Zoznam pedagógov a zamestnancov (šk. rok 2011/2012)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pedagógovia

Konzultačné hodiny
(Vzhľadom na možnosť suplovania je potrebné dohodnúť si s pedagógom návštevu telefonicky na čísle 02 / 4342 7453.)


1. Mgr. Mária Švantnerová matematika II. riaditeľka školy
2. Mgr. Zuzana Tehlárová matematika, fyzika IV., II. zástupkyňa pre G
3. Mgr. Andrea Janočková biológia, telesná výchova II. zást. pre II. st. ZŠ
4. Mgr. Mariana Bodnárová prírodopis, telesná výchova I. zást. pre I. st. ZŠ
5. Mgr. Pavol Adamek telesná výchova IV., II.
6. Mgr. Michal Angyal NOS, občianska výchova II.IV. VII.A
7. Mgr. Katarína Baginová I. IV.C
8. Mgr. Zuzana Baričová slovenčina, dejepis IV. II.OA
9. Mgr. Martina Bistová I. III.A
10. Mgr. Katarína Brezániová slovenčina, náboženstvo II.
11. Mgr. Štefánia Brédová matematika, fyzika IV., II.
12. Mgr. Judita Drančáková angličtina IV., II. I.OA
13. Mgr. Lenka Dušičková angličtina IV., II. VII.B
14. Štefánia Floreková matematika, fyzika II.
15. Mgr.Zuzana Harichová anglický jazyk, náboženstvo, dejepis II. V.B
16. Monika Haršányová I. III.C
17. PaedDr. Anna Hellingerová nemčina IV., II. IV.GA
18. Mgr. Eva Hodorovská angličtina III., IV. II.GA
19. Mgr. Renáta Horváthová I. I.A
20. RNDr. Monika Hrušovská matematika, biológia IV., II.
21. Mgr. Valéria Chamillová I I.B
22. Gabriela Jamrichová I. II.D
23. Mgr. Oľga Janáčová zemepis, geografia, telesná výchova, II., IV. V.OA
24. Mgr. Emanuela Jediná I. IV.A
25. Mgr. s. Ľubomíra Jurčová chémia, náboženstvo II.
26. Mgr. Ľudmila Kmeťová výtvarná výchova, zemepis II., IV. '
27. Mgr. Monika Krajčíková slovenčina, náboženstvo IV., II. I.GA
28. Mgr. Marianna Macková I. II.B
29. Mgr. Zuzana Mezeiová náboženstvo, nemčina III., II. V.A
30. Ing. Adriana Miklová matematika, chémia IV., II. V.OB
31. Oľga Mináriková I. I.D
32. PhDr. Helena Mrocková španielčina, angličtina IV. IX.A
33. Mgr. Lucia Mrocková I. I.C
34. Mgr. Peter Nemec I. IV.B
35. Mgr. s. Petra Oravcová matematika, informatika II., IV.
36. Mgr. Jana Pavluvčíková I. II.D
37. Mgr. Rudolf Pažík história, NOS II., IV.
38. Mgr. Alena Rausová I. II.C
39. Mgr. Lila Ružičková slovenčina, telesná výchova II., III.

VIII.A

40. Mgr. Katarína Sádovská angličtina II. VI.A
41. Mgr. Martina Stankovičová I. III.B
42. Mgr. Peter Šaradín náboženstvo školský kaplán
43. Mgr. Slavomíra Šišková angličtina II., IV. IV.OB
44. Mgr. Iveta Švecová telesná, angličtina II.
45. PaedDr. Adriana Vajčiová náboženstvo, slovenčina IV., II. III.GA
46. Mgr. Valéria Vrábelová matematika, zemepis II.
47. Mgr. Rozália Zuskinová nemčina II., IV. IV.OA

Vysvetlivky

I. = učí na I. stupni základnej školy
II. = učí na II. stupni základnej školy
III. = učí na osemročnom gymnáziu
IV. = učí na štvorročnom gymnáziu

Školský klub detí

1. Ing. Antónia Mikulková vedúca ŠKD II.A
2. Veronika Augustínová II.C
3. Mariana Behúňová I.A
4. PhDr. Lucia Ďurčanská I.C
5. sestra Katarína III.C
6. Mgr. Miriam Mochnáčová I.B
7. Zuzana Piatrová III.A
8. Mgr. Katarína Pokrývková II.B
9. Kamila Mišíková IV.A
10. Mgr. Magdaléna Satková III.B
11. Bc. Katarína Žigová IV.B


Materská škola

1. Eva Antalíková zástupkyňa RŠ pre materskú školu
2. Jana Andrášová '
3. Andrea Hercegová '
4. Lenka Ivanová '
5. Terézia Makovníková '
6. Mgr. Melinda Mátéová '
7. Katarína Mjartanová '
8. Mgr. Agnesa Skokanová 'Nepedagogickí zamestnanci

1. Mgr. Alexander Avenarius správa webového a poštového servera
2. Martin Boďo školník
3. Ing. Magdaléna Červáková ekonómka školy
4. Štefan Daniel údržba areálu
5. Lenka Danielová upratovanie (jedáleň, kancelárie)
6. Ľubica Jaššová tajomníčka školy
7. Ing. Jana Jelenčíková personalistka
8. Miroslav Kurta bezpečnostný technik
9. Júlia Nagyová upratovanie (3. poschodie)
10. Zdenka Némethová upratovanie (pavilón)
11. Nataša Oláhová upratovanie (1. poschodie)
12. Erika Slezáková upratovanie (telocvične)
13. Mária Slováková upratovanie (2. poschodie)
14. Peter Štupák bezpečnosť a ochrana budov
15. Alojz Šubín vrátnica
16. PhDr. Edita Žalondeková školská psychologička
17. Ľubica Bačeková školská kuchyňa
18. Eva Bačinská školská kuchyňa
19. Mária Banyáková školská kuchyňa
20. Oľga Feketeová vedúca školskej jedálne
21. Ľubica Hebelková školská kuchyňa
22. Katarína Kovácsová školská kuchyňa
23. Valéria Lelkešová školská kuchyňa
24. Iveta Melegová školská kuchyňa
25. Helena Olléová školská kuchyňa
26. Adriana Tóthová školská kuchyňa
27. Anna Závadová školská kuchyňa
28. Ján Demovič školník
29. Helena Kočišová upratovačka
30. Renáta Seidlová upratovačka
29. Renáta Vrábľová upratovačka