Vypočuť si, vidieť, vyskúšať = vedieť

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Verzia z 21:49, 7. máj 2014, ktorú vytvoril Admin (diskusia | príspevky)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

center

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Spojená škola sv. Vincenta de Paul v období od februára 2014 do júla 2015 realizuje projekt ESF:

Názov projektu: „Vypočuť si, vidieť, vyskúšať = vedieť“

ITMS kód projektu: 26140130033

Operačný program: Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 4   Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

Opatrenie: 4.1   Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

Miesto realizácie projektu: Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava

Ciele projektu: Pokračovať v úspešnej inovácii vzdelávania v oblasti prírodovedných predmetov s dôrazom na zosúladenie požiadaviek vedomostnej spoločnosti.

Špecifický cieľ projektu 1: Inovovať formy a metódy vyučovania prírodovedných predmetov rešpektujúcich požiadavky vedomostnej spoločnosti.

Špecifický cieľ projektu 1: Vzdelávať a podporiť osobnostný odborný rozvoj pedagogických zamestnancov.


Skrátená adresa tejto webovej stránky