Zoznam pedagógov a zamestnancov (šk. rok 2015/2016)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Triedni, pomocní triedni a vychovávatelia v jednotlivých triedach

Pedagógovia

1. Mgr. Andrea Janočková janockova@vdp.sk biológia II. riaditeľka školy
2. Mgr. Zuzana Tehlárová tehlarova@vdp.sk matematika, fyzika IV., II. zástupkyňa pre G
3. Mgr. Zuzana Harichová harichova@vdp.sk angličtina, náboženstvo II. zást. pre II. st. ZŠ
4. Mgr. Mariana Bodnárová bodnarova@vdp.sk prírodopis, telesná výchova I. zást. pre I. st. ZŠ
5. Mgr. Michal Angyal angyal@vdp.sk NOS, občianska výchova II.IV. V.B
6. Mgr. Zuzana Baričová baricova@vdp.sk slovenčina, dejepis
7. Mgr. Martina Bistová bistova@vdp.sk I. I.C
8. Mgr. Mária Bizoňová bizonova@vdp.sk telesná výchova II.
9. Mgr. Katarína Brezániová brezaniova@vdp.sk slovenčina, náboženstvo II. VIII.A
10. Mgr. Štefánia Brédová bredova@vdp.sk matematika, fyzika IV., II. VI.OA
11. Mgr. Ivana Cesneková cesnekova@vdp.sk slovenčina, dejepis IV., II. VI.A
12. PaedDr. Eva Ďuricová duricova@vdp.sk biológia, geografia IV., II. VII.A
13. Mgr. Elena Gáborová gaborova@vdp.sk I. III.A
14. PaedDr. Anna Hellingerová hellingerova@vdp.sk nemčina IV., II. II.OA
15. Mgr. Eva Hodorovská hodorovska@vdp.sk angličtina III., IV.
16. Mgr. Miroslav Holocsi holocsi@vdp.sk telesná výchova IV., II.
17. Mgr. Renáta Horváthová horvathova@vdp.sk I. I.B
18. RNDr. Monika Hrušovská hrusovska@vdp.sk matematika, biológia IV., II. V.A
19. Mgr. Valéria Chamillová chamillova@vdp.sk I. I.A
20. Mgr. Oľga Janáčová janacova@vdp.sk zemepis, geografia, telesná výchova, II., IV.
21. Mgr. Emanuela Jediná jedina@vdp.sk I. IV.C
22. Mgr. s. Ľubomíra Jurčová s.lubomira@vdp.sk chémia, náboženstvo II. VIII.OA
23. Mgr. Ľudmila Kmeťová kmetova@vdp.sk výtvarná výchova, zemepis II., IV.
24. Mgr. Libuša Kostelková kostelkova@vdp.sk I. II.B
25. Mgr. Monika Krajčíková krajcikova@vdp.sk slovenčina, náboženstvo IV., II.
26. Mgr. Mária Lazorová lazorová@vdp.sk angličitna IV., II.
27. Mgr. Marianna Macková mackova@vdp.sk I. II.A
28. PaedDr. Mária Marková markova@vdp.sk slovenčina IV., II. V.OA
29. Mgr. Zuzana Mezeiová mezeiova@vdp.sk náboženstvo, nemčina III., II. IX.A
30. Ing. Adriana Miklová miklova@vdp.sk matematika, chémia IV., II.
31. PhDr. Helena Mrocková mrockova@vdp.sk španielčina, angličtina IV. III.OA
32. Mgr. Peter Nemec nemec@vdp.sk I. IV.B
33. Mgr. Jana Pavluvčíková pavluvcikova@vdp.sk I. IV.A
34. Mgr. Rudolf Pažík pazik@vdp.sk história, NOS II., IV.
35. Mgr. Alena Rausová rausova@vdp.sk I. II.C
36. PaedDr. Viera Rosinová rosinova@vdp.sk I. I.D
37. Mgr. Katarína Sádovská sadovska@vdp.sk II., IV. I.D
38. Mgr. Martina Stankovičová stankovicova@vdp.sk I. III.C
39. Mgr. Slávka Šišková siskova@vdp.sk angličtina II., IV.
40. Mgr. Iveta Švecová svecova@vdp.sk telesná, angličtina II. výchovná poradkyňa
41. PaedDr. Adriana Vajčiová vajciova@vdp.sk náboženstvo, slovenčina IV., II. I.OA
42. Mgr. Valéria Vrábelová vrabelova@vdp.sk matematika, zemepis II. V.C
43. Mgr. Rozália Zuskinová zuskinova@vdp.sk nemčina II., IV. IV.OA
44. Mgr. Katarína Žigová zigova@vdp.sk I. III.B

Vysvetlivky

I. = učí na I. stupni základnej školy
II. = učí na II. stupni základnej školy
III. = učí na osemročnom gymnáziu
IV. = učí na štvorročnom gymnáziu

Školský klub detí

1. Mgr. Monika Janetová janetova@vdp.sk vedúca ŠKD I.B
2. Veronika Augustínová augustinova@vdp.sk II.A,D
3. Mariana Behúňová behunova@vdp.sk II.C,D
4. PhDr. Lucia Ďurčanská durcanska@vdp.sk III.C,A
5. Mgr. Valéria Jašková, sr. Katarína katarina@vdp.sk III.B,A
6. Mgr. Marián Lojkovič lojkovic@vdp.sk
7. Bc. Viera Maruničová marunicova@vdp.sk
8. Ing. Antónia Mikulková mikulkova@vdp.sk II.B,D
9. Mgr. Miroslava Mochnáčová mochnacova@vdp.sk I.A
10. Mgr. Mária Pavlíková, sr. Mariela mariela@vdp.sk
11. Mgr. Katarína Pokrývková pokryvkova@vdp.sk IV.B,C
12. Mgr. Magdaléna Satková satkova@vdp.sk I.D

Nepedagogickí zamestnanci

1. Mgr. Alexander Avenarius správa webového a poštového servera
2. Mária Banyáková školská kuchyňa
3. Iveta Bertóková školská kuchyňa
4. Martin Boďo školník
5. Ing. Magdaléna Červáková ekonómka školy
6. Štefan Daniel údržba areálu
7. Lenka Danielová upratovanie (školská jedáleň, prízemie)
8. Ján Demovič školník MŠ
9. Martin Fabor školská jedáleň
10. Oľga Feketeová vedúca školskej jedálne
11. Marta Franková špeciálny pedagóg
12. Ľubica Hebelková školská kuchyňa
13. Antónia Homolová upratovačka
14. Jana Jakubčíková školská jedáleň
15. Božena Jarábková školská jedáleň
16. Ľubica Jaššová tajomníčka školy
17. Ing. Jana Jelenčíková personalistka
18. Katarína Kovácsová školská kuchyňa
19. Miroslav Kurta bezpečnostný technik
20. Valéria Lelkešová školská kuchyňa
21. Mária Marečková školská kuchyňa
22. Zuzana Milerová školský psychológ
23. Júlia Nagyová upratovanie (3. poschodie)
24. Zdenka Némethová upratovanie (pavilón)
25. Nataša Oláhová upratovanie (1. poschodie)
26. Helena Olléová školská kuchyňa
27. Mária Pápežová upratovačka
28. Renáta Seidlová upratovačka
29. Erika Slezáková upratovanie (telocvične)
30. Peter Štupák bezpečnosť a ochrana budov
31. Adriana Tóthová školská kuchyňa
32. Gabriela Trpínová upratovanie
33. Lenka Vrablová vrátnica
34. Anna Závadová školská kuchyňa