Školský klub detí

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Verzia z 01:04, 5. október 2020, ktorú vytvoril Admin (diskusia | príspevky) (→‎Základná charakteristika ŠKD)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

DSCN7733.JPG

Kontaktné telefónne číslo do ŠKD

0910/852 008 – volať môžete od 11:30 do 12:00 hod. a potom poobede od 15:30 hod. do 17:00 hod., alebo napísať správu.

Základná charakteristika ŠKD

Školský klub detí ako súčasť Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v školskom roku 2020/2021 navštevuje 286 detí z I. a II. stupňa základnej školy. Máme dvanásť oddelení, ktoré vedú kvalifikované vychovávateľky a vychovávatelia.

OZNAM

Ministerstvo školstva vydalo nové usmernenie, na základe ktorého sa neodporúča realizovať športové výcviky ani dennou formou. Z tohto dôvodu sa ruší aj plánovaný kurz korčuľovania.

Ďakujeme za pochopenie.

Prevádzka ŠKD

ŠKD je v prevádzke spravidla po celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin denne od 6,30 do 17,00. Za príchod žiaka do ranného klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6:30 do 7:30 zodpovedajú rodičia. V zimnom čase je budova školy otvorená od 7:30 a detí na vyučovanie čakajú v priestoroch šatní pod dozorom učiteliek. O 7:45 žiaci z rannej družiny odchádzajú do tried na vyučovanie.

Príspevok za pobyt žiaka v ŠKD v školskom roku 2020/21 je 15 € na mesiac (75 € za polrok). Realizuje sa platbou na číslo účtu IBAN SK35 0200 0000 0000 4293 0062, kde do variabilného symbolu uvediete dátum narodenia dieťaťa a do poznámky meno dieťaťa, priezvisko a triedu dieťaťa. Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku.

E-mailová adresa Školského klubu detí Spojenej školy sv. Vincenta de Paul je skd@vdp.sk.

Oddelenia ŠKD

Výchovno-vzdelávacia činnosť

Výchovno–vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na uspokojenie záujmov detí v čase mimo vyučovania s prevahou činnosti oddychového, rekreačného charakteru a s prípravou detí na vyučovanie.

Školský rok v ŠKD

 1. Privítanie naších najmenších prvákov pod názvom Pasovanie za rytierov ŠKD 28.9.2020
 2. Október – mesiac Ružencovej Panny Márie – povzbudiť a viesť žiakov k modlitbe sv. ruženca
 3. Október – korčuľovanie
 4. Advent – čas očakávania príchodu Ježiša Krista – povzbudzovať deti k účasti na sv. omšiach.
 5. Predvianočný jarmok spojený s besiedkou v ŠKD
 6. Školský karneval – môžete si prezrieť video z tejto akcie na stránke: http://www.youtube.com/watch?v=z0PdKFN4qEI
 7. Krížová cesta pre rodičov a detí
 8. Rodinný majáles ku Dňu rodiny
 9. Príprava detí na 1. sväté prijímanie
 10. Noc v škole - program pre prvý a druhý ročník
 11. Jún - plávanie, ŠvP
 12. Tematické dni: Pohybom k zdraviu, Svätí majú radi detí, Podeľ sa so svojou knihou, hračkou,Rozprávkový svet, Deň lesov, Vypni telku zapni seba, Deň detí
 13. Športové aktivity- korčuľovanie, plávanie, lyžovanie, lezenie

Fotogalérie školského klubu detí

Vo fotogalériách ŠKD obrazovými a zvukovými materiálmi dokumentujeme činnosť ŠKD. Spätne podopĺňame i archívne fotografické materiály z aktivít nášho ŠKD v predchádzajúcich školských rokoch.

Časopis ŠKD Vincentko

Náš školský klub detí vydáva svoj vlastný časopis! Volá sa Vincentko a v elektronickej podobe (PDF súbory) si ho môžete pozrieť tu:

Skrátená adresa tejto webovej stránky

skd.vdp.sk