Školská jedáleň

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Verzia z 10:49, 7. január 2021, ktorú vytvoril Admin (diskusia | príspevky) (→‎upozornenie   Oznam zo stredy 30. decembra 2020)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Po deviatich rokoch prešla v lete 2017 jedáleň ďalšou rekonštrukciou. Vymenené boli tentoraz steny (okrem mozaiky), plafón a svietidlá. Vstupné dvere a dvere do kuchyne boli vymenené už na jar 2017.

Telefónne číslo školskej jedálne

Hlad.gif   (+421 2) 4342 1217

Emailová adresa školskej jedálne

Hlad.gif   jedalen@vdp.sk

Skrátená adresa tejto webovej stránky

Hlad.gif   jedalen.vdp.sk

Personál školskej jedálne

Jedálny lístok

Aktuálny jedálny lístok si kedykoľvek môžete pozrieť na skrátenej webovej adrese menu.vdp.sk. Odkaz Menu nájdete aj vľavo na spodnej navigačnej lište na titulnej školskej webstránke vdp.sk.

V školskom roku 2020/21 sa obedy vydávajú v dňoch vyučovania v čase 11:30 – 14:00.

upozornenie   Oznam zo stredy 30. decembra 2020

Pri úhrade prosíme nezabudnúť na poplatok vo výške 25 € za režijné náklady v 2. polroku školského roka.

Zmeny zákona týkajúce sa „obedov zadarmo“ sa budú týkať až budúceho školského roka 2021/22. V aktuálnom školskom roku sa na poplatkoch nič nemení. V 2. polroku šk. roka ani žiaci 2. a 3. stupňa zatiaľ za stravu neplatia – v tejto chvíli potrebujeme od všetkých len úhradu režijných nákladov vo výške 25 €. Všetky preplatky (aj za réžiu) vyúčtujeme v mesiaci júl 2021.

aktuálne   Oznam z pondelka 14. septembra 2020

Na základe rozhodnutia RÚVZ, momentálnej situácie s vírusom COVID-19, nie je možné, aby školská jedáleň poskytovala výdaj obedov pre stravníkov do jedlonosičov a dóz. V záujme stravovania sa v ŠJ musí stravník odobrať obed na tanier a skonzumovať ho v priestoroch školskej jedálne. Ďakujeme za porozumenie.

Zápisný lístok do školskej jedálne

Prosíme do 15. augusta 2020 doručiť pani vedúcej jedálne na e-mailovú adresu jedalen@vdp.sk vyplnený zápisný lístok na školský rok 2020/21 (formát PDF / Google / Word). Prihlásiť sa na obedy v novom školskom roku pomocou zápisného lístka sa musia všetci stravníci, aj tí, ktorí sa už stravovali minulý školský rok.

Úhrada stravného

Školská jedáleň po predošlej rekonštrukcii v lete 2008. Vymenené boli všetky stoly, stoličky, dlážka, okná na ulicu i okienka do kuchyne.
Platby šk. jedálni v šk. roku 2020/21

Odhlášky

Odhlášky sú možné denne do 07:45 hod. Odhlásiť sa môžete telefonicky (02/ 43 4212 17) aj e-mailom (jedalen@vdp.sk). Alebo môžete odhlášku napísať na lístok a vhodiť ju do schránky pri dverách do kancelárie vedúcej jedálne. Odhláška po termíne 7.45 hod. už nie je akceptovaná na daný deň (ani keď je poslaná e-mailom).

V prípade odhlášky na dlhšie časové obdobie je potrebné odhlásiť sa telefonicky, alebo pri napísaní e-mailu vyžiadať si potvrdenie o prečítaní.

Každý stravník evidovaný v školskej jedálni je povinný odhlásiť sa písomne pri ukončení stravovania v ŠJ.

V prípade odhlášky je odrátaná iba hodnota potravín (hodnota stravného lístka) bez paušálneho poplatku (vo výške 5,– €).

Týždeň otvorených dverí v školskej jedálni (odložené na neurčito)

Ohlasujeme prvý projekt svojho druhu: týždeň otvorených dverí v školskej jedálni pre rodičov našich žiakov.

Plánujeme ho od pondelka ............... do piatka ............... 2020.

Poskytneme možnosť denne 20 rodičom, aby sa spolu s našimi žiakmi/študentmi stravovali v našej školskej jedálni. Naším zámerom je pomôcť vyvrátiť predsudky o školských obedoch.

Rodičia si stravu musia uhradiť – v tomto prípade ide o sumu 2,16 € za jeden obed. Ten sa rodičom bude vydávať v čase od 11.15 do 13.00 hod. Rodičia sa uhradeným stravným musia preukázať u pani vedúcej školskej jedálne a vopred sa u pani vedúcej na obed(y) nahlásiť – môžu si objednať stravu aj na celý týždeň naraz.

Všetky ďalšie informácie vám telefonicky podá pani vedúca šk. jedálne na telefónnom čísle (02) 4342 1217. Zaregistrovať sa môžete do ................ Dobrú chuť!

Čipové kľúče

Čipový kľúč bude vydaný (potvrdený podpisom o prevzatí žiakom alebo rodičom) na celé obdobie štúdia na škole. Po skončení dochádzky bude povinnosťou žiaka čipový kľúč vrátiť vedúcej ŠJ.

Obed bude vydaný len po prečítaní kódu na čipovom kľúči. Bez tohto kódu nebude možné stravu vydať. (Ak si čipový kľúč stravník zabudne doma alebo ho nebude mať pri sebe, náhradné čipové kľúče nie sú k dispozícii.)

V prípade straty čipového kľúča je možnosť zakúpenia nového, u vedúcej ŠJ. Hodnota čipu je 2 €.