Tlačivá a žiadosti

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Tlačivo formát PDF formát DOC poznámka
Ospravedlnenka stiahni stiahni toto tlačivo je v ponuke len ako návod
Tlačivo o bezinfekčnosti pre Plnoletého žiaka stiahni stiahni
Tlačivo o bezinfekčnosti pre Zákonného zástupcu stiahni stiahni
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania stiahni stiahni je potrebné, ak neúčasť žiaka je dlhšia ako 1 deň
Žiadosť o vykonanie opravnej skúšky/komisionálnej stiahni stiahni
Žiadosť o opakovanie ročníka stiahni stiahni
Potvrdenie o návšteve školy stiahni stiahni
Žiadosť o umožnenie absolvovať štúdium v zahraničí stiahni stiahni pre strednú školu
Žiadosť o povolenie absolvovať povinnú školskú dochádzku na škole mimo územia SR stiahni stiahni pre základnú školu
Žiadosť o prestup žiaka stiahni stiahni
Žiadosť o začlenenie (integráciu) žiaka stiahni stiahni je potrebné vyplniť aj nasledujúce tlačivá k integrácii
Žiadosť o oslobodenie z telesnej výchovy stiahni stiahni len s vyjadrením praktického lekára pre deti a dorast
Žiadosť o čiastočné oslobodenie z vyučovania stiahni stiahni
Žiadosť o vybavenie poistnej udalosti - krádež stiahni stiahni
Čestné prehlásenie o kúpe stiahni stiahni vyplňuje sa v prípade, ak rodič nemá doklad o kúpe
Zápisný lístok do školskej jedálne stiahni stiahni
Žiadosť o prijatie do školského klubu detí stiahni stiahni
Žiadosť o odhlásenie žiaka z ŠKD stiahni stiahni
Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu stiahni stiahni
Záznam o neúčasti žiaka na vyučovaní pre gymnazistov stiahni
Záznam o neúčasti žiaka na vyučovaní pre 2. stupeň stiahni stiahni
Žiadosť o vybavenie poistnej udalosti – úraz stiahni stiahni
Evidenčný list pri zápise do 1. ročníka ZŠ stiahni stiahni
Evidenčný list žiakov 2. – 9. ročníka ZŠ stiahni stiahni
Evidenčný list na 8-ročné gymnázium stiahni stiahni
Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky stiahni stiahni
Potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieťa / výplaty daňového bonusu predná/zadná str.
Registračný formulár na cestovanie vlakmi zadarmo stiahni

Skrátená adresa tejto webovej stránky

tlaciva.vdp.sk