Zoznam pedagógov a zamestnancov (šk. rok 2016/2017)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pedagógovia

Triedni, pomocní triedni a vychovávatelia v jednotlivých triedach

1. Mgr. Andrea Janočková janockova@vdp.sk biológia II. riaditeľka školy
2. Mgr. Zuzana Tehlárová tehlarova@vdp.sk matematika, fyzika IV., II. zástupkyňa pre G
3. Mgr. Zuzana Harichová harichova@vdp.sk angličtina, náboženstvo II. zást. pre II. st. ZŠ
4. Mgr. Mariana Bodnárová bodnarova@vdp.sk prírodopis, telesná výchova I. zást. pre I. st. ZŠ
5. Mgr. Michal Angyal angyal@vdp.sk NOS, občianska výchova II.IV.
6. Mgr. Zuzana Baričová baricova@vdp.sk slovenčina, dejepis IV., II. V.C
7. Mgr. Martina Bistová bistova@vdp.sk I. II.C
8. Mgr. Mária Bizoňová bizonova@vdp.sk telesná výchova II.
9. Mgr. Katarína Brezániová brezaniova@vdp.sk slovenčina, náboženstvo II. IX.A
10. Mgr. Štefánia Brédová bredova@vdp.sk matematika, fyzika IV., II. VII.OA
11. Mgr. Ivana Cesneková cesnekova@vdp.sk slovenčina, dejepis IV., II. VII.A
12. PaedDr. Eva Ďuricová duricova@vdp.sk biológia, geografia IV., II. VIII.A
13. Mgr. Elena Gáborová gaborova@vdp.sk I. IV.A
14. PaedDr. Anna Hellingerová hellingerova@vdp.sk nemčina IV., II. III.OA
15. Mgr. Eva Hodorovská hodorovska@vdp.sk angličtina III., IV. V.OA
16. Mgr. Miroslav Holocsi holocsi@vdp.sk telesná výchova IV., II.
17. Mgr. Renáta Horváthová horvathova@vdp.sk I. II.B
18. RNDr. Monika Hrušovská hrusovska@vdp.sk matematika, biológia IV., II.
19. Mgr. Valéria Chamillová chamillova@vdp.sk I. II.A
20. Mgr. Oľga Janáčová janacova@vdp.sk zemepis, geografia, telesná výchova, II., IV.
21. Mgr. Emanuela Jediná jedina@vdp.sk I. I.C
22. Mgr. s. Ľubomíra Jurčová s.lubomira@vdp.sk chémia, náboženstvo II.
23. Mgr. Ľudmila Kmeťová kmetova@vdp.sk výtvarná výchova, zemepis II., IV.
24. Mgr. Libuša Kostelková kostelkova@vdp.sk I. I.B
25. Mgr. Monika Krajčíková krajcikova@vdp.sk slovenčina, náboženstvo IV., II. V.A
26. Mgr. Mária Lazorová lazorová@vdp.sk angličitna IV., II.
27. Mgr. Marianna Macková mackova@vdp.sk I. III.A
28. PaedDr. Mária Marková markova@vdp.sk slovenčina IV., II. VI.OA
29. Mgr. Zuzana Mezeiová mezeiova@vdp.sk náboženstvo, nemčina III., II.
30. Ing. Adriana Miklová miklova@vdp.sk matematika, chémia IV., II. V.B
31. PhDr. Helena Mrocková mrockova@vdp.sk španielčina, angličtina IV. IV.OA
32. Mgr. Peter Nemec nemec@vdp.sk I. III.B
33. Mgr. Jana Pavluvčíková pavluvcikova@vdp.sk I. III.C
34. Mgr. Rudolf Pažík pazik@vdp.sk história, NOS II., IV.
35. Mgr. Alena Rausová rausova@vdp.sk I. I.C
36. PaedDr. Viera Rosinová rosinova@vdp.sk I. II.D
37. Mgr. Katarína Sádovská sadovska@vdp.sk II., IV. I.D
38. Mgr. Martina Stankovičová stankovicova@vdp.sk I. IV.C
39. Mgr. Slávka Šišková siskova@vdp.sk angličtina II., IV.
40. Mgr. Iveta Švecová svecova@vdp.sk telesná, angličtina II. výchovná poradkyňa
41. PaedDr. Adriana Vajčiová vajciova@vdp.sk náboženstvo, slovenčina IV., II. II.OA
42. Mgr. Valéria Vrábelová vrabelova@vdp.sk matematika, zemepis II. VI.A
43. Mgr. Rozália Zuskinová zuskinova@vdp.sk nemčina II., IV. I.OA
44. Mgr. Katarína Žigová zigova@vdp.sk I. IV.B

Vysvetlivky

I. = učí na I. stupni základnej školy
II. = učí na II. stupni základnej školy
III. = učí na osemročnom gymnáziu
IV. = učí na štvorročnom gymnáziu