irr.vdp.sk
Učíme sa v prírode – ekoučebňa PDF Print E-mailV školskom roku 2018/2019 sa nám podarilo získať grant vo výške 5000 euro od ČSOB nadácie na náš projekt pod názvom „Učíme sa v prírode - ekoučebňa“. Predmetom tohto projektu bola revitalizácia druhého betónového kruhu - pôvodne brodiska (prvý bol „zrekonštruovaný“ už skôr a vznikol z neho altánok) nachádzajúceho sa na našom škôlkarskom dvore, ktorý bol v pôvodnom stave nielen nevzhľadný, ale začínal byť aj nebezpečný pre deti. Sme veľmi radi, že sa nám z grantu ČSOB nadácie podarilo tento betónový kruh prestrešiť, čím vznikol na dvore ďalší elegantný altánok, ktorý bude používaný ako ekoučebňa na rôzne edukačné aktivity, na prácu s prírodnými materiálmi a pozorovanie prírody počas celého školského roka. Počas horúcich dní poskytne tieň, v nepriaznivom počasí ochráni pred dažďom a snehom. Umožní dlhší pobyt na čerstvom vzduchu pre všetky deti MŠ v priebehu dňa. Samozrejme okrem vyučovacieho procesu ho budeme môcť využívať aj pri našich jesenných a jarných brigádach a ostatných rodinných programoch organizovaných materskou školou v spolupráci s občianskym združením Iniciatíva rodičov Ružinova. 
Príspevok do OZ IRR PDF Print E-mail

Povinný príspevok rodičov do OZ IRR odsúhlasený na plenárnom rodičovskom združeni: 100,00 €/dieťa/rok. Výška príspevku je pre 1. dieťa z rodiny, ktoré navštevuje MŠ. Na druhé dieťa je príspevok 50 %, t.j. 50 €. Na 3. dieťa v rodine, navštevujúce MŠ je príspevok 20 %, t.j. 20 €. Príspevok treba uhradiť do konca októbra príslušného školského roka, ak je príspevok hradený jednorázovo. Uvedenú sumu uhraďte na doleuvedené číslo účtu.

Č. účtu OZ IRR: SK44 0200 0000 0027 7117 9351
Pozn.: meno dieťaťa, príspevok na MŠ