Školský vzdelávací program – šk. rok 2013/2014

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání


  • Reevidovanie k 2.9. 2015 Tento vzdelávací program platí v školskom roku 2015/2016

pre 2. až 4. ročník ZŠ, pre 6. až 9. ročník ZŠ

a pre 2. až 4. ročník 8-roč.gymnázia a pre 6. až 8. roč. 8-ročného gymnázia

Reevidovanie ŠkVP k 2.9. 2015


Výchovno-vzdelávací program ŠKD

Výchovno-vzdelávacie osnovy 2012-2013

Vyjadrenie rady školy