Zoznam pedagógov a zamestnancov (šk. rok 2013/2014)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pedagógovia

Konzultačné hodiny
(Vzhľadom na možnosť suplovania je potrebné dohodnúť si s pedagógom návštevu telefonicky na čísle 02 / 4342 7453.)


1. Mgr. Andrea Janočková janockova@vdp.sk biológia II. riaditeľka školy
2. Mgr. Zuzana Tehlárová tehlarova@vdp.sk matematika, fyzika IV., II. zástupkyňa pre G
3. Mgr. Zuzana Harichová harichova@vdp.sk angličtina, náboženstvo II. zást. pre II. st. ZŠ
4. Mgr. Mariana Bodnárová bodnarova@vdp.sk prírodopis, telesná výchova I. zást. pre I. st. ZŠ
5. Mgr. Michal Angyal angyal@vdp.sk NOS, občianska výchova II.IV. IX.A
6. Mgr. Martina Bistová bistova@vdp.sk I. I.C
7. Mgr. Mária Bizoňová bizonova@vdp.sk telesná výchova II.
8. Mgr. Katarína Brezániová brezaniova@vdp.sk slovenčina, náboženstvo II. VI.A
9. Mgr. Štefánia Brédová bredova@vdp.sk matematika, fyzika IV., II. IV.OA
10. Mgr. Ivana Cesneková cesnekova@vdp.sk slovenčina, dejepis IV., II. V.C
11. Mgr. Judita Drančáková drancakova@vdp.sk angličtina IV., II. III.OA
12. PaedDr. Eva Ďuricová duricova@vdp.sk biológia, geografia IV., II. V.B
13. Štefánia Floreková florekova@vdp.sk matematika, fyzika II.
14. Monika Haršányová harsanyova@vdp.sk I. III.B
15. PaedDr. Anna Hellingerová hellingerova@vdp.sk nemčina IV., II.
16. Mgr. Eva Hodorovská hodorovska@vdp.sk angličtina III., IV. IV.GA
17. Mgr. Miroslav Holocsi holocsi@vdp.sk telesná výchova IV., II.
18. Mgr. Renáta Horváthová horvathova@vdp.sk I. I.B
19. RNDr. Monika Hrušovská hrusovska@vdp.sk matematika, biológia IV., II. IX.B
20. Mgr. Valéria Chamillová chamillova@vdp.sk I I.A
21. Mgr. Oľga Janáčová janacova@vdp.sk zemepis, geografia, telesná výchova, II., IV. VII.OA
22. Mgr. Emanuela Jediná jedina@vdp.sk I. II.C
23. Mgr. s. Ľubomíra Jurčová s.lubomira@vdp.sk chémia, náboženstvo II. VI.OA
24. Mgr. Ľudmila Kmeťová kmetova@vdp.sk výtvarná výchova, zemepis II., IV. VIII.A
25. Mgr. Libuša Kostelková kostelkova@vdp.sk I. II.B
26. Mgr. Monika Krajčíková krajcikova@vdp.sk slovenčina, náboženstvo IV., II. III.GA
27. Mgr. Marianna Macková mackova@vdp.sk I. IV.B
28. Mgr. Mária Marková markova@vdp.sk slovenčina IV., II.
29. Mgr. Zuzana Mezeiová mezeiova@vdp.sk náboženstvo, nemčina III., II. VII.A
30. Ing. Adriana Miklová miklova@vdp.sk matematika, chémia IV., II. VII.OB
31. Oľga Mináriková minarikova@vdp.sk I. II.D
32. PhDr. Helena Mrocková mrockova@vdp.sk španielčina, angličtina IV. I.OA
33. Mgr. Lucia Mrocková l.mrockova@vdp.sk I. III.C
34. Mgr. Peter Nemec nemec@vdp.sk I. IV.C
35. Mgr. s. Petra Oravcová s.petra@vdp.sk matematika, informatika II., IV.
36. Mgr. Jana Pavluvčíková pavluvcikova@vdp.sk I. IV.A
37. Mgr. Rudolf Pažík pazik@vdp.sk história, NOS II., IV.
38. Mgr. Alena Rausová rausova@vdp.sk I. II.A
39. Mgr. Martina Stankovičová stankovicova@vdp.sk I. I.D
40. Mgr. Peter Šaradín saradin@vdp.sk náboženstvo školský kaplán
41. Mgr. Ivan Štancel stancel@vdp.sk angličtina II., IV.
42. Mgr. Mária Švantnerová svantnerova@vdp.sk matematika II.
43. Mgr. Iveta Švecová svecova@vdp.sk telesná, angličtina II.
44. PaedDr. Adriana Vajčiová vajciova@vdp.sk náboženstvo, slovenčina IV., II.
45. Mgr. Valéria Vrábelová vrabelova@vdp.sk matematika, zemepis II. V.A
45. Mgr. Veronika Winterová winterova@vdp.sk I. III.C
46. Mgr. Rozália Zuskinová zuskinova@vdp.sk nemčina II., IV. II.OA
47. Mgr. Katarína Žigová zigova@vdp.sk I. III.A

Vysvetlivky

I. = učí na I. stupni základnej školy
II. = učí na II. stupni základnej školy
III. = učí na osemročnom gymnáziu
IV. = učí na štvorročnom gymnáziu

Školský klub detí

1. Mgr. Monika Janetová janetova@vdp.sk vedúca ŠKD I.B
2. Veronika Augustínová augustinova@vdp.sk II.A,D
3. Mariana Behúňová behunova@vdp.sk II.C,D
4. PhDr. Lucia Ďurčanská durcanska@vdp.sk III.C,A
5. Mgr. Valéria Jašková, sr. Katarína s.katarina@vdp.sk III.B,A
6. Ing. Antónia Mikulková mikulkova@vdp.sk II.B,D
7. Mgr. Miroslava Mochnáčová mochnacova@vdp.sk I.A
8. Mgr. Katarína Pokryvková pokryvkova@vdp.sk IV.B,C
9. Mgr. Magdaléna Satková satkova@vdp.sk I.D
10. Kristína Šimeková simekova@vdp.sk I.C
11. Helena Varhaníková varhanikova@vdp.sk IV.A,C

Materská škola

1. Mgr. Eva Antalíková zástupkyňa RŠ pre materskú školu
2. Mgr. Jana Andrášová, sr. Dorotka '
3. Mgr. Andrea Hercegová '
4. Mgr. Lenka Ivanová '
5. Bc. Konštantína Karácsonyová '
6. Mgr. Anna Kopťárová '
7. Terézia Makovníková '
8. Iveta Pallesichová '
9. Bc. Michaela Struhárová '
10. Bc. Iveta Wildová '


Nepedagogickí zamestnanci

1. Mgr. Alexander Avenarius správa webového a poštového servera
2. Banyáková Mária školská kuchyňa
3. Bertóková Iveta školská kuchyňa
4. Boďo Martin školník
5. Ing. Červáková Magdaléna ekonómka školy
6. Daniel Štefan údržba areálu
7. Demovič Ján školník MŠ
8. Fabor Martin školská jedáleň
9. Feketeová Oľga vedúca školskej jedálne
10. Hebelková Ľubica školská kuchyňa
11. Homolová Antónia upratovačka
12. Jakubčíková Jana školská jedáleň
13. Jarábková Božena školská jedáleň
14. Jaššová Ľubica tajomníčka školy
15. Ing. Jelenčíková Jana personalistka
16. Kovácsová Katarína školská kuchyňa
17. Kurta Miroslav bezpečnostný technik
18. Lelkešová Valéria školská kuchyňa
19. Marečková Mária školská kuchyňa
20. Nagyová Júlia upratovanie (3. poschodie)
21. Némethová Zdenka upratovanie (pavilón)
22. Oláhová Nataša upratovanie (1. poschodie)
23. Olléová Helena školská kuchyňa
24. Pápežová Mária upratovačka
25. Seidlová Renáta upratovačka
26. Slezáková Erika upratovanie (telocvične)
27. Slováková Mária upratovanie (2. poschodie)
28. Štupák Peter bezpečnosť a ochrana budov
29. Tóthová Adriana školská kuchyňa
30. Trpínová Gabriela upratovačka
31. Vrablová Lenka vrátnica
32. Závadová Anna školská kuchyňa
33. PhDr. Žalondeková Edita školská psychologička