Práva skupín prispievateľov

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Toto je zoznam skupín prispievateľov definovaných na tejto wiki a ich prístupových práv. Môžete si prečítať ďalšie informácie o jednotlivých právach.

 • Udelené právo
 • Odobrané právo
SkupinaPráva
(všetci)
 • Nahrávať súbory (upload)
 • Použitie API na zápis (writeapi)
 • Upraviť vlastné nastavenia (editmyoptions)
 • Upraviť vlastné súkromné údaje (napríklad mailovú adresu, skutočné meno) (editmyprivateinfo)
 • Upraviť vlastný zoznam sledovaných stránok. Všimnite si, že niektoré operácie budú môcť pridať stránky aj bez tohto oprávnenia. (editmywatchlist)
 • Vytvárať nové prispievateľské kontá (createaccount)
 • Zobraziť vlastné súkromné údaje (napríklad mailovú adresu, skutočné meno) (viewmyprivateinfo)
 • Zobraziť vlastný zoznam sledovaných stránok (viewmywatchlist)
 • Čítať stránky (read)
Automaticky schválení používatelia
 • Imunita voči rýchlostným limitom na základe IP adresy (autoconfirmed)
 • Upravovať stránky zamknuté ako „Povoliť iba automaticky schváleným prispievateľom“ (editsemiprotected)
Boti
(zoznam členov)
 • Automatické označovanie vlastných úprav ako preverených (autopatrol)
 • Byť považovaný za automatický proces (bot)
 • Imunita voči rýchlostným limitom na základe IP adresy (autoconfirmed)
 • Nevytvoriť presmerovanie zo starého názvu pri presúvaní stránky (suppressredirect)
 • Použitie API na zápis (writeapi)
 • Používať vyššie limity v požiadavkách API (apihighlimits)
 • Pri drobných úpravách diskusnej stránky nevypisovať hlásenie o nových správach (nominornewtalk)
 • Upravovať stránky zamknuté ako „Povoliť iba automaticky schváleným prispievateľom“ (editsemiprotected)
Byrokrati
(zoznam členov)
 • Imunita voči rýchlostným limitom (noratelimit)
 • Upravovať oprávnenia ostatných prispievateľov (userrights)
Správcovia rozhrania
(zoznam členov)
 • Upravovať CSS súbory iných prispievateľov (editusercss)
 • Upravovať JSON súbory iných prispievateľov (edituserjson)
 • Upravovať JavaScript súbory iných prispievateľov (edituserjs)
 • Upravovať projektové CSS súbory (editsitecss)
 • Upravovať projektové JSON súbory (editsitejson)
 • Upravovať projektové JavaScript súbory (editsitejs)
 • Upravovať správy prispievateľského rozhrania (editinterface)
st
(zoznam členov)
 • Meniť úroveň zamknutia a upravovať kaskádovito zamknuté stránky (protect)
 • Nahrávať lokálne súbory, ktoré majú prednosť pred zdieľaným úložiskom (reupload-shared)
 • Nahrávať súbory (upload)
 • Označovať úpravy za drobné (minoredit)
 • Prepísať existujúci súbor (reupload)
 • Presúvať stránky (move)
 • Rýchlo vrátiť úpravy posledného prispievateľa, ktorý upravoval danú stránku (rollback)
 • Upravovať stránky (edit)
 • Vytvárať diskusné stránky (createtalk)
 • Vytvárať nové prispievateľské kontá (createaccount)
 • Vytvárať stránky (ktoré nie sú diskusné stránky) (createpage)
 • Čítať stránky (read)
Dozorcovia
(zoznam členov)
 • Mazať a obnovovať konkrétne revízie stránok (deleterevision)
 • Odstrániť a obnoviť špecifické položky záznamu (deletelogentry)
 • Prehliadanie, skrývanie a odkrývanie revízií skrytých pred všetkými prispievateľmi (suppressrevision)
 • Zablokovať prispievateľské meno tak, že bude verejnosti skryté (hideuser)
 • Zobrazovať revízie skryté pred všetkými prispievateľmi (viewsuppressed)
 • Zobrazovať súkromné záznamy (suppressionlog)
Správcovia
(zoznam členov)
 • Automatické označovanie vlastných úprav ako preverených (autopatrol)
 • Blokovať ostatných prispievateľov (block)
 • Hľadať v zmazaných stránkach (browsearchive)
 • Importovať stránky nahraním súboru (importupload)
 • Importovať stránky z iných wiki (import)
 • Imunita voči rýchlostným limitom (noratelimit)
 • Imunita voči rýchlostným limitom na základe IP adresy (autoconfirmed)
 • Mazanie značiek z databázy (deletechangetags)
 • Mazať stránky (delete)
 • Mazať stránky s veľkou históriou (bigdelete)
 • Meniť úroveň zamknutia a upravovať kaskádovito zamknuté stránky (protect)
 • Nahrávať lokálne súbory, ktoré majú prednosť pred zdieľaným úložiskom (reupload-shared)
 • Nahrávať súbory (upload)
 • Nevytvoriť presmerovanie zo starého názvu pri presúvaní stránky (suppressredirect)
 • Obchádzať blokovanie IP adries, rozsahov a automatické blokovanie (ipblock-exempt)
 • Obnoviť zmazanú stránku (undelete)
 • Odblokovať seba samého (unblockself)
 • Označiť vrátené úpravy ako úpravy robota (markbotedits)
 • Označovanie cudzích úprav ako preverených (patrol)
 • Používať vyššie limity v požiadavkách API (apihighlimits)
 • Prepísať existujúci súbor (reupload)
 • Presunúť koreňové stránky prispievateľa (move-rootuserpages)
 • Presunúť stránky aj s podstránkami (move-subpages)
 • Presunúť stránky kategórií (move-categorypages)
 • Presunúť súbory (movefile)
 • Presúvať stránky (move)
 • Rýchlo vrátiť úpravy posledného prispievateľa, ktorý upravoval danú stránku (rollback)
 • Upravovať JSON súbory iných prispievateľov (edituserjson)
 • Upravovať projektové JSON súbory (editsitejson)
 • Upravovať správy prispievateľského rozhrania (editinterface)
 • Upravovať stránky zamknuté ako „Povoliť iba automaticky schváleným prispievateľom“ (editsemiprotected)
 • Upravovať stránky zamknuté ako „Povoliť iba správcom“ (editprotected)
 • Vytvárať nové prispievateľské kontá (createaccount)
 • Vytvárenie a (de)aktivácia značiek (managechangetags)
 • Zablokovať prispievateľovi posielanie mailu (blockemail)
 • Zlučovať histórie stránok (mergehistory)
 • Zobraziť zoznam nesledovaných stránok (unwatchedpages)
 • Zobrazovať zmazané položky histórie bez ich plného textu (deletedhistory)
 • Zobrazovať zmazané texty a zmeny medzi zmazanými verziami (deletedtext)
Používatelia
(zoznam členov)
 • Posielať mail ostatným prispievateľom (sendemail)
 • Použitie API na zápis (writeapi)
 • Presunúť koreňové stránky prispievateľa (move-rootuserpages)
 • Presunúť stránky aj s podstránkami (move-subpages)
 • Presunúť stránky kategórií (move-categorypages)
 • Presunúť súbory (movefile)
 • Pridávanie značiek k vlastným úpravám (applychangetags)
 • Pridávanie ľubovoľných značiek na jednotlivé revízie a záznamy a ich odoberanie (changetags)
 • Upraviť svoje vlastné prispievateľské súbory CSS (editmyusercss)
 • Upraviť svoje vlastné prispievateľské súbory JSON (editmyuserjson)
 • Upraviť svoje vlastné prispievateľské súbory JavaScript (editmyuserjs)
 • Upravovať model obsahu stránky (editcontentmodel)
 • Upravte svoje vlastné uživateľské JavaScript súbory, ktoré sú presmerovaniami (editmyuserjsredirect)
 • Vyčistenie vyrovnávacej pamäte stránky (purge)
 • Čítať stránky (read)
zam
(zoznam členov)
 • Mazať stránky (delete)
 • Meniť úroveň zamknutia a upravovať kaskádovito zamknuté stránky (protect)
 • Nahrávať lokálne súbory, ktoré majú prednosť pred zdieľaným úložiskom (reupload-shared)
 • Nahrávať súbory (upload)
 • Označovanie cudzích úprav ako preverených (patrol)
 • Označovať úpravy za drobné (minoredit)
 • Prepísať existujúci súbor (reupload)
 • Presúvať stránky (move)
 • Rýchlo vrátiť úpravy posledného prispievateľa, ktorý upravoval danú stránku (rollback)
 • Upravovať stránky (edit)
 • Vytvárať diskusné stránky (createtalk)
 • Vytvárať nové prispievateľské kontá (createaccount)
 • Vytvárať stránky (ktoré nie sú diskusné stránky) (createpage)
 • Čítať stránky (read)

Obmedzenia menných priestorov

Menný priestorPráva umožňujúce redaktorovi upravovať
MediaWiki
 • Upravovať správy prispievateľského rozhrania (editinterface)