Vznik, poslanie a činnosť školy

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Verzia z 04:13, 1. september 2006, ktorú vytvoril Admin (diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Prvou cirkevnou školou v okrese Bratislava II sa v roku 1994 stala naša základná škola (dnes súčasť Spojenej školy sv. Vincenta de Paul). Vznikla na základe iniciatívnych podnetov z radov rodičov 176 detí v súčinnosti s katolíckym farským úradom v Prievoze. Na základe tohto rozhodnutia Arcibiskupský úrad v Trnave dňa 16. 3. 1994 vydal zriaďovaciu listinu číslo 1095/94.

Slávnostné otvorenie základnej školy bolo 1. septembra 1994. Škola vtedy mala 8 tried – 179 žiakov, 16 pedagógov a 3 vychovávateľov. V roku 1998 bola založená Základná umelecká škola sv. Cecílie, ktorá až do roku 2005 sídlila v budove našej školy. Od septembra 2001 bolo do siete škôl zaradené aj štvorročné Gymnázium sv. Vincenta de Paul. Znamená to, že pod jedným zriaďovateľom v jednej budove pôsobili tri samostatné subjekty. 1. júla 2003 sa základná škola a štvorročné gymnázium zlúčili do jedného právneho subjektu: Gymnázia a základnej školy sv. Vincenta de Paul. 1. septembra 2006 bola škola premenovaná na Spojenú školu sv. Vincenta de Paul. Od školského roka 2007/2008 pribudne na škole aj osemročné gymnázium.

Ďalšími samostatnými organizačnými zložkami našej školy sú Školský klub detí a Školská jedáleň.

V školskom roku 2005/2006 mala naša škola celkovo 29 tried, 735 žiakov, 59 pedagógov, 8 vychovávateliek a 15 nepedagogických zamestnancov. Podľa počtu žiakov bola druhou najväčšou katolíckou školou na Slovensku. Zameraním ide o školu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov: od 3. ročníka ZŠ anglický jazyk, od 7. ročníka nemecký jazyk a od 2. ročníka štvorročného gymnázia španielsky jazyk. Škola je koedukovaná, otvorená pre všetky deti, teda aj pre deti z rodín s iným vierovyznaním alebo bez vyznania.

So Spojenou školou sv. Vincenta de Paul spolupracuje susediaca škola s umeleckým zameraním: Základná umelecká škola sv. Cecílie. Obe školy sú úzko prepojené školským klubom detí, učiteľmi, ktorí vyučujú na cirkevných školách a jednotným kresťanským duchom. Sme súčasťou projektu integrovanej školy: zriadením gymnázia sa dosiahlo, že pod jedným zriaďovateľom sú prevádzkované tri plnohodnotné školy – gymnázium, a ZUŠ. Od školského roku 2007/2008 to vďaka novému osemročnému gymnáziu budú už štyri školy. Cieľom tejto integrácie bolo vytvoriť edukačné centrum cirkevného vzdelávania, pokrývajúce potreby občanov – rodičov v regióne okresu Bratislava II.

Naším cieľom je pripraviť žiakov zrelých pre akékoľvek poslanie v tejto spoločnosti po stránke intelektuálnej, morálnej a duchovnej. Naši žiaci sa zúčastňujú predmetových olympiád, rôznych literárnych, športových súťaží a prezentujú sa aj svojimi výtvarnými prácami s kresťanskou tematikou, nielen v okrese, kde škola pôsobí, ale aj na Slovensku a v zahraničí.

Naša škola je členom Združenia katolíckych škôl Slovenska so sídlom v Ružomberku, členom združenia katolíckych škôl Európy C.E.E.C. so sídlom v Bruseli a tiež členom združenia katolíckych škôl sveta O.I.E.C. so sídlom v Bruseli.

Pôvodná verzia tejto webstránky

Takto vyzerala pôvodná verzia webstránky o vzniku, poslaní a činnosti našej školy.