Deň otvorených dverí 2015

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

right|thumb|425px|Pozvánka na Deň otvorených dverí 2015 v utorok 10. marca.

Program Dňa otvorených dverí 2015 (utorok 10. marca)

od 9:00 (2. vyučovacia hodina)

 • uč. č. 43 — VIII.OA – riadne vyučovanie
 • uč. č. 42 — voľná
 • uč. č. 41 — kaviareň pre rodičov – info o škole
 • uč. č. 40 — cvičné testy
 • uč. č. 39 — MAT s II.OA (Tehlárová)
 • uč. č. 38 — V.OA – NEJ (Zuskinová)
 • uč. č. 37 — VIII.OB – riadne vyučovanie
 • uč. BIO — pokusy z FYZ, CHEM, BIO: VII.OA – pokusy z FYZ (Brédová), VII.A – živé zvieratká (Ďuricová)
 • uč. TSV — riadne vyučovanie

od 10:00 (3. vyučovacia hodina)

 • uč .č. 43 — IV.OA – ŠPJ (Mrocková)
 • uč. č. 42 — IV.OA – ANJ (Drančáková)
 • uč. č. 41 — kaviareň pre rodičov – info o škole
 • uč. č. 40 — cvičné testy
 • uč. č. 39 — I.OA – SJL (Vajčiová)
 • uč. č. 38 — V.OA – MAT (Brédová)
 • uč. č. 37 — VIII.OB – riadne vyučovanie
 • uč. BIO — pokusy z FYZ, CHEM, BIO: V.A – živé zvieratká (Ďuricová), p. uč. Miklová – pokusy z CHEM
 • uč. TSV — riadne vyučovanie

od 11:00 (4. vyučovacia hodina)

 • uč. č. 43 — voľná
 • uč. č. 42 — IV.OA – ANJ (Drančáková)
 • uč. č. 41 — kaviareň pre rodičov – info o škole
 • uč. č. 40 — cvičné testy
 • uč. č. 39 — SJL – II.OA – sr. Lívia
 • uč. č. 38 — IV.OA – NEJ (Hellingerová)
 • uč. č. 37 — maturanti – riadne vyučovanie
 • uč. BIO — pokusy z FYZ, CHEM, BIO, p. uč. Ďuricová – živé zvieratká, VIII.A – pokusy z fyziky (Brédová)
 • uč. TSV — riadne vyučovanie

Na chodbe:

 • premietanie videí a fotografií z akcií školy
 • p. uč. Pažík – letecké modely

Informácie o Spojenej škole sv. Vincenta de Paul, Bratislava

Zameranie: osemročné gymnázium – posilnené vyučovanie cudzích jazykov (od prímy anglický jazyk a nemecký jazyk)
povinný predmet – rímskokatolícke náboženstvo

Prijímacie pohovory: matematika, slovenský jazyk a literatúra
Plánovaný počet tried v školskom roku 2015/2016:
Osemročné gymnázium – 1 trieda – 30 žiakov
V školskom roku 2014/2015 navštevuje našu školu 646 žiakov, z toho gymnázium navštevuje 196 žiakov.

Študentom sú k dispozícii 2 telocvične, posilňovňa, počítačové miestnosti, učebňa biológie, rekonštruuje sa učebňa fyziky a chémie, kaplnka, školský bufet, automat na teplé nápoje, automat na mliečnu desiatu, školská jedáleň. Každý žiak má bezplatný prístup na internet (aj Wi-Fi pre vlastné mobilné prístroje), môže mať zriadenú e-mailovú schránku.

Ako cirkevná škola sa staráme o duchovnú formáciu našich žiakov prostredníctvom duchovných obnov, rôznych pútí na Slovensku aj v zahraničí. V škole je žiakom k dispozícii školský kaplán.

V rámci medzinárodných projektov sa študenti zúčastňujú na výmenných pobytoch a prostredníctvom internetu navzájom komunikujú so študentmi partnerských škôl z okolitých i vzdialenejších krajín.

Žiaci gymnázia majú možnosť zúčastniť sa lyžiarskeho kurzu.
Na škole v aktuálnom školskom roku navštevujú študenti 17 záujmových krúžkov s rôznym zameraním. Študenti môžu vyjadriť svoje názory prostredníctvom Žiackej školskej rady, ktorá sa pravidelne stretáva.

Pravidelne v októbri sa pre študentov prímy koná imatrikulácia.
Študenti majú možnosť zapájať sa do športových, umeleckých a vedomostných súťaží, v ktorých doteraz obsadzovali popredné miesta.
Taktiež sa organizuje pre študentov študentský školský ples.

Riaditeľstvo

Podmienky prijatia do štúdia od školského roka 2015/16

Prehľad dôležitých termínov

center|thumb|800px|Prehľad dôležitých termínov súvisiacich s prijímaním do štúdia od školského roka 2015/16. ([http://vdp.sk/wiki/sklad/4/4f/Prijimacky_na_gymnazium-dolezite_terminy_2015.jpg V plnej veľkosti.])

Fotoalbum z Dňa otvorených dverí 2015

Súvisiace webstránky

Skrátená adresa tejto webovej stránky

dod.vdp.sk