Tlačivá a žiadosti: Rozdiel medzi revíziami

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Riadok 10: Riadok 10:
 
|Tlačivo o '''bezinfekčnosti''' pre '''Plnoletého žiaka'''||'''[[Médiá:Plnoletý_žiak-bezinfekčnosť-od_3.5..pdf|stiahni]]'''||'''[[Médiá:Plnoletý_žiak-bezinfekčnosť-od_3.5..doc|stiahni]]'''||
 
|Tlačivo o '''bezinfekčnosti''' pre '''Plnoletého žiaka'''||'''[[Médiá:Plnoletý_žiak-bezinfekčnosť-od_3.5..pdf|stiahni]]'''||'''[[Médiá:Plnoletý_žiak-bezinfekčnosť-od_3.5..doc|stiahni]]'''||
 
|-bgcolor="white"
 
|-bgcolor="white"
|Tlačivo o '''bezinfekčnosti''' pre '''Zákonného zástupcu'''||'''[[Médiá:Zákonný_zástupca-bezinfekčnosť-od_3.5..pdf|stiahni]]'''||'''[[Médiá:Zákonný_zástupca-bezinfekčnosť.doc|stiahni]]'''||
+
|Tlačivo o '''bezinfekčnosti''' pre '''Zákonného zástupcu'''||'''[[Médiá:Zákonný_zástupca-bezinfekčnosť-od_3.5..pdf|stiahni]]'''||'''[[Médiá:Zákonný_zástupca-bezinfekčnosť-od_3.5..doc|stiahni]]'''||
 
|- bgcolor="#BADBF5"
 
|- bgcolor="#BADBF5"
 
|| Žiadosť o '''uvoľnenie z vyučovania'''||'''[[Médiá:Nadva.pdf|stiahni]]'''||''' [[Médiá:Nadva.doc|stiahni]] '''||''je potrebné, ak neúčasť žiaka je dlhšia ako 1 deň''
 
|| Žiadosť o '''uvoľnenie z vyučovania'''||'''[[Médiá:Nadva.pdf|stiahni]]'''||''' [[Médiá:Nadva.doc|stiahni]] '''||''je potrebné, ak neúčasť žiaka je dlhšia ako 1 deň''

Verzia zo dňa a času 13:32, 30. apríl 2021

Tlačivo formát PDF formát DOC poznámka
Ospravedlnenka stiahni stiahni toto tlačivo je v ponuke len ako návod
Tlačivo o bezinfekčnosti pre Plnoletého žiaka stiahni stiahni
Tlačivo o bezinfekčnosti pre Zákonného zástupcu stiahni stiahni
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania stiahni stiahni je potrebné, ak neúčasť žiaka je dlhšia ako 1 deň
Žiadosť o vykonanie opravnej skúšky/komisionálnej stiahni stiahni
Žiadosť o opakovanie ročníka stiahni stiahni
Potvrdenie o návšteve školy stiahni stiahni
Žiadosť o umožnenie absolvovať štúdium v zahraničí stiahni stiahni pre strednú školu
Žiadosť o povolenie absolvovať povinnú školskú dochádzku na škole mimo územia SR stiahni stiahni pre základnú školu
Žiadosť o prestup žiaka stiahni stiahni
Žiadosť o začlenenie (integráciu) žiaka stiahni stiahni je potrebné vyplniť aj nasledujúce tlačivá k integrácii
Žiadosť o oslobodenie z telesnej výchovy stiahni stiahni len s vyjadrením praktického lekára pre deti a dorast
Žiadosť o čiastočné oslobodenie z vyučovania stiahni stiahni
Žiadosť o vybavenie poistnej udalosti - krádež stiahni stiahni
Čestné prehlásenie o kúpe stiahni stiahni vyplňuje sa v prípade, ak rodič nemá doklad o kúpe
Zápisný lístok do školskej jedálne stiahni stiahni
Žiadosť o prijatie do školského klubu detí stiahni stiahni
Žiadosť o odhlásenie žiaka z ŠKD stiahni stiahni
Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu stiahni stiahni
Záznam o neúčasti žiaka na vyučovaní pre gymnazistov stiahni
Záznam o neúčasti žiaka na vyučovaní pre 2. stupeň stiahni stiahni
Žiadosť o vybavenie poistnej udalosti – úraz stiahni stiahni
Evidenčný list pri zápise do 1. ročníka ZŠ stiahni stiahni
Evidenčný list žiakov 2. – 9. ročníka ZŠ stiahni stiahni
Evidenčný list na 8-ročné gymnázium stiahni stiahni
Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky stiahni stiahni
Potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieťa / výplaty daňového bonusu predná/zadná str.
Registračný formulár na cestovanie vlakmi zadarmo stiahni

Skrátená adresa tejto webovej stránky

tlaciva.vdp.sk