I.A (ZŠ – 2020/21)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Rady.jpg

Oznamy

 • Milí rodičia. V triede máme spoločný "Adventný kalendár plný vďačnosti". Každý deň vylosujeme s deťmi papierik, na ktorom bude napísané za čo ďakujeme a čo by mali z vďaky urobiť. Väčšinu vecí zvládnu urobiť so mnou v škole, s niektorými budú potrebovať vašu pomoc alebo iba dozor. Ja by som vám každý deň na stránku triedy napísala, aká úloha bola na ten deň vylosovaná. Veľmi pekne ďakujem za spoluprácu a prajem požehnaný adventný čas. Pani vychovávateľka.
 • 2. 12. 2020- Ďakujem za srdce. Bez neho nemožno žiť. Dnes otvorím svoje srdce pre druhých- urobím aspoň jeden dobrý skutok.
 • Prosím o každodennú kontrolu zastrúhania farbičiek, každé dieťa potrebuje v škole strúhadlo a gumu.

Tlačivo o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní tri dni a viac (teda aj piatok + vikend , víkend + štátny sviatok alebo 1 deň....)

Ak dieťa dlhšie chýba, je potrebné sa zastaviť v škole pre xeroxy kedykoľvek počas vyučovania alebo družiny v časoch, keď deti nie sú na dvore.

ŠAMT- Športová akadémia Mateja Tótha

 • 1. a 2. ročník - utorok a štvrtok 14,40 až 15,40
 • Tréningy budú prebiehať vo veľkej telocvični našej školy, keď to epidemiologická situácia umožní – zatiaľ to nie je možné.

ROZVRH HODÍN

1 2 3 4 5 6
pondelok SJL TSV MAT SJL
utorok SJL MAT SJL RIN obed PRU
streda SJL ANJ TSV MAT
štvrtok SJL MAT VYVanj VYVsjl obed SJL
piatok SJL RIN HNV SJL
 • 4. hodina sa končí o 11,45
 • 6. hodina sa končí o 13,35

Domáce úlohy

2. 12.

 • SJL - čítať šlabikár str.62 a xerox - čítať po slabikách, nie najprv písmenka a potom slabiky - je to dôležité pre budúce plynulé čítanie, nezabúdajte trénovať diktátiky - niekoľko slov/ 1 až 2 vety každý deň, písanka str. 7/4, vyfarbiť a napísať 3 riadky
 • MAT - PZ str. 60/ vajíčko

1. 12.

 • SJL - xerox - aspoň 2x prečítať - čítať po slabikách, nie najprv písmenka a potom slabiky - je to dôležité pre budúce plynulé čítanie, nezabúdajte trénovať diktátiky - niekoľko slov/ 1 až 2 vety každý deň
 • MAT - minutovky str. 19 dokončiť

30. 11.

 • SJL - oba xeroxy aspoň 1x nahlas prečítať - čítať po slabikách, nie najprv písmenka a potom slabiky - je to dôležité pre budúce plynulé čítanie, prepísať označené vety, nezabúdajte trénovať diktátiky - niekoľko slov/ 1 až 2 vety každý deň
 • MAT - PZ str. 58 dokončiť

27. 11.

 • SJL - šlabikár str. 59,60,61 , písanka str. 4 - dokončiť, nezabúdajte trénovať diktátiky - niekoľko slov/ 1 až 2 vety každý deň- v pondelok píšeme

26. 11.

 • SJL - šlabikár str. 58, 59/len text Ujo Milan -čítať, písanka č. 3 str. 3/4 a napísať prvé tri riadky, nezabúdajte trénovať diktátiky - niekoľko slov/ 1 až 2 vety každý deň
 • MAT - minutovky str. 17,18 dokončiť
 • Deti sú veľmi šikovné - posielam veľkú pochvalu za posledné dni.

Kontakt

jedina@vdp.sk
satkova@vdp.sk

Skrátená adresa tejto webovej stránky

1a.vdp.sk