Zoznam pedagógov a zamestnancov (šk. rok 2014/2015)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pedagógovia

Konzultačné hodiny
(Vzhľadom na možnosť suplovania je potrebné dohodnúť si s pedagógom návštevu telefonicky na čísle 02 / 4342 7453.)


1. Mgr. Andrea Janočková janockova@vdp.sk biológia II. riaditeľka školy
2. Mgr. Zuzana Tehlárová tehlarova@vdp.sk matematika, fyzika IV., II. zástupkyňa pre G
3. Mgr. Zuzana Harichová harichova@vdp.sk angličtina, náboženstvo II. zást. pre II. st. ZŠ
4. Mgr. Mariana Bodnárová bodnarova@vdp.sk prírodopis, telesná výchova I. zást. pre I. st. ZŠ
5. Mgr. Michal Angyal angyal@vdp.sk NOS, občianska výchova II.IV.
6. Mgr. Martina Bistová bistova@vdp.sk I. II.C
7. Mgr. Mária Bizoňová bizonova@vdp.sk telesná výchova II.
8. Mgr. Katarína Brezániová brezaniova@vdp.sk slovenčina, náboženstvo II. VII.A
9. Mgr. Štefánia Brédová bredova@vdp.sk matematika, fyzika IV., II. V.OA
10. Mgr. Ivana Cesneková cesnekova@vdp.sk slovenčina, dejepis IV., II. V.C
11. Mgr. Anita Cseryová cseryova@vdp.sk matematika, fyzika II.
12. Mgr. Judita Drančáková drancakova@vdp.sk angličtina IV., II. IV.OA
13. PaedDr. Eva Ďuricová duricova@vdp.sk biológia, geografia IV., II. VI.A
14. Monika Haršányová harsanyova@vdp.sk I. IV.B
15. PaedDr. Anna Hellingerová hellingerova@vdp.sk nemčina IV., II. I.OA
16. Mgr. Eva Hodorovská hodorovska@vdp.sk angličtina III., IV.
17. Mgr. Miroslav Holocsi holocsi@vdp.sk telesná výchova IV., II.
18. Mgr. Renáta Horváthová horvathova@vdp.sk I. II.B
19. RNDr. Monika Hrušovská hrusovska@vdp.sk matematika, biológia IV., II.
20. Mgr. Valéria Chamillová chamillova@vdp.sk I. II.A
21. Mgr. Oľga Janáčová janacova@vdp.sk zemepis, geografia, telesná výchova, II., IV. VIII.OA
22. Mgr. Emanuela Jediná jedina@vdp.sk I. III.C
23. Mgr. s. Ľubomíra Jurčová s.lubomira@vdp.sk chémia, náboženstvo II. VII.OA
24. Mgr. Ľudmila Kmeťová kmetova@vdp.sk výtvarná výchova, zemepis II., IV. IX.A
25. Mgr. Libuša Kostelková kostelkova@vdp.sk I. I.B
26. Mgr. Monika Krajčíková krajcikova@vdp.sk slovenčina, náboženstvo IV., II. IV.GA
27. Mgr. Marianna Macková mackova@vdp.sk I. I.A
28. Mgr. Mária Marková markova@vdp.sk slovenčina IV., II.
29. Mgr. Zuzana Mezeiová mezeiova@vdp.sk náboženstvo, nemčina III., II. VIII.A
30. Ing. Adriana Miklová miklova@vdp.sk matematika, chémia IV., II. VIII.OB
31. PhDr. Helena Mrocková mrockova@vdp.sk španielčina, angličtina IV. II.OA
32. Mgr. Peter Nemec nemec@vdp.sk I. III.B
33. Mgr. s. Petra Oravcová s.petra@vdp.sk matematika, informatika II., IV. V.A
34. Mgr. Jana Pavluvčíková pavluvcikova@vdp.sk I. III.A
35. Mgr. Rudolf Pažík pazik@vdp.sk história, NOS II., IV.
36. Mgr. Alena Rausová rausova@vdp.sk I. I.D
37. PaedDr. Viera Rosinová rosinova@vdp.sk I. I.C
38. Mgr. Martina Stankovičová stankovicova@vdp.sk I. II.D
39. Mgr. Peter Šaradín saradin@vdp.sk náboženstvo školský kaplán
40. Mgr. Ivan Štancel stancel@vdp.sk angličtina II., IV. V.B
41. Mgr. Iveta Švecová svecova@vdp.sk telesná, angličtina II. výchovná poradkyňa
42. PaedDr. Adriana Vajčiová vajciova@vdp.sk náboženstvo, slovenčina IV., II.
43. Mgr. Valéria Vrábelová vrabelova@vdp.sk matematika, zemepis II.
44. Mgr. Rozália Zuskinová zuskinova@vdp.sk nemčina II., IV. III.OA
45. Mgr. Katarína Žigová zigova@vdp.sk I. IV.A

Vysvetlivky

I. = učí na I. stupni základnej školy
II. = učí na II. stupni základnej školy
III. = učí na osemročnom gymnáziu
IV. = učí na štvorročnom gymnáziu

Školský klub detí

1. Mgr. Monika Janetová janetova@vdp.sk vedúca ŠKD I.B
2. Veronika Augustínová augustinova@vdp.sk II.A,D
3. Mariana Behúňová behunova@vdp.sk II.C,D
4. PhDr. Lucia Ďurčanská durcanska@vdp.sk III.C,A
5. Mgr. Valéria Jašková, sr. Katarína s.katarina@vdp.sk III.B,A
6. Ing. Antónia Mikulková mikulkova@vdp.sk II.B,D
7. Mgr. Miroslava Mochnáčová mochnacova@vdp.sk I.A
8. Mgr. Katarína Pokrývková pokryvkova@vdp.sk IV.B,C
9. Mgr. Magdaléna Satková satkova@vdp.sk I.D
10. Kristína Šimeková simekova@vdp.sk I.C
11. Helena Varhaníková varhanikova@vdp.sk IV.A,C

Materská škola

1. PaedDr. Eva Antalíková zástupkyňa RŠ pre materskú školu
2. Mgr. Jana Andrášová, sr. Dorotka '
3. Mgr. Viktória Grejtáková '
4. Mgr. Andrea Hercegová '
5. Claudia Ivancsíková '
6. Mgr. Lenka Ivanová '
7. Bc. Konštantína Karácsonyová '
8. Mgr. Anna Kopťárová '
9. Terézia Makovníková '
10. Iveta Pallesichová '
11. Bc. Michaela Struhárová '
12. Bc. Iveta Wildová '

Nepedagogickí zamestnanci

1. Mgr. Alexander Avenarius správa webového a poštového servera
2. Mária Banyáková školská kuchyňa
3. Iveta Bertóková školská kuchyňa
4. Martin Boďo školník
5. Ing. Magdaléna Červáková ekonómka školy
6. Štefan Daniel údržba areálu
7. Lenka Danielová upratovanie (školská jedáleň, prízemie)
8. Ján Demovič školník MŠ
9. Martin Fabor školská jedáleň
10. Oľga Feketeová vedúca školskej jedálne
11. Ľubica Hebelková školská kuchyňa
12. Antónia Homolová upratovačka
13. Jana Jakubčíková školská jedáleň
14. Božena Jarábková školská jedáleň
15. Ľubica Jaššová tajomníčka školy
16. Ing. Jana Jelenčíková personalistka
17. Katarína Kovácsová školská kuchyňa
18. Miroslav Kurta bezpečnostný technik
19. Valéria Lelkešová školská kuchyňa
20. Mária Marečková školská kuchyňa
21. Júlia Nagyová upratovanie (3. poschodie)
22. Zdenka Némethová upratovanie (pavilón)
23. Nataša Oláhová upratovanie (1. poschodie)
24. Helena Olléová školská kuchyňa
25. Mária Pápežová upratovačka
26. Renáta Seidlová upratovačka
27. Erika Slezáková upratovanie (telocvične)
28. Peter Štupák bezpečnosť a ochrana budov
29. Adriana Tóthová školská kuchyňa
30. Gabriela Trpínová upratovanie
31. Lenka Vrablová vrátnica
32. Anna Závadová školská kuchyňa
33. PhDr. Edita Žalondeková školská psychologička