Základná škola

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

História školy

Založenie základnej školy (1994)

Naša cirkevná základná škola bola založená v septembri roku 1994 ako prvá a dodnes jediná cirkevná ZŠ v druhom bratislavskom okrese.

V školských rokoch 1994/1995 až 2000/2001 sa musela deliť o používanie tej istej budovy (a pridruženého pavilónu) so štátnou základnou školou.

Založenie štvorročného gymnázia (2001)

Až od školského roku 2001/2002, keď k našej základnej škole pribudlo aj cirkevné štvorročné gymnázium, sme mali budovy iba pre seba.

I keď nie celkom, pretože v rokoch 1998–2005 sme v našich priestoroch hostili ďalšiu cirkevnú školu, ktorá ich využívala v popoludňajších hodinách. Bola to Základná umelecká škola sv. Cecílie, ktorá dnes už sídli vo svojej vlastnej budove na Chlumeckého ulici (hneď za naším školským dvorom).

V lete roku 2003 sa základná škola a štvorročné gymnázium, ktoré beztak sídlili v tých istých priestoroch, zlúčili do jednej školy nazvanej Gymnázium a základná škola sv. Vincenta de Paul.

Založenie osemročného gymnázia (2007)

1. septembra 2006 sa škola premenovala na Spojenú školu sv. Vincenta de Paul. Od školského roku 2007/2008 pribudlo aj osemročné gymnázium.

Školský klub detí

K našej základnej škole je ako ďalšia súčasť Spojenej školy sv. Vincenta de Paul pridružený aj popoludňajší Školský klub detí. (Starší termín znel „družina“.) O deti najmä z prvého, ale aj z druhého stupňa našej základnej školy je tu postarané v popoludňajších hodinách. Viac si prečítajte na osobitnej webstránke ŠKD.

Deti z našej školy môžu navyše pobyt v ŠKD kombinovať s navštevovaním partnerskej Základnej umeleckej školy sv. Cecílie sídliacej v susednej budove. Ale aj naša škola ponúka viacero popoludňajších záujmových krúžkov.

Vznik a poslanie / Kontaktné údaje

Prečítajte si ďalšie informácie o vzniku a poslaní školy. Na osobitnej stránke nájdete všetky kontaktné údaje.