Medovníčky PDF Print E-mail

Rodičia, starí rodičia, nadšenci aj ochotníci, zapojme sa všetci do pečenia a získajme tým financie pre našu škôlku!

Blíži sa čas adventu a s tým spojená aj naša tradičná akcia  Adventný predaj medovníčkov

6. ročník dobročinného predaja vianočného pečiva, ozdôb a pohľadníc vo farnostiach Bratislava-Prievoz a Vrakuňa pre potreby MŠ Sv. Vincenta de Paul sa uskutoční dňa 4. decembra 2016

Výťažok z tohto dobročinného predaja bude použitý na nové plastové okná.

Milí rodičia, určite ste si všimli, že OZ IRR postupne vymieňalo staré drevené okná na plastové a v lete prebehla aj výmena podláh na chodbách aj v jedálni MŠ. V priebehu budúceho týždňa sa budú vymieňať okná aj v triede Motýlikov. Aby sme dosiahli výmenu všetkých okien na budove MŠ, potrebujeme ešte ďalších približne 2 000 eur.
Časť z výťažku sa venuje farnosti Bratislava Prievoz ako poďakovanie za poskytnutú možnosť získať financie týmto spôsobom.

Táto skvelá akcia sa nemôže uskutočniť bez vašej pomoci, milí rodičia!

 Stačí, ak sa zapojíte do hociktorej z týchto činností (alebo do viacerých):

 -         napečiete medovníčky alebo iné suché vianočné pečivo, vyrobíte vianočné ozdoby a prinesiete ich do škôlky od 28.11. do 1.12. vrátane

-          budete baliť balíčky z napečených koláčikov v termíne 1.12. (štvrtok) od 9.00  alebo 2.12. (piatok) od 15.00 v priestoroch MŠ

-          budete predávať nachystané balíčky a ostatné vianočné vecičky pred kostolom sv. Vincenta de Paul 4.12. a vo Vrakuni 11.12.

 Svoju chuť zapojiť sa do tejto akcie, prosím, potvrďte v tabuľke.