Zoznam pedagógov a zamestnancov (šk. rok 2010/2011)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pedagógovia

Konzultačné hodiny
(Vzhľadom na možnosť suplovania je potrebné dohodnúť si s pedagógom návštevu telefonicky na čísle 02 / 4342 7453.)


1. Mgr. Mária Švantnerová matematika II. riaditeľka školy
2. Mgr. Zuzana Tehlárová matematika, fyzika IV., II. zástupkyňa pre G
3. Mgr. Andrea Janočková biológia, telesná výchova II. zást. pre II. st. ZŠ
4. Mgr. Mariana Bodnárová prírodopis, telesná výchova I. zást. pre I. st. ZŠ
5. Mgr. Pavol Adamek telesná výchova IV., II.
6. Mgr. Michal Angyal NOS, občianska výchova II.IV. VI.A
7. Mgr. Katarína Baginová I. III.C
8. Mgr. Zuzana Baričová slovenčina, dejepis IV.
9. Mgr. Alena Bieliková matematika, Informatika II.IV.
10. Mgr. Martina Bistová I. IV.B
11. Mgr. Anna Boturová angličtina II., IV. V.A
12. Mgr. Katarína Brezániová slovenčina, náboženstvo II.
13. Mgr. Štefánia Brédová matematika, fyzika IV., II. IV.GA
14. Mgr. Judita Drančáková angličtina IV., II. V.B
15. Štefánia Floreková matematika, fyzika II.
16. Mgr.Zuzana Harichová anglický jazyk II.
17. Monika Haršányová I. IV.A
18. PaedDr. Anna Hellingerová nemčina IV., II. III.GA
19. Mgr. Eva Hodorovská angličtina III., II. I.GA
20. Mgr. Renáta Horváthová I. II.A
21. RNDr. Monika Hrušovská matematika, biológia IV., II. I.OA
22. Mgr. Gabriela Jamrichová I. I.D
23. Mgr. Oľga Janáčová zemepis, geografia, telesná výchova, II., IV. IV.OA
24. Mgr. Emma Jediná I. III.A
25. Mgr. Ľudmila Kmeťová výtvarná výchova, zemepis II., IV. '
26. Mgr. Monika Krajčíková slovenčina, náboženstvo IV., II.
27. Mgr. Lenka Lenartová angličtina II. VI.B
28. Mgr. Slavomíra Löbbová - Šišková angličtina II., III.
29. Mgr. Marianna Macková I. I.B
30. Mgr. Zuzana Mezeiová náboženstvo, nemčina III., II. IX.A
31. Ing. Adriana Miklová matematika, chémia IV., II. IV.OB
32. Oľga Mináriková I. II.C
33. PhDr. Helena Mrocková španielčina, angličtina IV. VIII.A
34. Mgr. Peter Nemec telesná výchova I., III. III.B
35. Mgr. Rudolf Pažík história, NOS II., IV.
36. Mgr. Alena Rausová I. I.C
37. Mgr. Katarína Růžičková chémia, biológia II., IV.
38. Mgr. Martina Stankovičová I. II.B
39. Mgr. Iveta Švecová telesná, angličtina II.
40. PaedDr. Pavol Tománek PhD náboženstvo, slovenčina II. VII.A
41. PaedDr. Adriana Vajčiová náboženstvo, slovenčina IV., II. II.GA
42. Mgr. Valéria Vrábelová matematika, zemepis II. IX.B
43. Mgr. Anita Zolnayová - Cseryová matematika, biológia II. III.OB
44. Mgr. Rozália Zuskinová nemčina II., IV. III.OA

Vysvetlivky

I. = učí na I. stupni základnej školy
II. = učí na II. stupni základnej školy
III. = učí na osemročnom gymnáziu
IV. = učí na štvorročnom gymnáziu

Školský klub detí

1. Ing. Antónia Mikulková vedúca ŠKD II.A
2. Veronika Augustínová I.C
3. PhDr. Lucia Ďurčanská II.C
4. Mgr. Katarína Pokrývková I.B
5. sestra Katarína IV.A
6. Ing. Antónia Mikulková I.A
7. Mgr.Mária Novosadová II.A
8. Zuzana Piatrová IV.B
9. Mgr. Lila Ružičková III.A
10. Mgr. Magdaléna Satková II.B
11. Bc. Katarína Žigová III.B

Nepedagogickí zamestnanci

1. Mgr. Alexander Avenarius správa webového a poštového servera
2. Martin Boďo školník
3. Ing. Magdaléna Červáková ekonómka školy
4. Štefan Daniel údržba areálu
5. Lenka Danielová upratovanie (jedáleň, kancelárie)
6. Ľubica Jaššová tajomníčka školy
7. Ing. Jana Jelenčíková personalistka
8. Miroslav Kurta bezpečnostný technik
9. Júlia Nagyová upratovanie (3. poschodie)
10. Zdenka Némethová upratovanie (pavilón)
11. Nataša Oláhová upratovanie (1. poschodie)
12. Erika Slezáková upratovanie (telocvične)
13. Mária Slováková upratovanie (2. poschodie)
14. Peter Štupák bezpečnosť a ochrana budov
15. Alojz Šubín vrátnica
16. PhDr. Edita Žalondeková školská psychologička