vincentdepaul.sk:Poruchy a vylepšenia stránok

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Prosíme návštevníkov našich stránok na vincentdepaul.sk, aby na túto stránku zaznamenali akúkoľvek nefunkčnosť stránok, s ktorou sa stretnú pri surfovaní na vincentdepaul.sk. Poruchu alebo nefunkčnosť sa budeme snažiť čo najskôr odstrániť.

Čiže táto stránka má slúžiť ako zbierka, zoznam „bugov“ (= nefunkčností, porúch) na serveri vincentdepaul.sk.

Ak chceš pridať ďalšiu poruchu do zoznamu na tejto stránke, je to jednoduché! Stačí kliknúť na link upraviť vedľa nadpisu ďalšia porucha a v okne, ktoré sa otvorí, prosím popíš poruchu, ktorú si na našich stránkach zbadal(a). (Samozrejme, slová ďalšia porucha môžeš pritom nahradiť stručným titulkom pre poruchu, ktorú nahlasuješ.)

Ak si myslíš, že by si vedel(a) niektorú z nižšie uvedených porúch odstrániť, prosím pošli nám email na adresu admin@vdp.sk. Budeme vďační za každú pomoc od dobrovoľníkov.

Ďakujeme všetkým, ktorí tu budú zaznamenávať poruchy stránok aj svoje želania a tým prispejú ku skvalitňovaniu našich stránok!

Zoznam porúch a nefunkčností

Ikonky externých linkov

Pri používaní Internet Explorera vo verziách 5.x a 6.x sa mini-ikonky upozorňujúce na externý link (čiže napravo od linku umiestnené malé svetlomodré štvorčeky so šípkou smerujúcou nahor doprava, pozri prvý riadok ďalšieho odseku) nie vždy zobrazujú tam, kde majú, čiže napravo od linku. V Internet Exploreri vo verziách 5 a 6 po niektorých externých linkoch nenasleduje ikonka externého linku, ale prázdne miesto, akoby medzera v texte... Ikonku externého linku buď nevidno vôbec, alebo je zapatrošená niekde na okraji stránky a vidno z nej iba torzo.

Ide o chybu v zobrazovaní CSS štýlov verziami IE 5 a 6, pretože Opera, Firefox aj najnovšia verzia IE (7.x) zobrazujú všetky ikonky externých linkov správne. --Admin 15:18, 6. august 2006 (CEST)

Navigačné menu v cudzích jazykoch

Kto si prepne vo svojom konte preferovaný jazyk zo slovenčiny na nejaký iný jazyk (napr. na angličtinu, ale k dispozícii sú desiatky ďalších jazykov...), tomu sa v ľavom navigačnom menu zjavia čiastočne nezrozumiteľné výrazy a skratky... Po kliknutí na jednotlivé položky ľavého neslovenského navigačného menu (čiastočne sa týka aj neslovenského menu na hornom a dolnom okraji stránok) môže dôjsť k prekvapeniam a návštevník skončí inde, ako predpokladal... Spôsobené je to tým, že slovenský jazykový konfiguračný súbor pre MediaWiki v nami používanej verzii 1.6.8 sme si značne upravili. Tie isté úpravy bude potrebné analogicky vykonať i v jazykových konfiguračných súboroch pre ostatné desiatky dostupných jazykov... čo nie je ťažké, ale pri množstve dostupných jazykov časovo náročné, takže úpravu navigačného menu pre jednotlivé jazyky zatiaľ odkladáme na neskôr. (Uvítame pomoc dobrovoľníkov, ktorí by upravili konfiguračné súbory iných jazykov analogicky podľa slovenského jazykového konfiguračného súboru.) --Admin 15:52, 6. august 2006 (CEST)

Skloňovanie slovenských slov po číslach 2, 3, 4

Momentálne nám softvér nesprávne skloňuje slovenské podstatné mená po číslach 2, 3 a 4. Napríklad sa tu na vincentdepaul.sk môžeme stretnúť so slovnými spojeniami 2 stránok, 3 stránok, 4 stránok namiesto správnych slovných spojení 2 stránky, 3 stránky, 4 stránky.

Problém sa dá vyriešiť zakomponovaním funkcie LanguageSk::convertPlural do jazykového konfiguračného súboru LanguageSk.php. Popis funkcie je tu, ale zatiaľ sme sa z časových dôvodov nedostali k zaktivovaniu tejto funkcie na vincentdepaul.sk. Zaktivovať sa dá analogicky podľa zaktualizovaných slovenských jazykových konfiguračných súborov LanguageSk.php a MessagesSk.php v inštalačnom balíku (momentálne) najnovšej verzie MediaWiki 1.7.1.

vincentdepaul.sk zatiaľ nemôže upgradovať z nami používanej verzie 1.6.8 na 1.7.1, pretože na serveri zatiaľ stále používame verziu PHP 4.4.1, kým MediaWiki 1.7.1 si vyžaduje PHP vo verzii 5.x. --Admin 22:54, 6. august 2006 (CEST)

Lámu sa medzijazykové linky, ak je v názve stránky lomka

Ak je v názve webstránky lomka a k takejto stránke je pridaný link na jazykovú verziu, tento link bude mať nesprávny, odseknutý názov. Viď napríklad stránku o projekte Generation siX, v ktorej názve sme lomku v slovnom spojení šk. roku 2005/6 museli zameniť za spojovník, čiže šk. roku 2005-6. Inak by totiž nefungovali medzijazykové linky na anglickú a nemeckú verziu tejto stránky. --Admin 22:36, 10. august 2006 (CEST)

Chybové hlásenie po kliknutí na meno kategórie

Po kliknutí na meno kategórie, ktorá ešte nemá vytvorený popis na vlastnej webstránke, sa pod nadpisom Náhľad zjaví červeným zvýraznené chybové hlásenie Náhľad tejto stránky momentálne nie je k dispozícii..., hoci neexistuje dôvod pre zobrazenie chybového hlásenia. Stránka sa dá bežne editovať a uložiť. Pre ilustráciu chyby si preklikaj zoznam kategórií webstránok: pri tých kategóriách, ktorých webstránky sú momentálne ešte prázdne, sa po kliknutí na názov kategórie zobrazí vyššie spomínané nepotrebné chybové hlásenie. --Admin 17:36, 6. august 2006 (CEST)

Spôsob zobrazenia jednotlivých druhov príloh v Galérii príloh

Nedarí sa nám dosiahnuť, aby Galéria príloh obsahovala a zobrazovala iba obrázkové prílohy, ale nie dokumenty alebo zipové archívy... Možno sme trocha poplietli nomenklatúru možných príloh v našej wiki...? --Admin 01:48, 7. august 2006 (CEST)

Alebo, keď už sa teda v galérii zobrazujú všetky druhy príloh (čo je asi aj dobre), ako docieliť, aby každý typ prílohy mal svoju ikonku a nie iba prázdny biely obdĺžnik??? Napríklad PDF prílohy svoju ikonku majú, ale pri ZIP súboroch je zatiaľ prázdny obdĺžnik... --Admin 21:18, 12. august 2006 (CEST)
Nadpisy Obsah, skryť, odkryť zostávajú v slovenčine

Keď si návštevník stránok v Nastaveniach prehodí menu na iné ako slovenské, síce dôjde k úspešnému preloženiu všetkých položiek menu, ale s jednou výnimkou: nadpisy Obsah a skryť (alternatívne odkryť) sa naďalej zobrazujú v pôvodnej slovenčine. Nepomôže ani vyčistenie vyrovnávacej pamäte (cachu) prehliadača. Príčina bude zrejme v tom, že ide o javascriptový prvok webstránok a zrejme na strane servera pretrváva najdlhšie v pamäti a nedokáže pohotovo zareagovať na voľbu jazyka menu zo strany návštevníka. Netušíme, ako by sa tento problém dal ošetriť a slová Obsah, skryť, odkryť sa prekladali okamžite spolu so zvyškom stránok... --Admin 17:36, 6. august 2006 (CEST)

"Anonymous user" v emailových notifikáciách

Ak si návštevník nechá posielať emailové notifikácie o zmenách na vybraných webstránkach a jednu z takýchto webstránok upraví anonymný návštevník, tento je v emailovej notifikácii označený ako anonymous user, hoci zvyšok emailovej notifikácie je kompletný v slovenčine. Nepodarilo sa nám zatiaľ nájsť žiaden string v konfiguračných jazykových súboroch (ani v slovenskom súbore, ani ekvivalentný string v anglickom jazykovom súbore), kde by sa označenie anonymous user dalo pre emailové notifikácie preložiť do slovenčiny. --Admin 17:59, 6. august 2006 (CEST)

Jazykové verzie nie sú externé!

Ikonky upozorňujúce na externý link sa omylom zobrazujú pri všetkých jazykoch uvádzaných v sekcii Jazykové verzie na tých webstránkach, ktoré existujú vo viacerých jazykoch. Ide o chybu v Classic vzhľade nami používaného softvéru MediaWiki vo verzii 1.6.8 a asi s tým nič nenarobíme, ak chybu nenapravia samotní autori softvéru a vzhľadu Classic... Ak si stránky vincentdepaul.sk v Nastaveniach prepnete do vzhľadu MonoBook (používaného vo Wikipédii), problém zmizne, čiže ide o problém týkajúci sa iba vzhľadu Classic, ktorému dávame prednosť na vincentdepaul.sk. --Admin 15:18, 6. august 2006 (CEST)

Externé interwiki linky nie sú rozlišované od interných

Ikonky upozorňujúce na externý link sa omylom nezobrazujú pri interwiki linkoch vo vnútri textu stránok. Ilustráciu nájdete v tejto verzii nášho Pieskoviska. (A tu sa nám tiež hneď pohotovo omylom zobrazuje ikonka externého linku... ;-) --Admin 15:18, 6. august 2006 (CEST)

Firefox v adresovom riadku nevie rozlúštiť mäkčene

Ak používaš Firefox (napríklad vo verzii 1.5) a vypisuješ do adresového riadku adresu niektorej z našej wikistránok a táto adresa obsahuje mäkčene, napríklad ak hľadáš webstránku žiačky Želmíra Čučoriedková, čiže vincentdepaul.sk/skola/Želmíra_Čučoriedková, vtedy Firefox nesprávne rozlúšti slovenské mäkčene a namiesto u Želmíry Čučoriedkovej skončíš na chybovom hlásení o neexistujúcej stránke... Opera ani Internet Explorer tento problém nemajú a mäkčene fungujú aj v adresovom riadku. Pravdaže, keď sa už nachádzaš na našich wikistránkach a nevyťukávaš adresu manuálne do adresového riadku, ale už surfuješ medzi stránkami, vtedy funguje na 100% aj Firefox, vrátane všetkých stránok, ktoré majú v názvoch mäkčene a dĺžne. --Admin 15:28, 6. august 2006 (CEST)

ďalšia porucha
ďalšia porucha
ďalšia porucha

Želania pre vylepšenie funkčnosti stránok

Do tejto sekcie sme pre zmenu umiestnili takzvaný wish-list. Čiže ak ti chýba na webstránkach vincentdepaul.sk nejaká funkčnosť, ktorú by si si želal(a), prosím napíš ju sem do zoznamu želaní.

Stačí kliknúť na link upraviť vedľa nadpisu moje želanie a do okna, ktoré sa otvorí, prosím popíš tú funkčnosť, ktorú si želáš, aby sme na našich stránkach zaviedli. (Slová moje želanie pritom môžeš nahradiť stručným titulkom, ktorý vystihne tvoje želanie.) Budeme sa ti snažiť želanie čo najskôr splniť.

moje želanie
moje želanie
moje želanie

Plány pre WIKI stránky

Administrátori stránok vincentdepaul.sk tiež majú svoje plány, ako naše wiki stránky vylepšiť. Zoznam plánovaných vylepšení uvádzame v tejto sekcii.

Ak máš k našim plánom komentár alebo kritiku, budeme radi, ak ich pošleš do diskusie k tejto stránke! Môžeme tvoje pripomienky rozdebatovať a naše plány prípadne aj pozmeniť, aby sme vyhoveli želaniam návštevníkov stránok...

Ak nám vieš pomôcť pri uskutočňovaní týchto plánov (čiže trúfaš si uskutočniť tieto vylepšenia, úpravy zdrojového kódu atď.), prosím pošli nám email na adresu admin@vincentdepaul.sk. Pomoc dobrovoľníkov vždy vítame, lebo nám umožňuje rýchlejšie skvalitňovať obsah, dizajn aj funkčnosť webstránok na vincentdepaul.sk.

Boli by sme radi, keby po kliknutí na ikonku v ľavom hornom rohu každej wiki stránky bol návštevník presmerovaný na úvodnú webstránku vincentdepaul.sk. Žiaľ, miesto toho je presmerovaný iba na úvodnú wiki stránku Vitajte. Ako sa dá adresa asociovaná s logom meniť pre vzhľad MonoBook, vieme, ale ako sa dá zmeniť pre nami používaný vzhľad Classic, sa nám žiaľ zatiaľ nepodarilo zistiť. --Admin 15:18, 6. august 2006 (CEST)

Pridanie vodorovných čiar do ľavého navigačného menu

Síce sa nám podarilo rozšíriť ľavé navigačné menu o ďalšie položky, ale nedarí sa nám ľavé navigačné menu prehľadnejšie rozdeliť pomocou vloženia ďalších vodorovných čiar. Väčšinou sa odporúča upravovať ľavé navigačné menu prostredníctvom stránky MediaWiki:Sidebar, toto však u nás vo verzii MediaWiki 1.6.8 má nulový účinok a aj to rozšírenie ľavého navigačného menu, ktoré sa nám už podarilo dosiahnuť, sme museli robiť pomocu interného a ešte k tomu anglického konfiguračného súboru Messages.php... --Admin 18:42, 6. august 2006 (CEST)

Podpora matematických vzorcov LaTeX

Matematické vzorce LaTeX zatiaľ zrejme na našom serveri nie sú podporované. (Pozri túto verziu pieskoviska.) Dostatočne otestovať by to mohli napríklad vyučujúci matematiky na našej škole. Plánujeme doinštalovať plnú podporu pre LaTeX. --Admin 08:22, 7. august 2006 (CEST)

Upgrade na MediaWiki 1.7x a PHP 5

Náš skvelý poskytovateľ webpriestoru, floridské aligátory, nám dnes ráno na našu žiadosť nainštaloval na server novšiu verziu PHP 5. To znamená, že budeme môcť upgradovať (hneď, ako si na to nájdeme čas...) z MediaWiki 1.6.8 na momentálne najnovšiu verziu 1.7.1. (Zatiaľ využívame PHP 4.) --Admin 09:35, 23. august 2006 (CEST)

Premenovanie registrovaných autorov

Rozšírenie RenameUser bude pre nás zrejme nevyhnutným doplnkom – avšak nie je nám jasné, kde ho môžeme zohnať pre nami používanú verziu MediaWiki 1.6.8. (Na verziu MediaWiki 1.7x zatiaľ upgradovať nemôžeme, pretože si vyžaduje PHP vo verzii 5, kým na našom serveri je zatiaľ stále iba PHP 4.4.1.) --Admin 22:03, 8. august 2006 (CEST)

Úprava linkov na spodnom okraji stránok

Radi by sme upravili linky na spodnom okraji každej wiki stránky. Momentálne tam máme Vitajte | Mapa stránok | Najnovšie úpravy | okienko pre vyhľadávanie atď. Radšej by sme tam však mali Vitajte | Portál GaZŠ | Mapa stránok | okienko pre vyhľadávanie atď. Radi by sme tiež zrušili povinné zalomenie riadku medzi linkmi Súvisiace úpravy a Presuň stránku. (Link Presuň stránku sa zobrazí po prihlásení na stránku, avšak je zalomený v novom riadku, čo sa nám nepáči.) Zápasili sme so zdrojovým kódom v patričnom PHP súbore, žiaľ sa nám nepodarilo docieliť želanú zmenu organizácie linkov na spodku stránok... Uvítame radu alebo pomoc. --Admin 17:46, 6. august 2006 (CEST)

Rozšírenie kódu PageProtection

Snažili sme sa nainštalovať skvelé rozšírenie kódu MediaWiki nazvané PageProtection (vo verzii 1.4). Žiaľ, pre momentálne na našom serveri nainštalovanú verziu MediaWiki 1.6.8 sa to nepodarilo a pre novšiu verziu toto rozšírenie zatiaľ neexistuje.

PageProtection umožňuje pri editovaní ktorejkoľvek wiki stránky používať tagy <protect> a </protect>, čím sa stane text na danej webstránke prístupný pre úpravy alebo zobrazenie iba tým návštevníkom stránok alebo skupinám návštevníkov, ktoré určí samotný autor.

Podľa inštrukcií sme si najprv vyrobili patch pre našu verziu 1.6.8. Žiaľ, po jeho inštalácii sa prejavila chyba popísaná tu (užívateľ Faterson 10:35, 6 August 2006 / UTC). Ak by nám niekto vedel pomôcť problém na riadku 24 uvedeného PHP súboru vyriešiť, boli by sme vďační! --Admin 14:58, 6 august 2006 (CEST)

Dostali sme email od autora patchu pre verziu 1.6.8, ktorý nám poradil ošetriť problém zapracovaním tejto zmeny na riadku 123 súboru PageProtection.php:
 } else {
-     $err = new ErrorHandler($protect->mAccess, null);
+     $null = null;
+     $err = new ErrorHandler($protect->mAccess, $null);
      return $err->stopEditing();
 }
(Z časových dôvodov sme sa k vyskúšaniu tejto opravy zatiaľ nedostali.) --Admin 16:46, 12. august 2006 (CEST)
Antispamové rozšírenia Bad Behaviour a SpamBlacklist

Antispamové rozšírenia Bad Behaviour (inštrukcie pre inštaláciu) a SpamBlacklist by pre naše wiki stránky zrejme takisto boli užitočné. --Admin 22:03, 8. august 2006 (CEST)

Spoločné zalogovanie pre wiki stránky, diskusné fórum a fotogalériu

Boli by sme radi, keby sa naši návštevníci museli zalogovať iba jeden raz pri návšteve servera vincentdepaul.sk: teda aby im to isté prihlasovacie meno a heslo platilo pre wiki stránky, pre diskusné fórum aj pre fotogalérie.

Takúto integráciu sa v najbližších týždňoch chystáme uskutočniť pre naše diskusné fórum (phpBB) a naše nové fotogalérie (Coppermine), kde údajne integrácia užívateľských mien a hesiel bude fungovať bez problémov.

S integráciou s wiki stránkami (čiže so softvérom MediaWiki) sú však zatiaľ problémy. Pokusne sme už mali nainštalované riešenie ponúkané tu, avšak výsledkom bolo, že prihlásiť na wiki stránky sa mohli len tí členovia diskusného fóra phpBB, ktorí vo svojom prihlasovacom mene nemali mäkčeň ani dĺžeň... Takú nedokonalú integráciu sme samozrejme museli zrušiť... Problémy s integráciou MediaWiki a phpBB hlásia aj ďalší užívatelia neanglických diskusných fór.

Vedľajší a menší problém je, že aj pri úspešnej integrácii užívateľov MediaWiki a phpBB nepoužívajú oba programy tie isté „koláčiky“, teda cookies. To znamená, že síce by platilo jedno prihlasovacie meno a heslo pre MediaWiki aj phpBB, ale prihlasovať by sa návštevníci stránok aj tak museli dvakrát – do každého typu webstránok osobitne. --Admin 18:42, 6. august 2006 (CEST)

Globálne emailové notifikácie?

Boli by sme radi, keby existovala voľba nechať si zasielať emailom upozornenia nielen na zmeny na vybraných stránkach vincentdepaul.sk, ale dostávať emailom upozornenie pri akejkoľvek zmene na akejkoľvek stránke. Toto zrejme zatiaľ softvér MediaWiki neumožňuje. --Admin 18:42, 6. august 2006 (CEST)

RSS kanál pre všetky úpravy?

V podobnom duchu by sme boli radi, keby RSS kanál našich wiki stránok rozosielal správy o všetkých úpravách, ktoré sa odohrávajú na našich stránkach – nielen správy o novo vytváraných wiki stránkach. --Admin 00:45, 12. august 2006 (CEST)

Ikonky ukazujúce typ súboru na stiahnutie

Ide o špeciálne šablóny pre softvér MediaWiki, vďaka ktorým sa v texte webstránok pri linkoch na stiahnutie objavuje aj ikonka typu súboru, ktorý je ponúkaný na stiahnutie. Momentálne totiž nevidno na prvý pohľad, či sa za linkom na stiahnutie skrýva napríklad dokument Wordu, tabuľka Excelu, hudobná nahrávka alebo video... Ak by sa vedľa linku na stiahnutie vždy zobrazila aj ikonka typu súboru, bolo by to prehľadnejšie. Návod na zostrojenie šablón, ktoré u nás plánujeme aktivovať, je dostupný tu.--Admin 18:42, 6. august 2006 (CEST)

Umožniť písať príspevky na stránky vo WYSIWYG editore?

Uvažujeme nad tým, či neumožniť písať príspevky na naše wiki stránky vo WYSIWYG editore. To je taký typ editora ako napríklad Word, kde ak je slovo napísané tučným písmom, už pri úprave textu ho aj naozaj vidíš napísané tučným písmom, a nevidíš ho napísané '''takto''' ako pri úprave textu na wiki stránkach. (Ak používaš štandardný editor softvéru MediaWiki.)

Je to však kontroverzná otázka. Pokúsiť by sme sa mohli napríklad o integráciu WYSIWYG editora FCKeditor, avšak idú o ňom referencie, že sa so softvérom MediaWiki, ktorý je motorom našich wiki stránok, dá integrovať iba nedokonale a že občas jeho použitím dôjde k neželanému narušeniu úpravy už existujúcich textov... Predbežne si preto vystačíme aj bez WYSIWYG editora. --Admin 22:03, 8. august 2006 (CEST)