Október – mesiac Ružencovej Panny Márie

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Počas tohto mesiaca sa pani vychovávateľky snažia deťom priblížiť Pannu Máriu- milujúcu mamku všetkých ľudí na celom svete.

A prostredníctvom nej aj modlitbu sv. ruženca, v ktorej je celý život, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.