Oznam pre účastníkov basketbalového zápasu v stredu 24. apríla 2013

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Začiatok zápasu je o 18,00 hod.

Zraz účastníkov je medzi 17,30 – 17,45 hod. pred športovou halou Pasienky na Bajkalskej ulici. Zodpovední učitelia budú: Mgr. Bizoňová, Mgr. Holocsi a Mgr. Švecová.

Žiaci II. stupňa a malého gymnázia môžu ísť na zápas sami pod podmienkou, že v stredu ráno prinesú písomný súhlas od rodičov p. uč. Bizoňovej. Ak sa zápasu zúčastnia v sprievode inej dospelej osoby, súhlas rodiča nie je potrebný.