Vypočuť si, vidieť, vyskúšať = vedieť: Rozdiel medzi revíziami

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 
Riadok 29: Riadok 29:
  
 
<h2 style="margin-bottom:0.2em"> <span style="font-size:0.8em">Skrátená adresa tejto webovej stránky</span> </h2>
 
<h2 style="margin-bottom:0.2em"> <span style="font-size:0.8em">Skrátená adresa tejto webovej stránky</span> </h2>
<div style="font-size:0.90em">'''[http://esf.vdp.sk esf.vdp.sk]'''</div>
+
<div style="font-size:0.95em">'''[http://esf.vdp.sk esf.vdp.sk]'''</div>

Aktuálna revízia z času a dňa: 21:50, 7. máj 2014

center

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Spojená škola sv. Vincenta de Paul v období od februára 2014 do júla 2015 realizuje projekt ESF:

Názov projektu: „Vypočuť si, vidieť, vyskúšať = vedieť“

ITMS kód projektu: 26140130033

Operačný program: Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 4   Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

Opatrenie: 4.1   Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

Miesto realizácie projektu: Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava

Ciele projektu: Pokračovať v úspešnej inovácii vzdelávania v oblasti prírodovedných predmetov s dôrazom na zosúladenie požiadaviek vedomostnej spoločnosti.

Špecifický cieľ projektu 1: Inovovať formy a metódy vyučovania prírodovedných predmetov rešpektujúcich požiadavky vedomostnej spoločnosti.

Špecifický cieľ projektu 1: Vzdelávať a podporiť osobnostný odborný rozvoj pedagogických zamestnancov.


Skrátená adresa tejto webovej stránky