 žiakov našej školy. Každá trieda, ktorá svojou aktivitou prispeje k oslave
Svetového dňa Zeme, má možnosť zapojiť sa do súťaže o atraktívne ceny
s environmentálnym zameraním. Akcia trvá do 15. mája 2011, kedy komisia
odborníkov z Ministerstva životného prostredia určí víťazné triedy.


left|thumb|160px|left|230px|Triedime odpady v rámci Recyklohier

Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, v rámci projektu
Recyklohry budenaša škola vybavená zbernou nádobou, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili. Cieľom

left|thumb|300px|

projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť
recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere. V rámci projektu
Recyklohry bude naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné
elektrozariadenia. Zberná nádoba poskytnutá spoločnosťou ASEKOL SK bude
umiestnená v pavilóne A na prízemí. Každý žiak bude môcť do školy nosiť
nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku,
telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3,
prehrávač ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, akuskrutkovač, atď.).
Naši žiaci sa môžu zapojiť tiež do zábavných hier a súťaží, výtvarných
či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov,
ktoré bude organizátor projektu zadávať. Za nazbierané drobné elektrozariadenia
a splnené úlohy získa naša škola body, za ktoré žiakom budeme môcť obstarať
rôzne učebné pomôcky, hry aj vybavenie pre voľný čas. Katalóg odmien a ďalšie
informácie o projekte sú Vám k dispozícii na www.recyklohry.sk. :Rodičia, aj vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma
vyradené drobné elektrospotrebiče, venujte ich svojim deťom. Zaistíte tak ich recykláciu a svojim deťom pomôžete
získať body na nákup odmien.Environmentálny deň

150px|left|thumb| Dňa 1. októbra prebehol na našej škole environmentálny deň zameraný na ornitológiu - vtáctvo. Deti aj študenti mali možnosť z blízka si pozrieť tie najvzácnejšie druhy vtákov. Dokonca niektorí vyvolení, ktorí vyhrali súťaž si mohli na vlastnej koži vyskúšať pristávacie manévre niektorých dravcov. Asi najviac sa páčili konkrétne ukážky práce s dravcami, či už Lucia P., ktorá mala česť vypustiť haju (potom jej zostávalo modliť sa, aby sa vrátila) alebo Tomáš B, ktorému na ruku prisadol orol bielohlavý. Deti s mohli pozrieť lov na korisť v podaní sokola myšiara, či jastraba. Nebudeme klamať, ale najviac nám tuhla krv vtedy, keď ponad naše hlavy vzlietol sup, museli sme si dokonca kľuknúť. Bolo úžasné cítiť prievan pristávajúceho dravca. Všetci sme boli radi, že nie sme sami na púšti.

Klikni a pozri si video: http://www.youtube.com/watch?v=0hGwtzlLY6k

150px|left|thumb| 150px|left|thumb| 150px|left|thumb|