Organizácia školského roka 2007/2008

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Dni vyučovania a dni voľna

I. polrok

 • začína sa v nedeľu, 2. septembra 2007
 • slávnostné otvorenie sa koná a vyučovanie sa začína v pondelok, 3. septembra 2007
 • končí sa vo štvrtok, 31. januára 2008

II. polrok

 • začína sa v piatok, 1. februára 2008
 • vyučovanie sa začína v pondelok, 4. februára 2008
 • končí sa v pondelok, 30. júna 2008
 • vyučovanie sa končí v piatok, 27. júna 2008

Prázdniny

 • jesenné: streda, 31. októbra 2007 — piatok, 2. novembra 2007
  • vyučovanie začína v pondelok, 5. novembra 2007
 • vianočné: pondelok, 24. decembra 2007 — pondelok, 7. januára 2008
  • vyučovanie začína v utorok, 8. januára 2008
 • polročné: piatok, 1. februára 2008
  • vyučovanie sa začína v pondelok, 4. februára 2008
 • jarné: pondelok, 25. februára — piatok, 29. februára 2008
  • vyučovanie začína v pondelok, 3. marca 2008
 • veľkonočné: štvrtok, 20. marca — utorok, 25. marca 2008
  • vyučovanie začína v stredu, 26. marca 2008
 • letné: sobota, 28. júna — nedeľa, 31. augusta 2008

Riaditeľské voľno

 • piatok, 16. novembra 2007
 • ostatné podľa potreby

Cirkevné sviatky a sviatky slávené zriaďovateľom

 • pondelok, 3. septembra 2007 – Veni Sancte
 • štvrtok, 27. septembra 2007 – sviatok patróna školy sv. Vincenta de Paul
 • štvrtok, 22. mája 2008 – Najsvätejšie Telo a Krv Kristova (Božie Telo)
 • piatok, 27. júna 2008 – sv. Petra a Pavla, Te Deum

Poznámka: V prípade, že cirkevný sviatok je v deň školského vyučovania, škola ho slávi bohoslužbou o 9:00 hod. v kostole a ďalším spoločným školským programom.

Duchovné cvičenia a obnovy

Duchovné cvičenia pre pedagógov a zamestnancov

štvrtok, 15. novembra 2007 — nedeľa, 18. novembra 2007 (v Nitre)

Duchovné obnovy pre pedagógov a zamestnancov (celodenné)

január, marec, máj – dátum upresnený v mesačnom pláne

Duchovné obnovy pre žiakov

vianočná + veľkonočná (presný dátum uvedený v mesačnom pláne činnosti)

Porady

Klasifikačné porady

 • štvrťročnápondelok, 12. novembra 2007
 • polročnápondelok, 21. januára 2008
 • trištvrťročnápondelok, 14. apríla 2008
 • koncoročná
  • pre maturitný ročník 4-ročného gymnázia – (termín bude upresnený)
  • pre ostatné ročníkyštvrtok, 19. júna 2008

Pracovné porady

podľa potreby, dátum uvedený v mesačnom pláne činnosti

Ďalšie porady

 • úvodná pracovná porada: pondelok, 27. augusta 2007 o 10:00
  • školenie pracovníkov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, protipožiarnej ochrane
 • gremiálna porada riaditeľa školy: 1x týždenne (v stredu)
 • porady riaditeľov katolíckych škôl na Arcibiskupskom úrade: pracovné porady sa uskutočnia podľa potreby a budú vopred oznámené.

Zasadnutia predmetových komisií a metodických združení

 • september – aktualizácia úloh školského roka
 • november – zasadnutie
 • február – hodnotenie 1. polroka
 • jún – príprava úväzkov, plánov

Rodičovské združenia

 • pondelok, 10. septembra 2007 – triedne aktívy
 • pondelok, 12. novembra 2007 – konzultačný deň
 • pondelok, 14. januára 2008 – triedne aktívy
 • pondelok, 14. apríla 2008 – konzultačný deň
 • máj 2008 – triedne aktívy pre 4. ročník 4-ročného gymnázia
 • pondelok, 9. júna 2008 – triedne aktívy

Organizačné zložky Spojenej školy sv. Vincenta de Paul

Základná škola

I. stupeň základnej školy

Školský klub detí

 • „Pasovanie prvákov“štvrtok, 27. septembra 2007
 • návšteva obyvateľov domova dôchodcov v rámci mesiaca úcty k starším – október 2007
 • korčuľovanie pre 1.-4. ročník – november, december 2007
 • predvianočný jarmokdecember 2007
 • školský karneval 1.-4. ročníka – január, február 2008
 • lyžiarsky výcvik pre 1.-4. ročník – január, február 2008 (podľa snehových podmienok)
 • plavecký výcvik pre 1.-2. ročník – apríl 2008
 • slávnostná akadémia ku Dňu matiekmáj 2008
 • Deň radosti – športovo-zábavné popoludniejún 2008

II. stupeň základnej školy

Osemročné gymnázium

 • Deň otvorených dverí pre záujemcov o 8-ročné a 4-ročné gymnázium: pondelok, 3. decembra 2007
 • prijímacia skúška do prímy v utorok, 3. júna 2008
 • zverejnenie pravidiel prijímacieho pokračovania do stredy, 19. marca 2008
 • odoslanie pozvánok na prijímaciu skúšku a rozhodnutí o prijatí bez prijímacej skúšky: do nedele, 18. mája 2008
 • odovzdanie návrhov úloh prijímacieho pokračovania do štvrtka, 22. mája 2008
 • program pre triedy a učiteľov na utorok 3. júna 2008 bude určený v piatok, 30. mája 2008
 • organizácia prijímacieho pokračovania (harmonogram, učitelia, miestnosti): pondelok, 2. júna 2008
 • zasadnutie prijímacej komisie a zverejnenie výsledkov: streda, 4. júna 2008
 • odoslanie rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí: do pondelka, 9. júna 2008
 • uvedenie primánov do Spojenej školy

Štvorročné gymnázium

 • stužková slávnosť 4.GApiatok, 26. októbra 2007
 • imatrikuláciepiatok, 9. novembra 2007
 • Ondrejský plespiatok, 30. novembra 2007
 • Národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, manažmentu a marketingu školy: pondelok, 10. septembra 2007piatok, 14. septembra 2007
 • zber papiera: jeseň 2007 a jar 2008
 • Deň otvorených dverí pre záujemcov o 8-ročné a 4-ročné gymnázium: pondelok, 3. decembra 2007
 • príprava pravidiel prijímacieho pokračovania v pedagogickej rade školy: marec 2008
 • zverejnenie pravidiel prijímacieho pokračovania: do marca 2008
 • odoslanie rozhodnutí o prijatí bez prijímacej skúšky (+ zverejnenie mien prijatých žiakov): máj 2008
 • písomné maturitné skúšky: koniec marca 2008 – termín bude upresnený
 • ústne maturitné skúšky: koniec mája 2008 – termín bude upresnený

Skúšky a testy

Prijímacie skúšky

Pozri vyššie organizáciu prijímacích skúšok pre osemročné gymnázium. Navštívte tiež špecializovanú webstránku venovanú prijímačkám na gymnázium.

Maturitné písomné skúšky

 • koniec marca 2008 – termín bude upresnený

Maturitné ústne skúšky

 • koniec mája 2008 – termín bude upresnený

Testy Monitor pre žiakov 9. ročníkov

 • streda, 6. februára 2008

Vianočná akadémia

 • štvrtok, 20. decembra 2007 od 17:00 vo Veľkej sále Domu kultúry Ružinov (križovatka Ružinovskej a Tomášikovej ulice)

Príprava úväzkov na budúci školský rok 2008/2009

 • zverejnenie ponuky voliteľných predmetov pre budúci 3. a 4. ročník 4-ročného gymnázia, rozdanie prihlášok: pondelok, 19. mája 2008
 • odovzdanie prihlášok a prehľadu za triedu: do pondelka, 2. júna 2008
 • spracovanie prihlášok a zverejnenie zoznamu predmetov, ktoré sa pre malý záujem nemôžu zriadiť: do pondelka, 9. júna 2008
 • preprihlasovanie sa žiakov a odovzdanie upraveného prehľadu za triedu: do pondelka, 16. júna 2008
 • odovzdanie návrhu rozdelenia úväzkov za predmetové komisie: do pondelka, 23. júna 2008

Na stiahnutie