Zoznamy študentov štvorročného gymnázia (šk. rok 2009/2010)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Na tejto stránke uvádzame zoznamy študentov štvorročného gymnázia na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul v aktuálnom školskom roku 2009/10.

Na paralelných stránkach nájdete zoznamy žiakov I. stupňa a II. stupňa našej základnej školy, študentov osemročného gymnázia i zoznam pedagógov a zamestnancov pre tento školský rok.

Môžete si tiež pozrieť zoznamy študentov a žiakov za predchádzajúce školské roky.

I.GA

triedna profesorka: PaedDr. Adriana Vajčiová (Sj, Nb)


Zoznam študentov:

 1. Jozef Anderkó
 2. Diana Ďurčanská
 3. Barbora Jakubcová
 4. Dominik Kasáš
 5. Zuzana Kloknerová
 6. Ivana Kubánková
 7. Viliam Schrojf
 8. Elena Tisovská
 9. Jana Valachová
 10. Lesana Zemanová
 11. Filip Žitňanský


II.GA

triedna profesorka: PaedDr. Anna Hellingerová (Nj)


Zoznam študentov:

 1. Dávid Bělousov
 2. Adriana Benková
 3. Tereza Blažová
 4. Martin Dergnovich
 5. Katarína Fišerová
 6. Zuzana Gazdíková
 7. Peter Hornáček
 8. Lucia Hricíková
 9. Kristína Koišová
 10. Petra Mónosiová
 11. Monika Ratkovská
 12. Andrea Slneková
 13. Mária Smatanová
 14. Martina Székvölgyiová
 15. Alica Szuhová
 16. Peter Šottník
 17. Pavol Tvrdý
 18. Jakub Valko
 19. Andrea Zákutná

III.GA

triedna profesorka: Mgr. Štefánia Brédová (M, F)


Zoznam študentov:

 1. Monika Berdáková
 2. Ján Dobiáš
 3. Dominika Ďurčanská
 4. Monika Eleková
 5. Martin Gála
 6. Nikoleta Grajciarová
 7. Matúš Havlík
 8. Barbora Hodúrová
 9. Lucia Chromá
 10. Marta Jakubcová
 11. Jana Jónášová
 12. Veronika Kloknerová
 13. Roman Kubjatko
 14. Damián Lačok
 15. Mária Majerníková
 16. Paula Mazúchová
 17. Dominika Neupauerová
 18. Michal Ridoš
 19. Kristína Sládeková
 20. Petra Suchanovská
 21. Barbora Štellerová
 22. Natália Vavrovičová
 23. Veronika Vidová


IV.GA

triedna profesorka: Mgr. Zuzana Baričová (Sj, H)


Zoznam študentov:

 1. Marek Bereš
 2. Barbora Bizubová
 3. Alexandra Bošelová
 4. Petra Brhlová
 5. Michal Čúzy
 6. Petra Ďurčová
 7. Martin Frič
 8. Matej Horváth
 9. Samuel Jankovič
 10. Štefan Jurčík
 11. Dávid Kliský
 12. Nikoleta Kobalová
 13. Zuzana Kocianová
 14. Kristína Leczkiová
 15. Marko Malák
 16. Martina Meňhartová
 17. Andrej Mihálik
 18. Adam Mikuláš
 19. Nikola Olšovská
 20. Vladimíra Pevná
 21. Veronika Slneková
 22. Veronika Smatanová
 23. Lenka Šandorová
 24. Silvia Vámošová
 25. Oliver Vašek
 26. Veronika Weinbergerová
 27. Patrik Wyka


IV.GB

triedna profesorka: Mgr. Monika Krajčíková (Sj, Nb)


Zoznam študentov:

 1. Ján Benčič
 2. Peter Buček
 3. Martin Caban
 4. Veronika Činčurová
 5. Andrej Gábor
 6. Peter Gábor
 7. Lukáš Galan
 8. Adam Haas
 9. Lucia Jacková
 10. Andrej Janata
 11. Martina Jancsóová
 12. Simona Kallová
 13. Veronika Krč-Jediná
 14. Magdaléna Kubíková
 15. Michala Neštiaková
 16. Marek Nízky
 17. Dušan Pastorek
 18. Patrik Plvan
 19. Lucia Poizlová
 20. Alexandra Poláková
 21. Monika Poórová
 22. Martina Pupáková
 23. Richard Scherer
 24. Patrik Slabej
 25. Kristína Strukelyová
 26. Katarína Škulová
 27. Veronika Šulková
 28. Daniela Tináková
 29. Ján Václav