I.A (ZŠ – 2020/21)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

20210503 101524.jpg

Všetko najlepšie ku Dňu matiek!


Oznamy

  • Od 12. 4. 2021 sa ŠKD končí o 16,30 hod.
  • Prosím o každodennú kontrolu zastrúhania farbičiek, každé dieťa potrebuje v škole strúhadlo a gumu.Ak dieťa dlhšie chýba, je potrebné sa zastaviť v škole pre xeroxy kedykoľvek počas vyučovania alebo družiny v časoch, keď deti nie sú na dvore.

ŠAMT- Športová akadémia Mateja Tótha

  • 1. a 2. ročník - utorok a štvrtok 14,40 až 15,40
  • Tréningy budú prebiehať vo veľkej telocvični našej školy, keď to epidemiologická situácia umožní – zatiaľ to nie je možné.

ROZVRH HODÍN

1 2 3 4 5 6
pondelok SJL TSV MAT SJL
utorok SJL MAT SJL RIN obed PRU
streda SJL ANJ TSV MAT
štvrtok SJL MAT VYVanj VYVsjl obed SJL
piatok SJL RIN HNV SJL
  • 4. hodina sa končí o 11,45
  • 6. hodina sa končí o 13,35


Vážení rodičia, ak dieťa chýba, je potrebné neodkladne oznámiť dôvod neprítomnosti. Ak sa vyskytne v rodine pozitívny člen, alebo čakajúci na test, dieťa do školy neposielate a informujete tr. učiteľku. Prosím sledujte maily a odpovedajte na ne. Ďakujem všetkým, ktorí tak robia, je to v záujme ochrany zdravia Vašich detí.


Trošku učenia, či vlastne hrania?
Matematika:
Nájdi nerovnicu k dominovej kocke:
Poznáš geometrické tvary?:
Nájdi k príkladu farebný výsledok:
Poznáš telesá?:
Nájdi správny výsledok k príkladu:
Nájdi správny výsledok príkladu:
Nájdi príklak k dominu:
Roztrieď príklady na + a - :
Párne a nepárne čísla:
Slovenčina:
Ktoré písmeno v slove chýba?:
Usporiadaj slová vo vetách:
Z písmen skladaj slová B D P :
Hľadaj obrázkové dvojice slov Š B C :
Vetu prečítaj a nájdi k nej obrázok:
Nájdi časti viet, ktoré k sebe patria:
Poskladaj slovo z písmen:
Hľadáme písaného kamaráta:
Ď Ť Ň Ľ správne či nesprávne :
Hľadaj dvojicu písmen (písaný a tlačený tvar):
Ktorým písmenom slovo začína?:

Domáce úlohy

Rozvrh hodín: učíme sa podľa bežného rozvrhu uvedeného vyššie. Utorok a štvrtok máme 6 hodín.

7.5.

SJL - čítať Asterix a Obelix, dokončiť xerox s vyfarbovaním slov do viet a aspoň dve vety napísať
MAT - dokončiť xerox Mickey, druhý xerox je dobrovoľný

6.5.

SJL- čítať xerox + šlabikár str. 62,63, dokončiť prepis slov zo xeroxu
MAT- PZ str. 54,55 dokončiť

5.5.

SJL- šlabikár str. 60,61 čítať, dokončiť xerox na prepis viet
MAT-dokončiť posledné 3 príklady v malom zošite

4.5.

SJL-čítať šlabikár str. 58,59, dokončiť písanka str.3
MAT-dokončiť xerox

3.5.

SJL- čítať xerox, prepis viet na xeroxe - dokončiť
MAT- dokončiť xerox symetria


30.4.

SJL- šlabikár str. 56,57 - čítať, písanka str. 2 dokončiť, v pondelok diktátik so slovami s ä (budem ich výrazne vyslovovať :)

29.4.

SJL- čítať xerox, naučiť sa slová zo zošita, dopísať xerox so 4 vetami
MAT- xerox

28.4.

SJL- čítať xerox, slová zo zošita naspamäť, napísať 10 ľubovoľných slov s ä ako diktát
MAT- xerox - dokončiť

27.4.

SJL- čítať xerox, prepísať z neho zakrúžkovanú básničku, naučiť sa naspamäť slová s ä z malého zošita
MAT- xerox
PRI- vedieť vymenovať časti rastliny

26.4.

SJL- šlabikár str. 54, 55, 54/2, 54/tajná matematika prepísať slová do malého zošita, písanka str.
MAT- PZ str. 49, 50 + 3 x xerox

23.4.

SJL - čítať dva xeroxy, báseň Môj strážca naspamäť, kto nemá, prosím, dokončiť xerox Hádaj kto to hovorí a prepis básne Môj strážca
MAT - dokončiť oba xeroxy + bludisko

22.4.

SJL - šlabikár str. 52,53, 53/4 napíš, prečítať si slová zo zošita od nadpisu ô

21.4.

SJL - šlabikár str. 50,51, písanka str. 22, prepísať označenú básničku zo xeroxu do malého zošita
MAT - xerox

20.4.

SJL- čítať xerox s otázkami - oba papiere, vypísať xerox
MAT- PZ dokončiť str. 48
ANJ- opakovať slovíčka - časti tela
Rady.jpg

Kontakt

jedina@vdp.sk
satkova@vdp.sk

Skrátená adresa tejto webovej stránky

1a.vdp.sk