IV.B (ZŠ – 2020/21)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Oznamy

Od 19.10. 2020 je ranná ŠKD opäť od 7,00 hod. Ďakujeme za pochopenie. Zvoňte prosím na zvonček HERŇA.

Súťaž Všetkovedko

  • vsetkovedko.sk – veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa uskutoční 1. decembra 2020, prihlásiť sa a zaplatiť 4 eurá môžeš u triednej učiteľky do 22. októbra 2020.

Tlačivo o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni

Rozvrh hodín

1 2 3 4 5 6 7
pondelok TSV SJ MAT PRI ANJ
utorok RIN SJ MAT ČIT VLA
streda HUV ANJ SJ PRI obed VYV PRV
štvrtok TSV RIN MAT SJ INF
piatok ANJ MAT SJ VLA ČIT

ŠAMT – Športová akadémia Mateja Tótha

  • 3. a 4. ročník - utorok a štvrtok 13,40 až 14,40
  • Tréningy budú prebiehať vo veľkej telocvični našej školy, keď to epidemiologická situácia umožní – zatiaľ to nie je možné.

Skrátená adresa tejto webovej stránky

4b.vdp.sk