Zoznam pedagógov a zamestnancov (šk. rok 2006/2007)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Na tejto stránke uvádzame zoznamy pedagógov a zamestnancov Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v aktuálnom školskom roku 2006/7.

(V zozname môže v prvých dňoch školského roka 2006/7 ešte dôjsť k drobným úpravám. Ďakujeme za porozumenie.)

K dispozícii sú aj zoznamy pedagógov a zamestnancov za predchádzajúce školské roky.

Na paralelných stránkach nájdete aktuálne zoznamy žiakov a študentov v školskom roku 2006/7 (štvorročné gymnázium / II. stupeň ZŠ / I. stupeň ZŠ).

Upozorňujeme tiež na fotogalérie a diskusné fóra pedagógov a zamestnancov školy.

Pedagógovia

1. Mgr. Mária Švantnerová matematika II. riaditeľka školy
2. Mgr. Zuzana Tehlárová matematika, fyzika IV., II. zástupkyňa pre G
3. Mgr. Andrea Janočková biológia, telesná výchova II., IV. zást. pre II. st. ZŠ
4. Mgr. Mariana Bodnárová prírodopis, telesná výchova I. zást. pre I. st. ZŠ
5. Mgr. Pavol Adamek telesná výchova IV., II.
6. Mgr. Martina Baginová hudobná výchova, nemčina II. VIII.A
7. Mgr. Zuzana Baričová slovenčina, história IV., II. I.GA
8. Mgr. Vladimír Bartovic geografia II., IV. VI.C
9. Margita Beneová I. I.A
10. Mgr. Adrián Beňo náboženstvo, dejepis II. VIII.B
11. Mgr. Martina Bistová I. II.A
12. Mgr. Anna Boturová angličtina II., IV.
13. Mgr. Katarína Brezániová slovenčina, náboženstvo II. VI.A
14. Mgr. Štefánia Brédová matematika, fyzika IV., II.
15. Štefánia Floreková matematika, fyzika II.
16. Ing. Jozef Garaj náboženstvo II.
17. Mgr. Zuzana Harichová náboženstvo, angličtina II. V.A
18. Monika Haršányová I. IV.B
19. PaedDr. Anna Hellingerová nemčina IV., II. IV.GA
20. Mgr. Renáta Horváthová I. II.B
21. RNDr. Monika Hrušovská matematika, biológia IV., II.
22. Mgr. Emanuela Jediná I. III.A
23. Mgr. Karol Karlík NOS, náboženstvo IV. II.GB
24. Mgr. Ľubica Kmeťová nemčina IV., II. III.GA
25. Mgr. Ľudmila Kmeťová výtvarná výchova, zemepis II., IV. VII.A
26. Mgr. Libuša Kostelková I. I.B
27. Mgr. Monika Krajčíková slovenčina, náboženstvo IV., II. I.GB
28. Mgr. Mária Lazorová angličtina IV.
29. prom. psych. Helena Lipová hudobná výchova II.
30. Mgr. Marianna Macková I. I.C
31. Ing. Adriana Miklová matematika, chémia IV., II. II.GA
32. Oľga Mináriková I. II.C
33. Mgr. Juraj Molčányi informatika I., IV. IV.A
34. Gabriela Mrázková I.
35. PhDr. Helena Mrocková španielčina, angličtina IV.
36. Mgr. Peter Nemec telesná výchova I., II. III.C
37. Mgr. Lucia Opartyová IV., II.
38. Mgr. Rudolf Pažík história, NOS II., IV. IX.A
39. Mgr. Judita Poľáková angličtina IV., II.
40. RNDr. Jozef Póor fyzika IV., II.
41. Jorge Porubský španielčina IV.
42. Mgr. Katarína Růžičková chémia, biológia II., IV. VI.B
43. Mgr. Iveta Švecová telesná a občianska výchova II. VII.B
44. PaedDr. Pavol Tománek náboženstvo, slovenčina II. IX.B
45. PaedDr. Adriana Vajčiová náboženstvo, slovenčina IV., II. IV.GB
46. Jarmila Vengrínová I. III.B
47. Mgr. Valéria Vrábelová matematika, zemepis II. V.B
48. Mgr. Anita Zolnayová matematika, biológia II.
49. Mgr. Rozália Zuskinová nemčina II., IV.

Vysvetlivky

I. = učí na I. stupni základnej školy
II. = učí na II. stupni základnej školy
IV. = učí na štvorročnom gymnáziu

Školský klub detí

Nepedagogickí zamestnanci

1. Ing. Antónia Mikulková vedúca ŠKD I.B
2. Veronika Augustínová I.A
3. PhDr. Lucia Ďurčanská II.C
4. sr. Katarína Jašková IV.C
5. Zuzana Piatrová IV.A
6. Mgr. Katarína Pokrývková IIII.B
1. Mgr. Alexander Avenarius správa servera, medzinárodné projekty
2. Mária Bubničová upratovanie (2. poschodie)
3. Sabína Bubničová upratovanie (prízemie)
4. Ing. Magdaléna Červáková ekonómka školy
5. Štefan Daniel údržba areálu
6. Lenka Danielová upratovanie (jedáleň, kancelárie)
7. Mária Dudoková tajomníčka školy
8. Ing. Helena Hamašová poradca pre ekonomickú oblasť
9. Richard Haraslín školník
10. Ing. Jana Jelenčíková personalistka
11. Miroslav Kurta bezpečnostný technik
12. Irena Lengyelová upratovanie (pavilón)
13. Júlia Nagyová upratovanie (3. poschodie)
14. Ľubica Sedláčková upratovanie (1. poschodie)
15. Erika Slezáková upratovanie (telocvične)
16. Peter Štupák bezpečnosť a ochrana budov
17. Alojz Šubín vrátnica
18. Silvia Trenčanová administratíva školy
19. Martin Vaško správa siete, údržba PC
20. PhDr. Edita Žalondeková školská psychologička

Školská jedáleň

1. Oľga Feketeová vedúca školskej jedálne
2. Marta Hanáková hlavná kuchárka
3. Mária Banyáková
4. Mária Daniová
5. Katarína Kovácsová
6. Valéria Lelkešová
7. Iveta Madarászová
8. Zuzana Mészarosová
9. Alžbeta Valovičová

Na materskej dovolenke

1. Mgr. Elena Gáborová
2. Lucia Hartlová
3. Mgr. Blažena Kročková
4. Mgr. Mária Lišková
5. Mgr. Erika Mudráková
6. Mgr. Jana Pavluvčíková
7. Mgr. Lucia Pullmanová NOS II., IV.
8. Mgr. Katarína Sádovská angličtina IV., II.
9. Mgr. Veronika Važanová I.
10. Mgr. Terézia Zaprelová II.

Vysvetlivky

I. = učila na I. stupni základnej školy
II. = učila na II. stupni základnej školy
IV. = učila na štvorročnom gymnáziu