Organizácia školského roka 2006/2007

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Dni vyučovania a dni voľna

I. polrok

 • začína sa v piatok, 1. septembra 2006
 • vyučovanie sa začína v pondelok, 4. septembra 2006
 • končí sa v stredu, 31. januára 2007

II. polrok

 • začína sa vo štvrtok, 1. februára 2007
 • vyučovanie sa začína takisto vo štvrtok, 1. februára 2007
 • končí sa v sobotu, 30. júna 2007
 • vyučovanie sa končí v piatok, 29. júna 2007

Prázdniny

 • jesenné: štvrtok, 2. novembra 2006piatok, 3. novembra 2006
  • vyučovanie začína v pondelok, 6. novembra 2006
 • vianočné: sobota, 23. decembra 2006utorok, 2. januára 2007
  • vyučovanie začína v stredu, 3. januára 2007
 • polročné: piatok, 2. februára 2007
  • vyučovanie začína v pondelok, 5. februára 2007
 • jarné: pondelok, 5. marca 2007piatok, 9. marca 2007
 • veľkonočné: štvrtok, 5. aprílautorok, 10. apríla 2007
  • vyučovanie začína v stredu, 11. apríla 2007
 • letné: nedeľa, 1. júla 2007piatok, 31. augusta 2007

Riaditeľské voľno

 • piatok, 10. novembra 2006
 • ostatné podľa potreby

Cirkevné sviatky a sviatky slávené zriaďovateľom

 • pondelok, 4. septembra 2006 – Veni Sancte
 • streda, 27. septembra 2006 – sviatok patróna školy sv. Vincenta de Paul
 • piatok, 8. decembra 2006 – Nepoškvrnené počatie P. Márie
 • štvrtok, 17. mája 2007 – Nanebovstúpenie Pána
 • štvrtok, 7. júna 2007 – Najsvätejšie Telo a Krv Kristova (Božie Telo): riadne vyučovanie, sv. omša bude o 18:00
 • piatok, 29. júna 2007 – sv. Petra a Pavla, Te Deum

Poznámka: V prípade, že cirkevný sviatok je v deň školského vyučovania, škola ho slávi bohoslužbou o 9:00 hod. v kostole a ďalším spoločným školským programom.

Duchovné cvičenia a obnovy

Duchovné cvičenia pre pedagógov a zamestnancov

štvrtok, 9. novembra 2006 — nedeľa, 12. novembra 2006 (v Nitre)

Duchovné obnovy pre pedagógov a zamestnancov (celodenné)

január, marec, máj – dátum upresnený v mesačnom pláne

Duchovné obnovy pre žiakov

vianočná + veľkonočná (presný dátum uvedený v mesačnom pláne činnosti)

Porady

Klasifikačné porady

 • štvrťročnápondelok, 13. novembra 2006
 • polročnápondelok, 22. januára 2007
 • trištvrťročnápondelok, 23. apríla 2007
 • koncoročná
  • pre maturitný ročník 4-ročného gymnázia – streda, 16. mája 2007
  • pre ostatné ročníky – streda, 20. júna 2007

Pracovné porady

podľa potreby, dátum uvedený v mesačnom pláne činnosti

Ďalšie porady

 • úvodná pracovná porada: pondelok, 28. augusta 2006 o 10:00
  • školenie pracovníkov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, protipožiarnej ochrane
 • gremiálna porada riaditeľa školy: 1x týždenne (v stredu)
 • porady riaditeľov katolíckych škôl na Arcibiskupskom úrade: pracovné porady sa uskutočnia podľa potreby a budú vopred oznámené.

Zasadnutia predmetových komisií a metodických združení

 • september - aktualizácia úloh školského roka
 • november - zasadnutie
 • február - hodnotenie 1. polroka
 • jún - hodnotenie 2. polroka, príprava úväzkov, plánov na budúci školský rok

Rodičovské združenia

 • pondelok, 18. septembra 2006 – triedne aktívy
 • pondelok, 13. novembra 2006 – konzultačný deň
 • pondelok, 15. januára 2007 – triedne aktívy
 • pondelok, 23. apríla 2007 – konzultačný deň
 • pondelok, 7. mája 2007 – triedne aktívy pre 4. ročník 4-ročného gymnázia
 • pondelok, 11. júna 2007 – triedne aktívy

Stupne Spojenej školy sv. Vincenta de Paul

I. stupeň základnej školy

Zápis do 1. ročníka základnej školy

piatok, 9. februára 2007 + sobota, 10. februára 2007

Škola v prírode

máj — jún 2007 (pre žiakov 3. a 4. ročníkov)

 • október 2006 (2. až 4. ročník) a apríl 2007 (1. ročník) – plávanie
 • november 2006korčuľovanie pre 1.-4. ročník
 • január 2007Deň otvorených dverí pre deti z materských škôl II. bratislavského okresu
 • január/február 2007návšteva materských škôl v II. bratislavskom okrese, účasť na rodičovskom združení v materských školách v II. bratislavskom okrese
 • február 2007lyžovanie pre 1.-4. ročník
 • máj 2007medzinárodné meranie pre žiakov 4. ročníka – TIMSS/IEA – matematika a prírodné vedy

Osemročné gymnázium

 • prijímanie prihlášok od žiakov – do nedele, 1. apríla 2007 (prihlášku poskytne žiakovi jeho terajšia škola)
 • prijímacia skúška do prímyutorok, 5. júna 2007
 • odovzdanie návrhov úloh prijímacieho pokračovania do utorka, 22. mája 2007
 • zverejnenie pravidiel prijímacieho pokračovania: do pondelka, 19. marca 2007
 • odoslanie pozvánok na prijímaciu skúšku a rozhodnutí o prijatí bez prijímacej skúšky: do piatku, 18. mája 2007
 • organizačné pokyny k prijímaciemu pokračovaniu (harmonogram, učitelia, miestnosti): piatok, 1. júna 2007
 • program pre triedy a učiteľov na utorok 5. júna 2007: v piatok, 1. júna 2007
 • zasadnutie prijímacej komisie a zverejnenie výsledkov: streda, 6. júna 2007
 • odoslanie rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí: do pondelka, 11. júna 2007

Štvorročné gymnázium

 • Prijímacia skúška
  • 1. kolo sa uskutoční v dňoch pondelok, 7. mája 2007 a štvrtok, 10. mája 2007
  • 2. kolo: utorok, 12. júna 2007
 • príprava pravidiel prijímacieho pokračovania v pedagogickej rade školy: pondelok, 12. marca 2007
 • odovzdanie návrhov úloh prijímacieho pokračovania: do piatku, 13. apríla 2007
 • zverejnenie pravidiel prijímacieho pokračovania: do pondelka, 19. marca 2007
 • odoslanie pozvánok na prijímaciu skúšku a rozhodnutí o prijatí bez prijímacej skúšky (+ zverejnenie mien prijatých žiakov): do piatku, 20. apríla 2007
 • organizačné pokyny k prijímaciemu pokračovaniu (harmonogram, učitelia, miestnosti): pondelok, 30. apríla 2007
 • program pre triedy a učiteľov na dni prijímačiek (7.+10. mája 2007): piatok, 4. mája 2007
 • zasadnutie prijímacej komisie a zverejnenie výsledkov prijímacieho konania: piatok, 11. mája 2007
 • odoslanie rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí: do stredy, 16. mája 2007
 • Deň otvorených dverí na gymnáziu: pondelok, 11. decembra 2006 – vyučovanie sa končí 4. vyučovacou hodinou
 • január/február 2007lyžiarsky kurz pre 1. a 2. ročník štvorročného gymnázia

Skúšky a testy

Prijímacie skúšky

Pozri vyššie organizáciu prijímacích skúšok pre osemročné gymnázium a štvorročné gymnázium. Navštívte tiež špecializovanú webstránku venovanú prijímačkám na gymnázium.

Maturitné písomné skúšky

 • organizačné pokyny + program pre nematurantov: pondelok, 19. marca 2007
 • zo slovenského jazyka a literatúrypondelok, 26. marca 2007
 • z anglického jazykastreda, 28. marca 2007
 • z matematikypiatok, 30. marca 2007
 • z nemeckého jazykaštvrtok, 29. marca 2007
 • zo španielskeho jazyka – termín bude neskôr upresnený
 • generálna skúška zo slovenského jazyka a literatúryutorok, 3. apríla 2007

Maturitné ústne skúšky

Budú sa konať v dňoch pondelok, 28. mája 2007 — piatok, 1. júna 2007.

 • zverejnenie vysvetlenia vyhlášky o maturitných skúškach a odovzdanie tlačív prihlášok štvrtákom: do štvrtka, 14. septembra 2006
 • odovzdanie prihlášok na maturitné skúšky: do piatku, 29. septembra 2006
 • návrh predsedov a členov maturitných komisií: november 2006
 • odovzdanie prepracovaných maturitných zadaní na ústne maturitné skúšky: do piatku, 30. marca 2007
 • harmonogram maturitných skúšok: pondelok, 7. mája 2007
 • plán činnosti školy v maturitnom týždni: piatok, 18. mája 2007
 • kompletizácia triednych katalógov: do piatku, 25. mája 2007
 • akademický týždeň študentov 4. ročníkov: pondelok, 21. mája 2007 — piatok, 25. mája 2007
 • príprava maturitných miestností: štvrtok, 24. mája 2007 + piatok, 25. mája 2007
 • opravné maturitné skúškypondelok, 18. septembra 2006 + utorok, 19. septembra 2006

Testy Monitor pre žiakov 9. ročníkov ZŠ

Podujatia

Akadémie

 • štvrtok, 21. decemba 2006Vianočná akadémia školy, od 17:00 vo Veľkej sále Domu kultúry Ružinov
  (križovatka Ružinovskej a Tomášikovej ulice)

Stužkové slávnosti

 • 4.GA – sobota, 18. novembra 2006
 • 4.GB – piatok, 24. novembra 2006

Imatrikulácie pre 1. ročník gymnázia

piatok, 27. októbra 2006

Príprava úväzkov na budúci školský rok 2007/2008

 • zverejnenie ponuky voliteľných predmetov pre budúci 3. a 4. ročník 4-ročného gymnázia, rozdanie prihlášok: pondelok, 21. mája 2007.
 • odovzdanie prihlášok a prehľadu za triedu: do pondelka, 4. júna 2007
 • spracovanie prihlášok a zverejnenie zoznamu predmetov, ktoré sa pre malý záujem nemôžu zriadiť: do pondelka, 11. júna 2007
 • preprihlasovanie sa žiakov a odovzdanie upraveného prehľadu za triedu: do pondelka, 18. júna 2007
 • odovzdanie návrhu rozdelenia úväzkov za predmetové komisie: do pondelka, 25. júna 2007

Rôzne

 • do piatku, 15. septembra 2006: odovzdať žiadosti o oslobodenie z telesnej výchovy
 • do pondelka, 25. septembra 2006: odovzdať tematické plány za jednotlivé predmety (aj pre individuálne integrovaných žiakov)