Zoznamy študentov štvorročného gymnázia (šk. rok 2008/2009)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Na tejto stránke uvádzame zoznamy študentov štvorročného gymnázia na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul v aktuálnom školskom roku 2008/9.

Na paralelných stránkach nájdete zoznamy žiakov I. stupňa a II. stupňa našej základnej školy, študentov osemročného gymnázia i zoznam pedagógov a zamestnancov pre tento školský rok.

Môžete si tiež pozrieť zoznamy študentov a žiakov za predchádzajúce školské roky.

I.GA

triedna profesorka: Mgr. Mária Lazorová (Aj)


Zoznam študentov:

 1. Dávid Bělousov
 2. Adriana Benková
 3. Tereza Blažová
 4. Martin Dergnovich
 5. Katarína Fišerová
 6. Zuzana Gazdíková
 7. Peter Hornáček
 8. Lucia Hricíková
 9. Kristína Koišová
 10. Petra Mónosiová
 11. Monika Ratkovská
 12. Andrea Slneková
 13. Mária Smatanová
 14. Martina Székvölgyiová
 15. Alica Szuhová
 16. Peter Šottník
 17. Pavol Tvrdý
 18. Jakob Valko
 19. Andrea Zákutná

II.GA

triedna profesorka: Mgr. Štefánia Brédová (M, F)


Zoznam študentov:

 1. Monika Berdáková
 2. Ján Dobiáš
 3. Dominika Ďurčanská
 4. Monika Eleková
 5. Martin Gála
 6. Nikoleta Grajciarová
 7. Matúš Havlík
 8. Barbora Hodúrová
 9. Lucia Chromá
 10. Marta Jakubcová
 11. Jana Jónášová
 12. Veronika Kloknerová
 13. Roman Kubjatko
 14. Damián Lačok
 15. Paula Mazúchová
 16. Dominika Neupauerová
 17. Michal Ridoš
 18. Petra Suchanovská
 19. Barbora Štellerová
 20. Natália Vavrovičová
 21. Veronika Vidová

III.GA

triedna profesorka: Mgr. Jana Traciková (Sj, NOS)


Zoznam študentov:

 1. Marek Bereš
 2. Barbora Bizubová
 3. Alexandra Bošelová
 4. Petra Brhlová
 5. Michal Čúzy
 6. Petra Ďurčová
 7. Martin Frič
 8. Patrícia Glézlová
 9. Matej Horváth
 10. Samuel Jankovič
 11. Štefan Jurčík
 12. Dávid Kliský
 13. Nikoleta Kobalová
 14. Zuzana Kocianová
 15. Kristína Leczkiová
 16. Marko Malák
 17. Martina Meňhartová
 18. Andrej Mihálik
 19. Adam Mikuláš
 20. Nikola Olšovská
 21. Vladimíra Pevná
 22. Veronika Slneková
 23. Veronika Smatanová
 24. Lenka Šandorová
 25. Silvia Vámošová
 26. Oliver Vašek
 27. Veronika Weinbergerová
 28. Patrik Wyka

III.GB

triedna profesorka: Mgr. Monika Krajčíková (Sj, Nb)


Zoznam študentov:

 1. Ján Benčič
 2. Michal Brtáň
 3. Peter Buček
 4. Martin Caban
 5. Veronika Činčurová
 6. Andrej Gábor
 7. Peter Gábor
 8. Lukáš Galan
 9. Adam Haas
 10. Lucia Jacková
 11. Andrej Janata
 12. Martina Jancsóová
 13. Simona Kallová
 14. Veronika Krč-Jediná
 15. Magdaléna Kubíková
 16. Michala Neštiaková
 17. Marek Nízky
 18. Dušan Pastorek
 19. Patrik Plvan
 20. Lucia Poizlová
 21. Alexandra Poláková
 22. Monika Poórová
 23. Martina Pupáková
 24. Richard Scherer
 25. Patrik Slabej
 26. Kristína Strukelyová
 27. Katarína Škulová
 28. Veronika Šulková
 29. Daniela Tináková
 30. Ján Václav

IV.GA

triedna profesorka: Ing. Adriana Miklová (M, Ch)


Zoznam študentov:

 1. Kim Balajová
 2. Martina Dányiová
 3. Daniel Elek
 4. Vladimír Gregor
 5. Rastislav Haško
 6. Katarína Hrinčová
 7. Andrej Jurík
 8. Václav Klíma
 9. Alexandra Kollerová
 10. Mária Murcková
 11. František Podivinský
 12. Dominika Poljaková
 13. Paula Postihačová
 14. Timea Púčiková
 15. Tomáš Reingraber
 16. Lenka Rumanská
 17. Katarína Sloviková
 18. Viktória Suballyová
 19. Patrícia Šafáriková
 20. Kamila Šramková
 21. Katarína Tóthová
 22. Martina Urbánková

IV.GB

triedny profesor: RNDr. Monika Hrušovská (M, Bio)


Zoznam študentov:

 1. Lucia Barboríková
 2. Viktor Bederka
 3. Veronika Bucová
 4. Dominika Crhová
 5. Katarína Csivreová
 6. Natália Čechová
 7. Katarína Dajčová
 8. Dominika Danihelová
 9. Katarína Dobrucká
 10. Gabriela Fejesová
 11. Veronika Hanisková
 12. Barbora Horváthová
 13. Veronika Charvátová
 14. Peter Chladný
 15. Lucia Jerušková
 16. Renáta Maďarová
 17. Eva Marková
 18. Michal Minár
 19. Ľudmila Orbanová
 20. Adam Popovec
 21. Izabela Sarköziová
 22. Filip Šichman
 23. Nikoleta Šnircová
 24. Dominika Šuplatová