Explore Your Earth (projekt Comenius, 2011-2013)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Od septembra 2011 sa naša škola zapojila do ďalšieho medzinárodného projektu Comenius pod názvom Explore Your Earth – Preskúmaj svoju Zem, zameraného na fotografovanie, na ktorom spolupracuje s partnerskými školami z 5 európskych krajín: Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Turecko. Projekt bude trvať dva školské roky. Koordinátorom projektu je turecká škola z mesta Uşak. V Bratislave na našej škole sa v novembri 2011 uskutočnilo úvodné medzinárodné stretnutie zástupcov všetkých partnerských škôl.

O projekte

PROJEKT COMENIUS využíva i skrátený názov "EYE=OKO". Hlavným cieľom tohto projektu je hlbšie vnímať svet okolo nás cez svet fotografie. Dominantné sú témy: občiansky a kultúrny život, každodenný život, voľná téma aj so zameraním na umeleckú fotografiu. Žiaci v nich predstavia kultúrne tradície, "farebnosť našej krajiny", identitu školy a tiež kresťanskú identitu. Naši žiaci, pedagógovia a školská komunita sa nielen predstavia iným krajinám, ale i spoznajú ostatné krajiny z mnohých aspektov cez fotografiu a zážitky. Dôležitou súčasťou projektu Comenius-Oko je i rozvoj jazykových zručností, informačno-komunikatívnych a technických zručností. Výrazné je i prepojenie s praktickým životom v mnohých oblastiach.

Ťažiskovými predmetmi je výtvarná výchova, výchova umením, umenie a kultúra, cudzie jazyky a informatika. Všestrannejšie zameranie projektu predpokladá i významnú účasť predmetov ako je geografia, občianska náuka, náuka o spoločnosti, dejepis/história a iné.

Hlavým koordinátorom v našej krajine je prof. J. Drančáková v spolupráci s Mgr. Ľ. Kmeťovou a s participujúcimi učiteľmi cudzích jazykov, príslušných predmetov. Odkaz: Personálne zabezpečenie projektu

PROJEKT COMENIUS má niekoľko etáp, mobilit.

Čo sme doteraz vytvorili? Aká bola naša činnosť?

Prvé medzinárodné stretnutie projektu Comenius – 22.–27. novembra 2011 v Bratislave

Privítali sme v našej krajine a škole učiteľov z Turecka, Španielska, Portugalska, Poľska, Rumunska a hlavného koordinátora projektu z Turecka.

Oboznámili sa s našou školou – žiaci (Štefunko, Wirthová) im predstavili slovenský školský systém, vytvorili a odprezentovali činnosť, aktivity a identitu našej školy. Hostia navštívili žiakov v triedach i v materskej škôlke. Spoznali históriu a život Bratislavy, navštívili Modru, Pezinok, Viedeň. Predstavili sme našim hosťom tradície, zvyky, jedlá cez predstavenie folklórného súboru Kremienok, modranskú majoliku, exkurziu do vinných pivníc, návštevu primátora Ružinova. Samozrejmosťou boli výstavy a múzea a školský "Ondrejský ples" s kultúrnym programom. Na pracovných stretnutiach prezentovala každá krajina svoju školu, krajinu a školský systém. Pani uč. Ľ. Kmeťová predstavila hosťom tvorbu žiakov v oblasti fotografie a experimentov s fotografiou. Viedla "photo-workshop" s témou "Emócie a hračky vo fotografiach", predstavila im prezentáciu žiakov "Messerschmidt – sochár emócii a barokovej Bratislavy" (z tvorby žiakov: Fillová, Hodorovská). Na pracovných sedeniach boli analyzované mobility, aktuálne témy a finálne výstupy projektu Comenius v nasledovnej etape.

Činnosť a tvorba žiakov v 1. etape projektu Comenius

 1. Tvorba vianočných pozdravov s kresťanskou identitou
 2. Tvorba novoročných pozdravov s následnou fotografickou úpravou a odoslaním do všetkých štátov Comenia. (viď v prílohe)
 3. Tvorba loga-Comenius
 4. Registrácia 50 žiakov a pedagógov na centrálne webstránky o tomto európskom projekte (www.eu-eye.com)
 5. Hlasovanie o najkrajšie logo, kde zvíťazilo logo Oskára Iždinského a do úzkeho výberu sa dostalo logo M. Hodorovskej.

Druhé medzinárodné stretnutie projektu Comenius – 6.–11. marca 2012 v Španielsku, Manzanares

Do Španielska odcestovali 7 najaktívnejší – starší žiaci s výukou španielskeho jazyka, koordinátorka projektu a uč. angl. jazyka – p. uč. J. Drančáková, uč.špan.jazyka – H. Mrocková, uč.vyv.,vyu.,umk – Ľ. Kmeťová.

Po prílete do mesta Manzanares sa naši žiaci ubytovali v španielskych rodinách. Boli sme najpočetnejšou skupinou.

V prvý deň sme sa zoznámili so žiakmi a školou. Privítali nás v tradičných krojoch a tradičným jedlom. Ukázali nám svoju "comeniovskú tvorbu a výstavky pre každú krajinu". Boli krásne pestré s fantáziou. Nasledujúci deň sme absolvovali exkurziu po meste a pamiatkách, privítal nás primátor mesta. Osviežením bolo múzeum slávneho módneho návrhára Piňa. Zaujímavá bola i exkurzia do vinárskeho závodu. Naši žiaci sa zúčastnili na vyučovaní a absolvovali rodinné akcie individuálne i spoločne s pedagógmi. Celodenný výlet po pamiatkách Madridu a slávneho múzea umenia "Prado" nám dali zabrať. Pastvou pre oči bolo i ďalšie historické mesto 3 kultúr – Toledo. Naše fotoaparáty sa odmlčali až večer po vybití bateriek. Cesty autobusom boli veselé, plné spevu a priateľských debát žiakov zo 6 krajín. Pracovné sedenia v škole boli obohacované degustáciou španielskych jedál v štýlových zariadeniach mesta. Večer v divadle nám spestrili žiaci folklórom a temperamentnými tancami. Svoju šikovnosť preukázali i naši žiaci nielen na vyučovaní, ale i v španielskom tanci na vystúpení v mestskom veľkom divadle. V nedeľu nás veriaci mesta privítali na sv. omši, kde Božie slovo prečítala p. uč. Mrocková a kde sme sa zoznámili s rehoľnými sestričkami kontemplovanej rehole. So silnými emóciami, bohatými zážitkami i so slzou na tvári sme opúšťali priateľov Coménia a slnečné Španielsko. Superlatívy ostali v každom z nás a s novými úlohami i množstvom fotografii sme s Božou pomocou pricestovali do studenej, nočnej Bratislavy (viď príloha fotografii).

Aké úlohy nás čakajú po 2. stretnutí projektu Comenius?

Témy fotosúťaže sú:

 1. zima, kultúrny a občiansky život
 2. každodenný život
 • Usporiadať kurz umeleckej fotografie.
 • Pripraviť pracovnú cestu do Poľska v termíne 1.- 6. júna 2012.

Tretie medzinárodné stretnutie projektu Comenius – 1.- 6. júna 2012 v Poľsku

Plán aktivít na ďalšie obdobie:

 1. stiahnuť fotky na webstránku na tému Každodenný život
 2. hlasovanie o najlepšiu fotografiu na tému Každodenný život
 3. vyplnenie priebežnej správy pre Národnú agentúru

Zaujímavé odkazy

Správy z pracovných stretnutí v zahraničí

Skrátená adresa tejto webovej stránky