Zoznam pedagógov a zamestnancov (šk. rok 2008/2009)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Na tejto stránke uvádzame zoznamy pedagógov a zamestnancov Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v aktuálnom školskom roku 2008/9.

K dispozícii sú aj zoznamy pedagógov a zamestnancov za predchádzajúce školské roky.

Na paralelných stránkach nájdete aktuálne zoznamy žiakov a študentov v školskom roku 2008/9 (štvorročné gymnázium / osemročné gymnázium / II. stupeň ZŠ / I. stupeň ZŠ).

Upozorňujeme tiež na fotogalérie a diskusné fóra pedagógov a zamestnancov školy.

Pedagógovia

Konzultačné hodiny
(Vzhľadom na možnosť suplovania je potrebné dohodnúť si s pedagógom návštevu telefonicky na čísle 02 / 4342 7453.)


1. Mgr. Mária Švantnerová matematika II. riaditeľka školy
2. Mgr. Zuzana Tehlárová matematika, fyzika IV., II. zástupkyňa pre G
3. Mgr. Zuzana Harichová náboženstvo, angličtina II. zást. pre II. st. ZŠ
4. Mgr. Mariana Bodnárová prírodopis, telesná výchova I. zást. pre I. st. ZŠ
5. Mgr. Pavol Adamek telesná výchova IV., II.
6. Mgr. Katarína Baginová I. III.A
7. Margita Beneová I. I.A
8. Mgr. Martina Bistová I. IV.A
9. Mgr. Anna Boturová angličtina II., IV.
10. Mgr. Katarína Brezániová slovenčina, náboženstvo II. VIII.A
11. Mgr. Štefánia Brédová matematika, fyzika IV., II. II.GA
12. Mgr. Judita Drančáková angličtina IV., II.
13. Mgr.Martina Fenclová angličtina, slovenčina, II.
14. Štefánia Floreková matematika, fyzika II.
15. Monika Haršányová I. IV.B
16. PaedDr. Anna Hellingerová nemčina IV., II.
17. Mgr. Eva Hodorovská angličtina III., II.
18. Mgr. Renáta Horváthová I. II.A
19. RNDr. Monika Hrušovská matematika, biológia IV., II. IV.GB
20. Mgr. Gabriela Jamrichová I. II.B
21. Mgr. Oľga Janáčová zemepis, geografia, telesná výchova, II., IV. Sekunda A
22. Mgr. Ľudmila Kmeťová výtvarná výchova, zemepis II., IV. IX.A
23. Mgr. Monika Krajčíková slovenčina, náboženstvo IV., II. III.GB
24. Mgr. Mária Lazorová angličtina IV. I.GA
25. prom. psych. Helena Lipová hudobná výchova II.
26. Mgr. Marianna Macková I. III.B
27. Mgr. Zuzana Mezeiová náboženstvo, nemčina III., II. VII.A
28. Ing. Adriana Miklová matematika, chémia IV., II. IV.GA
29. Oľga Mináriková I. II.C
30. Mgr. Juraj Molčányi informatika IV.
31. PhDr. Helena Mrocková španielčina, angličtina IV. IV.A
32. Mgr. Peter Nemec telesná výchova I., II. I.B
33. Mgr. Nataša Országhová španielsky jazyk IV.,
34. Mgr. Rudolf Pažík história, NOS II., IV.
35. Mgr. Lucia Pullmanová história, NOS II., IV.
36. Mgr. Alena Rausová I. I.C
37. Mgr. Lila Ružičková telesná výchova, slovenčina II., III.
38. Mgr. Katarína Růžičková chémia, biológia II., IV. VIII.B
39. Mgr. Daniel Sládek slovenčina, dejepis IV. Sekunda B
40. Mgr. Martina Stankovičová I., II. IV.C
41. Mgr. Iveta Švecová telesná a občianska výchova II. VII.B
42. PaedDr. Pavol Tománek PhD náboženstvo, slovenčina II. V.A
43. Mgr. Jana Traciková občianska výchova, slovenčina II.,IV., III.GA.
44. PaedDr. Adriana Vajčiová náboženstvo, slovenčina IV., II.
45. Mgr. Valéria Vrábelová matematika, zemepis II. VII.B
46. Mgr. Anita Zolnayová matematika, biológia II. Prima B.
47. Mgr. Rozália Zuskinová nemčina II., IV. Prima A.

Vysvetlivky

I. = učí na I. stupni základnej školy
II. = učí na II. stupni základnej školy
III. = učí na osemročnom gymnáziu
IV. = učí na štvorročnom gymnáziu

Školský klub detí

1. Mgr. Monika Janetová vedúca ŠKD II.B
2. Veronika Augustínová I.B
4. PhDr. Lucia Ďurčanská
5. sestra Katarína IV.B
6. Ing. Antónia Mikulková IV.A
5. Mgr. Magdaléna Satková I.C
7. Kristína Šimeková I.A
8. Bc. Katarína Žigová III.C

Nepedagogickí zamestnanci

1. Mgr. Alexander Avenarius správa webového servera
2. Ing. Magdaléna Červáková ekonómka školy
3. Štefan Daniel údržba areálu
4. Lenka Danielová upratovanie (jedáleň, kancelárie)
5. Richard Haraslín školník
6. Ľubica Jaššová tajomníčka školy
7. Ing. Jana Jelenčíková personalistka
8. Miroslav Kurta bezpečnostný technik
9. Irena Lengyelová upratovanie (pavilón)
10. Júlia Nagyová upratovanie (3. poschodie)
11. Ľubica Sedláčková upratovanie (1. poschodie)
12. Erika Slezáková upratovanie (telocvične)
13. Peter Štupák bezpečnosť a ochrana budov
14. Alojz Šubín vrátnica
16. PhDr. Edita Žalondeková školská psychologička

Školská jedáleň

1. Oľga Feketeová vedúca školskej jedálne
2. Gabriela Blísková hlavná kuchárka
3. Mária Banyáková
4. Katarína Kovácsová
5. Valéria Lelkešová
6. Iveta Madarászová
7. Helena Ólleová
8. Anna Závadová

Na materskej dovolenke

1. Mgr. Elena Gáborová
2. Lucia Hartlová
3. Mgr. Blažena Kročková
4. Mgr. Mária Lišková
5. Mgr. Erika Mudráková
6. Mgr. Jana Pavluvčíková
7. Mgr. Lucia Pullmanová NOS II., IV.
8. Mgr. Katarína Sádovská angličtina IV., II.
9. Mgr. Veronika Važanová I.
10. Mgr. Terézia Zaprelová II.

Vysvetlivky

I. = učila na I. stupni základnej školy
II. = učila na II. stupni základnej školy
III. = učila na osemročnom gymnáziu
IV. = učila na štvorročnom gymnáziu

Toto je iba pracovná verzia stránky. Na zoznamoch práve pracujeme.