Organizácia prvého týždňa nového školského roka 2018/19

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

right|400px|thumb|

Program prvého dňa – pondelok 3. septembra 2018

 • 8.00 – nástup všetkých tried do školy

Rozmiestnenie tried je vyvesené na bráne školy.

Žiaci 1. ročníka ZŠ si do školy prinesú školské aktovky – po sv. omši bude nasledovať požehnanie aktoviek.

 • 9.00svätá omša Veni Sancte v Kostole sv. Vincenta de Paul

Na I. stupni ZŠ zostanú vyučujúci so žiakmi do 11.00.

 • 10.30 – obed pre žiakov II. a III. stupňa
 • 11.00 – obed pre žiakov 1. ročníka ZŠ (s p. vychovávateľkami)
 • 11.30 – obed pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ (s p. vychovávateľkami)

Dieťa z I. stupňa ZŠ si môžete vyzdvihnúť:

 • hneď po sv. omši – je dôležité nahlásiť to triednej p. učiteľke
 • alebo po príchode do školy
 • alebo z ŠKD: pozor na jeho skrátenú prevádzku v tento deň

Školský klub detí bude v tento deň otvorený do 15.00.
Deti, ktoré pôjdu samy na zápis do ZUŠ, musia toto preukázať písomne od rodičov.
Všetky povolenia z minulého školského roka sú už neplatné!

Rozdelenie žiakov do nových tried

V priebehu tohto roka vstúpili v Európskej únii do platnosti nové pravidlá ochrany osobných údajov (GDPR), ktoré prijala aj naša škola. Z tohto dôvodu už nemôžeme na webových stránkach školy uverejňovať rozdelenie nových žiakov školy do tried. Informáciu o zaradení nového žiaka školy do triedy posielame každému rodičovi emailom.

Vyučovanie počas prvého týždňa nového školského roka

utorok 4. septembra 2018

I. stupeň ZŠ

 • 1. ročník ZŠ: vyučuje sa 1. až 3. hodinu; nasleduje obed s triednou p. učiteľkou v čase 10.45 – 11.45
 • 2. až 4. ročník ZŠ: vyučuje sa 1. až 4. hodinu s triednou p. učiteľkou; potom nastúpi p. vychovávateľka, ktorá pôjde s deťmi na obed o 12.15

II. a III. stupeň: účelové cvičenie – teoretická časť

 • 1. až 4. hodina – účelové cvičenie
 • od 11.30: obed pre žiakov IX.A, IV.OA, V.OA, VI.OA, VII.OA a VIII.OA
 • od 11.50 do 12.15: obed pre žiakov 5. až 8. ročníka ZŠ + tried II.OA a III.OA

streda 5. septembra 2018

I. stupeň ZŠ

 • 1. ročník ZŠ: vyučuje sa 1. až 3. hodinu; nasleduje obed s triednou p. učiteľkou v čase 10.45 – 11.45
 • 2. ročník ZŠ: vyučuje sa 1. až 4. hodinu s triednou p. učiteľkou; potom nastúpi p. vychovávateľka, ktorá pôjde s deťmi na obed o 11.45
 • 3. a 4. ročník ZŠ: vyučuje sa 1. až 4. hodinu s triednou p. učiteľkou, ktorá s nimi o 11.45 pôjde na obed a zostane s triedou do 12.45

II. a III. stupeň: účelové cvičenie – praktická časť

Účelové cvičenia prebehnú v rozsahu 5 vyučovacích hodín.

Obed pre II. a III. stupeň sa bude podávať od 12.45.

Žiaci triedy VIII.OA budú pomáhať triednej p. učiteľke – triednické hodiny.

štvrtok 6. septembra 2018

I. stupeň ZŠ

 • 1. ročník ZŠ: vyučuje sa 1. až 3. hodinu; nasleduje obed s triednou p. učiteľkou v čase 10.45 – 11.45
 • 2. až 4. ročník ZŠ: vyučuje sa 1. až 4. hodinu s triednou p. učiteľkou, ktorá s nimi o 11.45 pôjde na obed a zostane s triedou do 12.45

II. a III. stupeň: vyučovanie podľa rozvrhu v rozsahu 5 hodín

Trieda VII.OA absolvuje kurz ochrany života a zdravia.

piatok 7. septembra 2018

I. stupeň ZŠ

 • 1. ročník ZŠ: vyučuje sa 1. až 3. hodinu; nasleduje obed s triednou p. učiteľkou v čase 10.45 – 11.45
 • 2. ročník ZŠ: vyučuje sa 1. až 4. hodinu a o 11.45 ide na obed s p. vychovávateľkou
 • 3. a 4. ročník ZŠ: vyučuje sa 1. až 4. hodinu s triednou p. učiteľkou, ktorá s nimi o 11.45 pôjde na obed a zostane s triedou do 12.45

II. a III. stupeň: vyučovanie podľa rozvrhu v rozsahu 5 hodín

Oznamy k novému školskému roku

 • Na prvé triedne aktívy v novom školskom roku vás pozývame v pondelok 10. septembra 2018.