Zoznam pedagógov a zamestnancov (šk. rok 2012/2013)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pedagógovia

Konzultačné hodiny
(Vzhľadom na možnosť suplovania je potrebné dohodnúť si s pedagógom návštevu telefonicky na čísle 02 / 4342 7453.)


1. Mgr. Andrea Janočková biológia II. riaditeľka školy
2. Mgr. Zuzana Tehlárová matematika, fyzika IV., II. zástupkyňa pre G
3. Mgr. Zuzana Harichová angličtina, náboženstvo II. zást. pre II. st. ZŠ
4. Mgr. Mariana Bodnárová prírodopis, telesná výchova I. zást. pre I. st. ZŠ
5. Mgr. Pavol Adamek telesná výchova IV., II.
6. Mgr. Michal Angyal NOS, občianska výchova II.IV. VIII.A
7. Mgr. Katarína Baginová I. II.D
8. Mgr. Zuzana Baričová slovenčina, dejepis IV. III.OA
9. Mgr. Martina Bistová I. IV.A
10. Mgr. Mária Bizoňová teloesná výchova II.
11. Mgr. Katarína Brezániová slovenčina, náboženstvo II. V.C
12. Mgr. Štefánia Brédová matematika, fyzika IV., II.
13. Mgr. Judita Drančáková angličtina IV., II. II.OA
14. Štefánia Floreková matematika, fyzika II.
15. Monika Haršányová I. IV.C
16. PaedDr. Anna Hellingerová nemčina IV., II.
17. Mgr. Eva Hodorovská angličtina III., IV. III.GA
18. Mgr. Renáta Horváthová I. II.A
19. RNDr. Monika Hrušovská matematika, biológia IV., II. VIII.B
20. Mgr. Valéria Chamillová I II.B
21. Mgr. Oľga Janáčová zemepis, geografia, telesná výchova, II., IV. VI.OA
22. Mgr. Emanuela Jediná I. I.C
23. Mgr. s. Ľubomíra Jurčová chémia, náboženstvo II. V.OB
24. Mgr. Milan Kaman informatika II.D
25. Mgr. Ľudmila Kmeťová výtvarná výchova, zemepis II., IV. '
26. Mgr. Libuša Kostelková I., I.B
27. Mgr. Monika Krajčíková slovenčina, náboženstvo IV., II. II.GA
28. Mgr. Mária Lazorová slovenčina, náboženstvo IV., II. V.OA
29. Mgr. Marianna Macková I. III.B
30. Mgr. Zuzana Mezeiová náboženstvo, nemčina III., II. VI.A
31. Ing. Adriana Miklová matematika, chémia IV., II. V.OB
32. Oľga Mináriková I. I.D
33. PhDr. Helena Mrocková španielčina, angličtina IV. |
34. Mgr. Lucia Mrocková I. II.C
35. Mgr. Peter Nemec I. IV.B
36. Mgr. s. Petra Oravcová matematika, informatika II., IV.
37. Mgr. Jana Pavluvčíková I. III.A
38. Mgr. Rudolf Pažík história, NOS II., IV.
39. Mgr. Alena Rausová I. I.A
40. Mgr. Lila Ružičková slovenčina, telesná výchova II., III.

IX.A

41. Mgr. Katarína Sádovská angličtina II. VI.A
42. Mgr. Martina Stankovičová I. IV.B
43. Mgr. Peter Šaradín náboženstvo školský kaplán
44. Mgr. Ivan Štancel angličtina II., IV.
45. Mgr. Mária Švantnerová matematika II.
46. Mgr. Iveta Švecová telesná, angličtina II.
47. PaedDr. Adriana Vajčiová náboženstvo, slovenčina IV., II. IV.GA
48. Mgr. Valéria Vrábelová matematika, zemepis II. V.B
49. Mgr. Rozália Zuskinová nemčina II., IV. I.OA

Vysvetlivky

I. = učí na I. stupni základnej školy
II. = učí na II. stupni základnej školy
III. = učí na osemročnom gymnáziu
IV. = učí na štvorročnom gymnáziu

Školský klub detí

Materská škola

1. Ing. Antónia Mikulková IX. odd
2. Veronika Augustínová IV. odd
3. Mgr.Marcela Šaradinová I. odd.
4. PhDr. Lucia Ďurčanská III. odd.
5. Mgr. Alena Jakubcová VII. odd.
6. Mgr.sestra Katarína VIII. odd.
7. Mgr. Martin Lojkovič XI. odd.
8. Mgr. Monika Janetová vedúca ŠKD II. odd.
9. Mgr. Katarína Pokrývková X. odd.
10. Mgr. Magdaléna Satková V. odd.
11. Bc. Erika Kelešiová VI. odd.
1. Mgr. Eva Antalíková zástupkyňa RŠ pre materskú školu
2. Mgr. Jana Andrášová, sr. Dorotka '
3. Mgr. Silvia Gondová, sr. Sabína '
4. Mgr. Andrea Hercegová '
5. Mgr. Lenka Ivanová '
6. Bc. Konštantína Karácsonyová '
7. Mgr. Anna Kopťárová '
8. Terézia Makovníková '
9. Bc. Michaela Struhárová '


Nepedagogickí zamestnanci

1. Mgr. Alexander Avenarius správa webového a poštového servera
2. Ľubica Bačeková školská kuchyňa
3. Eva Bačinská školská kuchyňa
4. Mária Banyáková školská kuchyňa
5. Martin Boďo školník
6. Ing. Magdaléna Červáková ekonómka školy
7. Štefan Daniel údržba areálu
8. Lenka Danielová upratovanie (jedáleň, kancelárie)
9. Ján Demovič školník MŠ
10. Oľga Feketeová vedúca školskej jedálne
11. Ľubica Hebelková školská kuchyňa
12. Ľubica Jaššová tajomníčka školy
13. Ing. Jana Jelenčíková personalistka
14. Helena Kočišová upratovačka
15. Katarína Kovácsová školská kuchyňa
16. Miroslav Kurta bezpečnostný technik
17. Valéria Lelkešová školská kuchyňa
18. Iveta Melegová školská kuchyňa
19. Júlia Nagyová upratovanie (3. poschodie)
20. Zdenka Némethová upratovanie (pavilón)
21. Nataša Oláhová upratovanie (1. poschodie)
22. Helena Olléová školská kuchyňa
23. Renáta Seidlová upratovačka
24. Erika Slezáková upratovanie (telocvične)
25. Mária Slováková upratovanie (2. poschodie)
26. Peter Štupák bezpečnosť a ochrana budov
27. Alojz Šubín vrátnica
28. Adriana Tóthová školská kuchyňa
29. Renáta Vrábľová upratovačka
30. Anna Závadová školská kuchyňa
31. Anna Závadová školská kuchyňa
32. PhDr. Edita Žalondeková školská psychologička